Bilimsel İçerik Analizi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

KONFOUNDING KONTROLÜ – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

İnme riski yaşla birlikte artar ve bu nedenle vaka ve kontrol örneklerinin ortalama yaşı, kontrollerin seçildiği inme olmayan popülasyonun ortalama yaşından daha büyük olacaktır. Hipertansiyon riski de yaşla birlikte artar ve sonuç olarak örneklenmiş kontrollerin inme geçirmeyen popülasyondaki bireylere göre hipertansiyona sahip olma olasılığı daha yüksektir, yani 2 ∗> φ2 olarak hesaplanır. Sonuç olarak, çalışmadaki…
Devamı


7 Ocak 2021 0