Eşitleme ve Devam Ettirme – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

P-değerlerinin Eleştirisi – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

P-değerlerinin Eleştirisi ve Hipotez Testleri “Küçük” bir p-değeri, H0’ın doğru olduğu varsayımı altında, gözlemlenen kadar veya daha uç bir sonucun olası olmadığı anlamına gelir. Böyle bir bulguyu H0 aleyhine kanıt olarak yorumluyoruz, ancak bu, H1 lehine kanıt bulunduğunu söylemekle aynı şey değil. Bu ayrımı yapmanın nedeni, p-değerinin yalnızca H0 açısından tanımlanması ve dolayısıyla H0 ile…
Devamı


22 Aralık 2020 0