İkili Oran İçin Hipotez Testleri– İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

KONFOUNDING (Confounding) – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Π1 = .6 ve π2 = .2 olan kapalı bir kohort çalışmasını düşünün, böylece ω1 = 1.5 ve ω2 = .25. Bu parametrelere dayalı olarak aşağıdaki yorumlara sahibiz: Maruz kalma, RD = .4 artışıyla hastalık olasılığını artırır; maruziyet, hastalık olasılığını RR = 3 faktörü ile arttırır; ve maruziyet, hastalık olasılığını OR = 6 faktörü ile…
Devamı


22 Aralık 2020 0