İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Hafızasının Özellikleri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Tanık ifadesinin güvenilirliğine ilişkin araştırma, psikolojik araştırmalarda en uzun geçmişe sahiptir ve resmi başlangıçları yirminci yüzyılın başlarına kadar uzanır. Bununla birlikte, ilginç bir şekilde, McConkey ve Roche (1989), Avustralya’nın Sidney kentinde psikolojiye giriş, ileri psikoloji ve ileri hukuk öğrencilerine, görgü tanığı hafızası hakkındaki bilgilerini değerlendirmek için bir anket uyguladıklarında, hepsinin nispeten sınırlı bir bilgiye sahip…
Devamı


13 Temmuz 2021 0