Kanıtları Anlama – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kanıtları Anlama – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

27 Temmuz 2021 Kadı anlamı nedir Kanıt Nedir TDK Kanıtı anlamı Kanıtın anlamı Seçenek anlamı 0
Yıpranma Payı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Jüri Yeterliliği

Jüri yeterliliğine ilişkin can sıkıcı konu ele alınırken, McEwan’ın (2000) vurguladığı gibi, yargılama jüri üyelerinin yargıçların karşı karşıya olmadığı ciddi bir sorunla karşı karşıya olduklarını, yani jüri üyelerinin bazen uzun bir süre boyunca kanıtları dinlemeden dinlemeleri gerektiği unutulmamalıdır.

Bir yargılama bağlamında, ‘yeterlilik’ normalde bir tanığın yalan söylemek ile doğruyu söylemek arasındaki farkı ve mahkemede doğruyu söylemenin önemini anlayıp anlamadığını ifade eder. 4. bölümde gördük ki çocuk tanıklar rutin olarak mahkemeler tarafından yeterlilikleri değerlendirilir.

Ayrıca, birçok yargı alanındaki yasal hükümler, sanığı davasında yetkili bir tanık yapmaktadır. Bir yargılamada her iki taraf da jüri üyelerine çeşitli gerekçelerle itiraz edebilir ve edebilirken, mahkemenin bir jüri üyesinin yetkin olduğuna, yasal bir davayı anlama kapasitesine sahip olduğuna, sunulan kanıtları anlama kapasitesine sahip olduğuna ve sunulan kanıtları anlama kapasitesine sahip olduğuna ikna olması gerekli değildir. Yeterince yargılamak şöyle dursun, yargıcın talimatları. Bu nedenle, jüri eleştirmenlerinin jüri üyelerini genellikle birden fazla yönden yetersiz olmakla suçlamaları şaşırtıcı değildir.

 Kanıtları Anlama

Jackson (1996), Belfast Crown Court’ta altı aylık bir süre boyunca jüri hizmetine katılan jüri üyelerinden jüri hizmetinin çeşitli yönleriyle ilgili anketleri doldurmalarının istendiği Kuzey İrlanda’daki orijinal bir araştırmayı rapor etmiştir.

237 anketten elde edilen verilere dayanarak, jüri üyelerinin genel olarak duruşmaya katılanları  yargıç, savcılık avukatı, polis tanıkları, sivil tanıklar, sanık ve uzman tanıklar – yüksek düzeyde anladıklarını bildirdikleri bulundu.

Ayrıca, yüzde 97’si özeti anladı ve yüzde 84’ü neden bazı bilgileri göz ardı etmelerinin söylendiğini anladığını söyledi. Bununla birlikte, Jüri üyelerinin yalnızca dörtte birinden fazlası bir davayı dinlemek için yemin ettiği için Jackson’ın bulgularına ihtiyatla yaklaşmak gerekiyor. Ayrıca, gölge jüri araştırmalarından, jüri üyelerinin görev konusunda vicdanlı olduklarına dair kanıtlar olsa da, başlangıçtaki hevesleri ve uyanıklıkları duruşma sırasında kaybolur.

Ayrıca jüri üyeleri özel niteliklere sahip oldukları için seçilmemektedir. Bu nedenle, jüri üyelerinin farklı hukuki kavramlar arasındaki ince anlam farklılıklarını kavramakta ciddi güçlükler yaşadıklarını, özellikle örneğin dolandırıcılık içerenler gibi karmaşık davalarda önemli dava bilgilerini zayıf hatırladıklarını görmek şaşırtıcı olmamalıdır.

Görüş nedir
TDK
Kanıtın anlamı
Dilek Sözlük anlamı
Kadı anlamı nedir
Kanıt Nedir TDK
Seçenek anlamı
Kanıtı anlamı

Aslında, Roskill Komitesi’nin (1986) endişesi, karmaşık dolandırıcılık davalarında jürinin yerini alacak özel bir mahkemenin tavsiye edilmesiydi. Ancak bazı yazarlar, çoğu jüri üyesinin karmaşık yasal davalara karar verme yetkinliğini savundu.

Zander ve Henderson (1994), Kraliyet Ceza Adalet Komisyonu için 1992’de iki haftalık bir ulusal İngiliz araştırmasına bireyler olarak katılan 8000’den fazla Kraliyet Mahkemesi jüri üyesinin yüzde 90’ının ve jürinin grup olarak, ilgili 3191 davadaki kanıtları anlayıp hatırlayabildiler.

Ayrıca, çoğu durumda, kovuşturma ve savunma avukatları, jürinin kanıtları anlamakta veya hatırlamakta hiçbir sorun yaşamayacağı görüşündeydi. Ancak Zander ve Henderson’ın bulguları, ankete katılan jüri üyelerinin kanıtları gerçekten anladıklarını ve hatırladıklarını kanıtlamaz, çünkü bunun için hiçbir test dahil edilmemiştir.

Heuer ve Penrod (1994b), doksan dört yargıçtan toplanan verilere dayanan birleşik bir dava karmaşıklığı ölçüsünü kullanarak 160 davada (75 hukuk, 85 ceza) jüri üyelerinin yüzde 81’ini araştırdı. Bir davadaki bilgi miktarı arttıkça, jüri üyelerinin davaya karar vermede daha fazla zorluk yaşadıklarını keşfettiler.

Bu bağlamda oldukça endişe verici olan, Başkent Jürisi Projesi’nden, büyük jüri üyelerinin davalı hakkındaki ayrıntıları iyi hatırlayabildikleri halde, ölüm cezası verme kararlarıyla ilgili yasal kuralları zorlukla anladıklarını ve zar zor hatırladıklarını kabul ettikleri bulgudur.

Son olarak, karmaşık davalarda jüri üyelerinin kanıtları kavrama yetenekleri hakkında bir sonuca varmadan önce, şunun hatırlanması gerekir: (a) jüri üyeleri kanıtların pasif alıcıları olmaktan ziyade dava bilgilerinin aktif yorumlayıcılarıdır ve (b) sahte jüriden gelen kanıtlar vardır. Jüri üyelerinin yargılama sırasında not almalarına olanak tanıyan veya tanıklığın sunumundan önce doğrudan bilirkişi tanıklığının yazılı ifadelerinin verilmesine olanak sağlayan çalışmalar, ince hukuki ayrımlar yapmalarını sağlar.

Bu nedenle, jüri üyelerinin karmaşık araştırma bilgilerini anlama konusundaki bariz güçlükleri, özellikle karmaşık olan bir mahkeme tarafından insan bilgi işleme yeteneklerine getirilen taleplerle başa çıkmak için onlara yeterli yardım sağlanarak büyük ölçüde aşılabilir.

Hakemin talimatlarını anlama ve takip etme

Jüri üyelerinin, müzakerelerinde kendilerine rehberlik etmek için yargıcın talimatlarına güvenme eğiliminde oldukları göz önüne alındığında, jüri üyelerinin her şeyden önce bu talimatları anlamaları önemlidir.

Nietzel ve arkadaşlarının (1999) kırk sekiz yayınlanmış çalışmanın meta-analizi, jüri/jürinin anlama ve karar verme üzerindeki etkisini, hem talimatsız hem de sekiz türden oluşan bir talimat koşulunda incelemiştir. bu tür talimatlardan bazıları: yasal ilkelerin tanımları, duruşma öncesi tanıtımın göz ardı edilmesi, jürinin geçersiz kılınması, kanıtların yok sayılması veya yalnızca belirli amaçlar için kullanılması, görgü tanıklarının ifadesinin nasıl değerlendirileceği, cezai suçlamaların birleştirilmesi ile ilgili olarak, nasıl değerlendirileceği itiraflar ve son olarak, ‘diğer’ talimat türüdür.

“Talimatlar psikolojik olarak iyi oluşturulmadığında, minimum düzeyde etkilidirler” sonucuna varmışlardır. Bir yargıçtan gelen uyarılar veya direktifler, etkilerini artırmak için tasarlanmış şekillerde yazıldığında ve iletildiğinde,78 jüri üyeleri bir dereceye kadar bu talimatlar tarafından daha iyi bilgilendirilir, yönlendirilir ve hatta kısıtlanır.

Sanki tüm yargıçlar ve avukatlar açık sözlü iletişim sanatında ustalaşmışlar gibi jüri üyelerini heyetten gelen talimatlara uymadıkları için suçlamak haksızlık olsa da, jüri üyelerinin yargıçları hem anlamakta hem de takip etmekte zorlandıklarına dair kanıtlar var.

Heuer ve Penrod, bir davadaki delillerin karmaşıklığı arttıkça, jüri üyelerinin kararlarının hakimin talimatlarını doğru bir şekilde anladığını yansıttığından daha az emin olduklarını buldular. Bu sorunu iyileştirmeye yönelik öneriler arasında, yargıçların jürilere talimatlarının yeniden yazılması ve standartlaştırılması, jüri üyelerinin önemli dava ayrıntılarını hatırlamalarına yardımcı olmak için not almalarına ve dava sırasında sorunları netleştirmek için sorular sormalarına izin verilmesi yer aldı.

Bununla birlikte, bu tür reformlar, jüri üyelerinin, yargıcın duruşma öncesi tanıtımını ve/veya davalının önceki mahkumiyetleri gibi yargılama sırasında sunulmaması gereken diğer hukuk dışı kanıtları göz ardı etme talimatına uymamaya karar vermeleri sorununu çözmez. Bu endişe için Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Capital Jüri Projesi tarafından güçlü bir destek sağlanmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir