Varyans – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

COX GERİLMESİ – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Model (15.10) için, belirli bir kategorideki herkesin ölme olasılığı aynıdır ve bu nedenle bir kategori için uygun sayı, o kategori için tahmin edilen olasılığın kategorideki konu sayısıyla çarpımıdır. Tablo 15.7’den görülebileceği gibi, her iki model de verilere orta derecede iyi uymaktadır. İlginç bir şekilde, model (15.8) alıcı seviyesini hesaba katmak için yalnızca bir parametre kullanmasına…
Devamı


9 Ocak 2021 0