Mahkeme Anlaşmalarının Seçimi  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Feragat Kararının Lehtarı Olma – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Feragat Kararının Lehtarı Olmayan Kuruluş ve Üyeler İçin Hukuki Sonuçlar Hukuk kurallarının doğurduğu hak/yükümlülük ilişkilerinin kavramsallaştırılması, feragat kararlarının feragat kararının lehdarı dışındaki üyelerin yanı sıra bir bütün olarak kuruluş için hukuki etkilerini belirler. Bir yükümlülük, başka bir üyenin asli yasal hakkına yol açacak şekilde kavramsallaştırılırsa, bu yükümlülükten feragat aynı zamanda ilgili haktan da feragat edilmesini…
Devamı


29 Ocak 2022 0