İflas – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İflas – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

2 Temmuz 2021 Borçlunun kendi iflasını istemesi Bursada iflasını açıklayan firmalar İflâs idaresinin görevleri İflâs yoluyla takip süresi 0

Kurumsal Eylemler

İkinci tür eyleme türev eylem denir. Bu, ancak haksızlığın yapıldığı tarihte ve dava süresince hissedar olan kişiler tarafından getirilebilir. Bu tür hissedarlar, şirkete vekalet görevine sahip olan memurlara veya diğer kişilere karşı şirket adına hareket eder. Görevin ihlal edildiğinin ve bunun sonucunda şirketin işine zarar verildiğinin gösterilmesi gerekir. Hükmü verilen zararlar şirkete ödenir.

GÖREV 14.6

Aşağıda verilen bilgilere dayanarak, açıklanan ticari işletme türünü tanımlayın.

Max, kısmen sahibi olduğu ancak kesinlikle hiçbir ilgisi olmadığı bir işten her yıl belirli bir kâr yüzdesi alır. Kâr üzerinden gelir vergisi hem işletme hem de Max tarafından ödenir.
Genellikle Max, kısmen sahibi olduğu bir işletmeden her yıl belirli bir kâr yüzdesi alır. Bu yıl işletme zararla çalıştı, ancak Max’in ödemeye yardım etmesi gerekmedi. İşletme, vergi beyannamesi üzerindeki zararı talep etmedi.

Max, karısının ve aile üyelerinin çalıştığı ancak sahip olmadığı bir işletmeye sahiptir. Max, işi yeni bir iş olarak başlatan kardeşine sattı. Max, aile üyelerinin çalıştığı ve kâr ve zararları eşit olarak paylaştığı bir işletmeye sahiptir.
Max, erkek kardeşi ve kız kardeşi, para karşılığında sağlık hizmeti sağladıkları bir işletmeye sahiptir.

Kardeşe, sağlık hizmeti sunma şekli nedeniyle dava açıldı. Bir hüküm verilir, ancak Max, erkek kardeşi ve kız kardeşi, karar tutarını kişisel varlıklarından ödemekten sorumlu değildir.

Şirketin Feshi

Bu tartışmanın başında belirtildiği gibi, bir şirketin hayatı kanunla oluşturulur. Aynı şekilde biter. Şirket yasal gerekliliklere uyduğu sürece, dışişleri bakanı işletmeyi kurumsal bir varlık olarak tanımaya devam edecektir.

Bununla birlikte, bir şirket, yasal gerekliliklere uymama veya hissedarların veya alacaklıların eylemlerini içeren gerekçelerle feshedilebilir. Yönetim kurulunun ve gerektiğinde pay sahiplerinin rızaları ile de feshedilebilir. Her eyaletin fesih için özel gereksinimleri olmasına rağmen, aşağıdaki paragraflarda tartışılan maddeler genel olarak tüm eyalet yasalarında ortaktır.

Bir şirket gönüllü olarak dağılmaya karar verdiğinde, dağılmadan önce birkaç şeyin gerçekleştirilmesi gerekir.

İflâs idaresinin görevleri
Son dakika iflaslar
İflâsın Tasfiyesi
İflâs idaresi üyelerinin seçimi
Borçlunun kendi iflasını istemesi
Türkiye iflasını açıkladı
İflâs yoluyla takip süresi
Bursada iflasını açıklayan firmalar

Resmi bir gönüllü fesih yürürlüğe girmeden önce, genellikle aşağıdakiler gereklidir.

1. Pay sahipleri feshe muvafakat ederler.
2. Alacaklılara tebligat yapılır.
3. Tüm varlıklar satılır.
4. Kurum aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.
5. Borçlar ödenir ve kalan nakit pay sahiplerine dağıtılır.

Gönüllü bir fesihte genellikle mahkeme işlemleri gerekmese de, şirket genellikle yasa gereği şirketi feshetme niyetini gösteren belgeleri dosyalamak zorundadır. Varlıkların satışı ve borçların ödenmesi için gerekli olanlar dışında, şirket iş yapmayı bırakmalıdır.

Tüm işler tamamlandıktan sonra, tasfiye evrakları devlet sekreteri ile dosyalanır. Tüm gerekliliklere uyulmuşsa, bir fesih belgesi düzenlenir.

Bir şirketin gönülsüz feshi birkaç yoldan biriyle gerçekleşebilir. Mahkemede fesih talebinde bulunmaya kanunen yetkili kişiler, devletin başsavcısı, hissedarları ve alacaklılarıdır. Dışarıdan bir taraf işi durdurmaya zorlamaya çalıştığında, gönüllü fesih gerekçeleri sınırlı ve spesifiktir.

Devletin başsavcısı, şirketin yasal belgelerin tebligatını (teslimini) kabul etmek için kayıtlı bir vekil tayin etmemesi, şirketin maddelerde belirtilen yetkisini aşması veya kötüye kullanması durumunda şirketin feshi için dava açabilir.

Çoğu zaman, kanunlar, başsavcının gönülsüz fesih kararı talep eden mahkemelerde şikayette bulunmasını şart koşar. Şirket şikayete yanıt verebilir ve mahkeme iddiaların geçerliliği konusunda bir karar verecektir.

Yöneticilerin davranışları hissedarların refahını ciddi şekilde tehdit ettiğinde, hissedarlar şirketi feshetmek için dava açma hakkına sahiptir. Bu tür faaliyetlere örnek olarak kötü yönetim, dolandırıcılık, şirket kararlarında kilitlenme, şirket varlıklarının israfı ve yasa dışı davranışlar gösterilebilir. Genel olarak mahkemeler, direktörlerin davranışlarının hissedarlarda onarılamaz bir zarara yol açıp açmayacağını belirlemek için direktörlerin ve bazı durumlarda kontrol eden hissedarların eylemlerine bakacaktır.

Alacaklılar, bir şirketin gönülsüz olarak feshedilmesine neden olma yetenekleri bakımından en sınırlı olanlardır. Çoğu durumda, bu ancak alacaklının şirket aleyhine fiili bir yargı kararına sahip olması ve şirketin borcunu ödeyememesi veya borcun mahkeme tarafından beyan edilmemesi ancak şirketin borcun varlığını kabul etmesi durumunda gerçekleştirilebilir. ve ödeyememesi.64

İflas

Her ticari girişim bir başarı değildir. Her kişisel mali durum da öyle değildir. Bazı durumlarda, borç/kar veya borç/gelir oranı o kadar aşırı hale gelir ki, tek makul alternatif mevcut çabayı bırakmaktır. İflas yasaları yıllar içinde hem borçlulara hem de alacaklılara çeşitli seçenekler ve korumalar sağlamak için geliştirilmiştir.

Yaygın bir yanılgı, iflas ilan edildiğinde alacaklıların tüm tahsilat umutlarını kaybettiğidir. Gerçekte, iflasın etkisi birçok açıdan olumlu bir sonuç olabilir. Bu bölümde iflasın birkaç farklı şekli tartışılacaktır. İflasın biçimleri, ya tüzel kişiliğin ya da tazmin talebinde bulunan kişinin niteliğine ve ayrıca aranan tazmin türüne bağlıdır. Ancak, birkaç özellik tüm formlarda ortaktır.

İlk olarak, iflas mahkemelerine bir dilekçe verildiğinde, derhal bir bekleme hakkı verilir. Durdurma, daha fazla tahsilat girişimlerini yasaklar ve borçlunun finansal faaliyetlerini etkin bir şekilde dondurur. Adaleti sağlamak için, borçlunun tüm alacaklıları mahkemeye bildirmesi ve iflas dilekçesini bu alacaklılara bildirmesi gerekir.

Böylece, borçlu sadece daha sonraki tahsilat girişimlerinden korunmakla kalmaz, aynı zamanda alacaklılar da borçlunun mali durumu hakkında bilgilendirildiklerinden ve daha fazla kredi uzatmalarını durdurma fırsatına sahip olduklarından korunurlar.

Genel olarak, bir iflas dilekçesinin sunulmasını takiben, borçlu ve alacaklıların girdilerine izin vermek için bir dizi duruşma yapılır, böylece mahkeme, açılan iflas dilekçesinin borçlu ve alacaklılar için uygun bir çözüm yolu olup olmadığına dair bilgilendirilmiş bir tespit yapabilir. . Nihayetinde, mahkeme tarafından borçlu ve alacaklıların borçların geri ödenmesi veya tasfiyesine ilişkin haklarını ayrıntılandıran bir emir verilir.

İflasın iki ana şekli yeniden yapılanma ve tasfiyedir. Yeniden yapılanma, tüm borçların geri ödenmesi için bir plan geliştirilir ve uygulanırken, bir kurum veya kişinin tahsilattan korunmasını sağlar.

Bazen, ödeme miktarı ve zamanı, borçlu ve alacaklı tarafından başlangıçta kararlaştırılandan farklıdır. Ancak alacaklı, toplam borcun veya kabul edilen bir miktarın geri ödenmesini alır. Kanun ayrıca, plan kapsamında geri ödemenin ne kadar sürebileceğine ilişkin sınırlar da getirmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir