İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Adil Yargılanma Hakkı – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Continental juge d’instruction, kovuşturma açılıp açılmayacağına doğrudan bağlıdır. Ofis Fransa’da kuruldu ve İspanya, Yunanistan, İsviçre, Hollanda, Belçika ve Portekiz dahil olmak üzere bir dizi diğer Avrupa ülkesinde var. Genellikle bir savcı ile yargıç arasında bir haç olarak tasvir edilir, ancak bu kesin olarak doğru değildir, çünkü bir suçlama yapıp yapmamaya karar vermez; bu, görevinden tamamen…
Devamı


9 Mayıs 2021 0