Araştırma Yolları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Araştırma Yolları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

17 Ekim 2022 PAZARLAMA araştırması PAZARLAMA araştırması ders notları PAZARLAMA Araştırması soruları 0
TİCARET SİSTEMİ GELİŞİMİ

Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi

Bir mikro pazarlama politikasının uygulanması genellikle mağaza yöneticilerine daha fazla özerklik verilmesine yol açar. Bununla birlikte, Blattberg’in işaret ettiği gibi, “fiyat ve ürün çeşitliliğindeki değişiklikler, ticari ismin imajını ve konumunu bozabilir.” Bu nedenle, bu politikanın temel maliyeti, alanın özerkliğinin ve yanıt verebilirliğinin ürün yelpazesinde bir miktar homojenlik ile uygulanabilmesi için yeterli koordinasyon sistemlerini uygulamaya koymaktan ibarettir.

Bu homojenlik, medyanın gücünün kullanılmasına (özellikle reklam) ve bir şirketin ölçek ekonomilerinden (satın alma düzeyinde, lojistik düzeyde vb.) yararlanmasına izin verir. Başka bir deyişle, mağaza zinciri sahada gözlemlenen farklılıklardan yararlanmak için kendini farklılaştırabiliyorsa (veya yapmalıysa), aynı zamanda koordinasyon biçimleri de daha karmaşık hale gelmelidir.

Bu, normların inşasında coğrafi özelliklerin dikkate alınmasını gerektirir. Bu açıdan bakıldığında, bir mağazanın performansını grubun standardı ile karşılaştırmak (şirket bir mağaza tipolojisi ile çalışıyorsa) yanıltıcı olabilir.

Stratejik veya organizasyonel düzeyde tamamen ilgili olan bu tipolojiler, bu tür kullanım için çok geniştir. Her mağazanın performansını yerel potansiyele ve rekabete göre düzelten daha karmaşık kıyaslama prosedürleri uygulanmalıdır.

Özetle, bir jeo-merchandising politikasını uygulamaya koymak, mağazayı birbirine bağımlı bir küme olarak anlamak için giderek artan bir coğrafi pazarlama verisi kütlesindeki ilgili bilgileri belirleme sorunu olsun, pazarlama bilgi sistemleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. 

Araştırma Yolları

Geo-merchandising ile ilgili araştırma yolları çok açıktır ve şimdiye kadar yalnızca bir akademik araştırma çalışması yayınlanmıştır. Ayrıca, coğrafi ticaret, satış noktasının (çoğunlukla araştırmacılar tarafından kullanılan terim) veya site pazarlamasının (profesyoneller tarafından kullanılan terim) mikro pazarlaması üzerine daha geniş bir yansımanın parçasıdır.

Bu nedenle, ikilemler, özellikle ürün çeşitliliği ve fiyat, hatta ürün çeşitliliği ve promosyon iletişimleri ile ilgili olanlar, medya reklamcılığının azaltılmış ürün çeşitliliği olarak anlaşılmasıyla birbiriyle bağlantılıdır.

İki özel konuyu ele alacağız: ürün kategorileri arasındaki bağlantının anlaşılması ve hizmetlerin yerel özelliklere uyarlanması. Ancak, diğer temalar da aynı derecede ilginç görünüyor.

Kategoriler Arasındaki İlişkiyi Anlama

Chen ve meslektaşları, belirli kategorilerin oldukça zayıf doğrudan satışlar ürettiğini (muhasebe karı veya AP kavramı), ancak bunların satış noktasının performansı üzerindeki etkisinin önemli olduğunu (pazarlama karı veya MP kavramı) göstermiştir. Bu kategoriler, diğer kategorilerin satışlarını kaybetmeden trafik oluşturulmasına ve tamamlayıcı ürünlerin satılmasına izin verir.

Perakendeci bu kategorileri mağazadan kaldırırsa (veya onlara ayrılan alanı azaltırsa), performans sadece o kategorideki satışlardan daha fazla düşecektir (ziyaretlerde ve tamamlayıcı ürünlerin satışlarında azalma). Bu araştırmacılar tarafından yürütülen ampirik uygulama, kozmetiklerin AP indeksinden altı kat daha yüksek bir MP indeksi oluşturduğunu göstermektedir.

Başka bir deyişle, bu kategori mağaza için, departmanın kendi satışlarından altı kat daha fazla kazanç sağlar. Tersine, belirli kategorilerin AP indekslerinden daha düşük bir MP indeksi vardır (özellikle et ve unlu mamuller). Yazarlar, pazarlama yatırımlarının pazarlama karı ile değil satışlarla ilgili olarak gerçekleştirilmesi durumunda kararların optimalden daha az olduğunu öne sürüyorlar.


PAZARLAMA araştırması ders notları pdf
Pazarlama araştırması Nedir
PAZARLAMA Araştırması soruları
PAZARLAMA Araştırması ders notları
PAZARLAMA araştırması örnek ödev
Pazarlama Araştırması dersi
Pazarlama araştırması türleri
pazar araştırması nedir


Bir kategori tarafından üretilen (bu nedenle satışlarla bağlantılı olmayan) pazarlama karı bilgisi, karar vermede (mağazadaki alan, broşürdeki yer vb.) çok değerli bir bilgi parçasıdır. Bununla birlikte, pazarlama kârının tahmini, önemli ölçüde yetkinlik gerektirir.

Ayrıca, bu kâr, mağazadan mağazaya önemli ölçüde değişebilir, çünkü aynı kategori, müşterilerin türüne veya rekabetin doğasına göre çok farklı bir rol oynayabilir. Aynı kategori, belirli bir mağazaya yapılan ziyareti haklı çıkaracak veya belirli bir mağazada tamamlayıcı satın almalar oluşturacaktır, ancak bu tür başka bir mağazada olması zorunlu değildir (yazarlar tarafından her zaman tartışılmayan, ancak zaten karmaşık bir analize karmaşıklık katan bir nokta).

Bu aşamada, tamamlayıcılık ve ikame fenomenlerini güncellemek için kategoriler arasındaki bağlantıların tanımlanmasına izin veren operasyonel yöntemlerin altını çizmek elzem görünmektedir. Bunu yapmak için, mevcut verilerden tam olarak yararlanmak isteyen perakendecinin gerekli pragmatizmini bu analizlere uygulamadan önce, markalar/referanslar arasındaki rekabet fenomeni üzerine çok sayıda araştırma çalışmasına başvurmak gerekir.

Hizmetlerin Uyarlanması

Çeşitlerin uyarlanmasıyla ilgili olarak verilen argümanlar, bu hizmetlerin hem ek bir kâr kaynağı (bilet acentesi, seyahat acentesi, vb.) hem de nihai bir farklılaşma alanı (kreş, bagaj, vb.) oluşturduğu rekabetçi bir bağlamda, hizmetler için eşit derecede geçerlidir. .

Uygulamanın maliyetini (örneğin torbalama) ve/veya düşük kaliteli bir hizmet (kreş) sunma riskini bilerek, bu hizmetlerin her yerde önerilemeyeceği açıktır. Konumlandırmayı haklı çıkarmak için hangi hizmetlerin genelleştirilmesi gerektiğine ve hangi hizmetlerin uyarlanması gerektiğine karar verilmelidir.

Şimdiye kadar, bilgimize göre, bu konuda herhangi bir araştırma yayınlanmamıştır. Bununla birlikte, yazar tarafından yürütülen bir keşif çalışması, aynı zincirdeki hizmetlere karşı müşteri ilgisinin bir alandan diğerine önemli ölçüde değiştiğini, ancak yalnızca belirli hizmetler için olduğunu göstermektedir.

12 hizmete (180 hane) karşı müşteri ilgisinin derecesi, farklı sosyoekonomik ve demografik profillere sahip iki ticaret bölgesinde (Normandiya’da oldukça kırsal bir alan ve Paris yakınlarındaki bir kentsel alan) ölçüldü.

Genel olarak, en çok talep edilen hizmetler şunlardır: teknik destek, hızlı bir çıkış koridoru ve mağazada bir müşteri hizmetleri/bilgi alanı (müşterilerin %90’ından fazlası güçlü bir ilgi gösteriyor). Müşterilerin %20’sinden daha azının ilgisini çeken ödeme araçları, çocuk odası, eve teslim, torbalama veya arabaya ürün taşıma gibi özellikleri olan bir mağaza sadakat kartı vb.

Ayrıca, ilgi derecelerine göre hizmetlerin sıralaması, incelenen iki alanda aynıdır. Öte yandan, en ilginç hizmetler (tavsiye ve bilgi) için Paris bölgesi, Normandiya bölgesinden önemli ölçüde daha az ilgi gösterdi.

Bu nedenle, muhtemelen daha fazla sayıda alternatif nedeniyle Paris bölgesinde hizmet talebi daha zayıf: hipermarket bu müşteriler için aynı rolü oynamıyor. Sonuçların genellenmesinde özen gösterilmesi gerekse de, bu çalışma, hizmetlerin yerel düzeyde uyarlanmasının bir farklılaşma fırsatı olduğunu ve çıkarsanan maliyetlerdeki artışın kontrol edilmesi gerektiğini göstermektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir