Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (25) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – (25) – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik Yaptırma

Olasılık Ağırlıklı Momentler Yöntemi Genel olarak, Greenwood ve diğerleri tarafından sunulan, F dağıtım fonksiyonuna sahip bir rastgele değişken Y’nin olasılık ağırlıklı momentleri aşağıdaki gibidir; Mp, r, s = E {Yp [F (Y)] r [1 – F (Y)] s} (5.4) Gerçek p, r ve s için GEV için PWM parametre tahmininin spesifik durumu, Hosking ve diğ.…
Devamı


20 Aralık 2020 0