Karşı Olgular, Nedensellik ve Risk Faktörleri – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Karşı Olgular, Nedensellik ve Risk Faktörleri – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

22 Aralık 2020  İstatistiksel Veri Analizi Biyoistatistik Ders Notları pdf Biyoistatistik Ders Notları. Biyoistatistik Hemşirelik Biyoistatistik Kitabı pdf Biyoistatistik PDF Biyoistatistik Sümbüloğlu pdf Sınıf ara değeri 0
Karşı Olgular, Nedensellik ve Risk Faktörleri – Epidemiyolojide Biyoistatistiksel Yöntemler – Biyoistatistikler – Epidemiyoloji – Biyoistatistikler Nedir? – İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik

Karşı Olgular, Nedensellik ve Risk Faktörleri

Nedensellik kavramı, kafa karıştırıcı tartışmalarda önemli bir yere sahiptir (Pearl, 2000). Bir şeyin başka bir şeye “neden olmasının” ne anlama geldiği fikri, yüzyıllardır filozofları meşgul eden bir konudur. Holland (1986) ve Greenland ve ark. (1999) nedensellikle ilgili bazı konuları çıkarımsal istatistikler bağlamında gözden geçirdiler. Nedensellik hakkında yararlı bir düşünme yolu, karşı olgusallar kavramına dayanır.

Sigara içen herkesin bu tip bir tümör geliştirdiği şeklinde gerçek bir yorum verilebilecek olan “sigara akciğer kanserine neden olur” ifadesini düşünün. Bilindiği gibi sigara içen ancak akciğer kanserine yakalanmayan pek çok kişi vardır ve bunun tersine akciğer kanserine yakalanan ve henüz hiç sigara içmemiş kişiler vardır.

Dolayısıyla, her iki yönde de sigara ve akciğer kanseri arasındaki ilişki kaçınılmaz değildir. Sigara içmenin nedensel olarak akciğer kanseriyle ilişkili olduğu inancını ifade etmenin bir yolu şöyledir: Sigara içen bir bireye karşılık gelen, sigara içmeyen biri dışında tüm açılardan aynı olan hayali bir bireyin olduğunu hayal ediyoruz. Daha sonra sigara içen kişide akciğer kanseri riskinin, sigara içmeyen hayali riskten daha büyük olduğunu iddia ediyoruz.

Bu tür bir argüman karşı olgusal (gerçeğe aykırı) olarak adlandırılır çünkü sigara içtiği bilinen bir kişiyi “aynı” kişi eksi sigara geçmişi ile karşılaştırıyoruz.

Epidemiyologlar genellikle nedensellikle ilgili iddialarda bulunmaktan rahatsız olurlar, genellikle bir maruziyet ve hastalığın ilişkili veya ilişkili olup olmadığını tartışmayı tercih ederler. “Risk faktörü” terimi bir nedensellik duygusu verir ve aynı zamanda epidemiyolojik bir tartışma için uygun şekilde muhafazakar.

Bu nedenle, sigara içmekten akciğer kanserinin bir nedeni olarak bahsetmek yerine, epidemiyolojik bağlamda sigaranın bu hastalık için bir risk faktörü olduğunu söylemek olağandır. Risk faktörü terimi aynı zamanda belirli bir hastalığa ilgi duyulmasını bağlayan nedensel zincirin bir parçasını oluşturan herhangi bir durum için de kullanılır.

Örneğin, kalsiyumdan yoksun bir diyet osteoporoza yol açabilir ve bu da kalça kırıklarına neden olabilir. Hem kalsiyum eksikliğini hem de osteoporozu kalça kırıkları için risk faktörü olarak görüyoruz. Bazen neyin bir risk faktörünü oluşturduğunun tanımı, nedensel bir ajanla yakından ilişkili olan ancak kendileri de nedensel olmayan özellikleri içerecek şekilde genişletilir.

Bu anlamda çakmak taşımak akciğer kanseri için risk faktörü olarak değerlendirilebilir. Risk faktörü terimini kullanımımızı, söz konusu hastalıkla anlamlı bir etiyolojik bağlantısı olan özelliklerle sınırlayacağız.

Biyoistatistik Ders Notları
Biyoistatistik Ders Notları pdf
Biyoistatistik Sümbüloğlu pdf
Biyoistatistik Kitabı pdf
Biyoistatistik nedir
Biyoistatistik PDF
Biyoistatistik Hemşirelik
Sınıf ara değeri

Karıştırıcı Kavramı

Karıştırmanın ortaya çıkardığı problem türü en iyi bir örnekle açıklanır. Akciğer kanseri için olası bir risk faktörü olarak alkol tüketimini araştıran kapalı bir kohort çalışması hayal edin. Maruz kalan kohort, alkol tüketen (içenler) bir grup kişiden oluşur ve maruz kalmayan kohort, tüketmeyen (içmeyenler) bir gruptur.

Böyle bir çalışmanın yürütülmesinde ortaya çıkan açık lojistik zorlukları bir kenara bırakırsak, takip süresinin sonunda akciğer kanserine yakalanan içicilerin oranının, buna karşılık gelen içmeyenlerin oranından daha fazla olduğunu varsayalım.

Bu, alkolün akciğer kanseri için bir risk faktörü olduğunun bir kanıtı olarak kabul edilebilir, ancak bu sonuca varmadan önce içme ve sigara içme arasındaki iyi bilinen ilişkiyi dikkate almalıyız. Spesifik olarak, sigara akciğer kanserinin bilinen bir nedeni olduğundan ve sigara ve içki sıklıkla ilişkilendirilen yaşam tarzı alışkanlıkları olduğundan, içmenin sadece sigara içmenin oynadığı ara rol nedeniyle akciğer kanseri için bir risk faktörü gibi görünme olasılığı vardır.

Bu fikirler, nedensel diyagram olarak anılan Şekil 2.2 (a) ‘da görsel olarak ele alınmıştır. Diyagramda E, D ve F’yi sırasıyla içme (maruz kalma), akciğer kanseri (hastalık) ve sigara içmeyi (orta faktör) belirtmek için kullanıyoruz.

Sigara içme ve akciğer kanseri arasındaki tek yönlü katı ok, bilinen bir nedensel ilişkiyi gösterir; içme ve sigara içme arasındaki çift yönlü katı ok, bilinen nedensel olmayan bir ilişkiyi temsil eder ve içme ile akciğer kanseri arasındaki tek yönlü kesikli ok, sigara içmenin etkisiyle ortaya çıkan bir ilişkiyi temsil eder. bir ara faktör olarak.

Sigara içmek ve akciğer kanseri arasında sahte bir ilişkiye yol açıp açmadığını incelemeye yönelik nicel bir yaklaşım, kohortu sigara içenler ve içmeyenler olarak katmanlara ayırmayı (bölmeyi) ve ardından katmanlardaki verileri yeniden analiz etmeyi içerir. Tabakalaşma, her tabakadaki öznelerin sigara içme durumuna göre özdeş olmasını sağlar.

Dolayısıyla, içki içmek ve akciğer kanseri arasındaki ilişkiye sigara içmek aracılık ediyorsa, bu ilişki tabakaların her birinde yok olacaktır. Bir anlamda sigara içme durumuna göre tabakalaşma, sigara yoluyla yolu kapatarak her tabakadaki içme ve akciğer kanseri arasındaki bağlantıyı koparmaktadır.

Aslında, içki içmek akciğer kanseri için bir risk faktörü değildir ve bu nedenle rastgele hata bir yana, her sigara içen tabakada akciğer kanseri geliştiren içicilerin oranı, içmeyenlerin oranıyla aynı olacaktır. Bu yüzden sigara içmenin muhasebeleştirilmesinden (kontrol etme, ayarlama) sonra, içmenin bu hastalık için bir risk faktörü olmadığı sonucuna vardık.

Kaba (tabakalandırılmamış) analizde, içki içmek akciğer kanseri için bir risk faktörü gibi görünüyor, çünkü daha sonra sigara içmenin karıştırıcı olarak adlandıracağımız şey. Sigara içmenin kafa karıştırıcı olmasına neden olan temel özelliği, hem içme hem de akciğer kanseri ile ilişkili olmasıdır.

Şimdi, kalça kırıkları (D) için bir risk faktörü olarak kalsiyum eksikliğini (E) araştıran kapalı bir kohort çalışmasını hayal edin. Kalsiyum eksikliğinin osteoporoza (F) yol açtığını ve hem kalsiyum eksikliğinin hem de osteoporozun kalça kırıklarına neden olduğunu daha önce kaydetmiştik. Bu bağlantılar Şekil 2.2 (b) ‘de gösterilmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir