Olasılık Vektörü – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

AŞIRI DEĞER İSTATİSTİKLERİNDE BAYEZ METODOLOJİSİ – Extremes (Uç-Aşırı Değerler) İstatistikleri – Aşırılık İstatistikleri – Aşırılık İstatistiği Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

X1 örneğindeki Hill tahmincisi ile γ tahminini gösterdiler. Xn ilk olarak φi katsayılarını tahmin etmekten daha düşüktür (örneğin, Mikosch ve diğerleri (1995)) ve ikincisi, Hill tahmincisini tahmini kalıntılara Zˆt = Xt – 􏰮pi = 1 φˆiXt − i uygulamak, ikinci prosedür bağımsız veri durumunun verimliliğine ulaşmak gerekir. Benzer şekilde, bir finansal getiri serisinin aşırılıklarını incelerken,…
Devamı


22 Aralık 2020 0