Kesinlik Özelliği – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kesinlik Özelliği – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

23 Mart 2021 Doğruluk ve Kesinlik arasındaki fark Doğruluk ve kesinlik hatası hesaplama Doğruluk ve kesinlik nedir Kesinlik Nedir Kesinlik ve Doğruluk örnekleri 0
SOSYAL MEDYA OPTİMİZASYONU

Belirli bir fiili veya önerilen kuralın yasal içerikte eksiksiz olup olmadığını belirlemek için gereken analiz birkaç adım gerektirir. Cezai yasaklar, haksız fiil sorumluluğu getiren kurallar, sözleşmelerin geçerliliği için kriterleri belirleyen kurallar, vergi hukuku kuralları vb. Gibi, hepsi farklı içerik alanlarına sahip çok çeşitli kurallar vardır. Analiz en azından iki temel adımdan oluşmalıdır.

Birincisi, incelenen kuralın türüne uygun içeriğin eksiksizlik kriterlerini taşımalıdır. Gördüğümüz gibi, farklı kural türlerinin farklı parça tipolojileri vardır.

Örneğin, hırsızlık suçunun bir türünü yasaklayan bir yasal kuralın şartları basitçe şunları sağlayabilir: “Bir kişi, bir başkasının taşınır malını yasa dışı bir şekilde alırsa veya üzerinde hukuka aykırı bir kontrol uygularsa hırsızlıktan suçludur.”

Bu tür bir kural, varsayalım ki, en azından aşağıdaki boşlukların tam olarak doldurulmasını gerektirir:

– dürbün
– muhataplar
– yasak eylemler veya hoşgörüler
– bu tür eylemlerin veya engellemelerin sonuçları
– bu tür eylemler veya hoşgörüler ve sonuçlar arasındaki nedensel ilişki – aktörlerin zihinsel unsuru
– görevli koşullar

Örneğin, zihinsel unsuru ihmal eden yukarıdaki türden bir kural, ilk bakışta eksik olacaktır. Daha önce de belirttiğim gibi, tamlığı belirlemek için böyle bir kuralın sadece yüzüne bakamayız. Kuralın dışına çıkmalıyız. Setin başka bir kuralı alanı dolduran bir setin üyesi olabilir.

Bu nedenle, hırsızlık yasamın görünüşte zihinsel bir unsuru belirtmek konusunda eksik olmasına rağmen, bu eksik “parça veya unsur” bu görünüşte doldurulmamış alan aşağıdakilerle doldurulabilir: (a) genel olarak (kanunda) varsayılan bir zihinsel unsur açıkça reddedilmedikçe, (b) bu ​​tür tüm kuralları tamamlayan belirli bir bitişik kural (örneğin, ceza hukukunun “genel bir kısmı”), (c) sistemde işleyen genel bir ilke veya (d) tanımsal bir hüküm veya bazı diğer kaynak. Bu nedenle, nihayetinde, bir kanuni kuralın eksiksiz olduğuna hükmedilebilir, ancak bu, kuralın yüzeyinden açıkça anlaşılamaz.

Aynı zamanda, belirli bir türdeki bir kural, böyle bir kurala uygun parçaların tipolojisi ışığında eksik görünebilir, ancak kural oluşturan organ bir istisna oluşturmayı seçtiği için öyle olmayabilir.

Örneğin, yasama organı, belirli bir hırsızlık suçu için katı bir sorumluluk yüklemeyi seçebilir ve bu nedenle, böyle bir suçun işlenmesi için zihinsel bir unsur için bir alan doldurulmasını gerektiren genel kurala bir istisna yaratabilir.

Kesinlik ve Doğruluk örnekleri
Doğruluk ve kesinlik arasındaki farklar
Doğruluk ve kesinlik hatası hesaplama
Doğruluk ve Kesinlik arasındaki fark
Doğruluk ve kesinlik farkı
Doğruluk ve kesinlik nedir
Kesinlik Nedir
Kimyada kesinlik nedir

Biçimde ve içeriğin tamamlayıcı bileşenlerinde tamlık yargıları, o halde, eldeki kural için uygun bir “parçalar veya unsurlar” tipolojisi varsayar. Ayrıca, bir kuralın ayrı bir kümenin üyesi olduğu durumlarda, tamlık yargıları bütünsel olmalıdır ve kümedeki diğer kuralların veya yasaların içeriğini hesaba katmalıdır.

Ayrıca, başlangıçta yeterli tamlığa sahip yargılamalar, muhtemelen haklı bir eksikliğin ışığında yapılmalıdır. İyi bir nedenden ötürü, önemli ölçüde eksik olsa bile, bir kural başlangıçta yeterince tamamlanmış kabul edilebilir.

Alanlardaki içerikte tezahür eden bütünlük, kuralın olumlu bir özelliğidir, ancak içerik üzerinde salt bir izden çok daha fazla etki bırakan biçimsel bir özelliktir. Bu özelliğin aslında kuralda mevcut olduğu söylenebilir, ancak analiz, açıklama ve değerlendirme için izole edilebilir. Bu nedenle, kendi başına karakterizasyona açıktır.

Tamlık, bir kuralın en yaygın türünün genel biçiminin farklı bir özelliğidir ve göreceğimiz gibi, böyle bir kuralın genel biçimi anlaşılacaksa, kendi başına ve diğer biçimsel özelliklerle ilişkili olarak anlaşılmalıdır.

Bir kuralın yapısını ve birliğini anlamak için eksiksizliğin kavranması gerekir. Bir kural, muhataplara başlangıçtan itibaren belirli eylemler için nedenler sunacaksa, tamlık gereklidir.

Kural iyi tasarlanmışsa ve kuralın uçları değerli ise, bütünlük, herhangi bir değerin gerçekleştirilmesi için kredinin bir kısmını almalıdır. Tamlık, araçsal kapasiteye katkıda bulunur.

Beşinci Bölüm: Kesinlik Özelliği

Platon’un dediği gibi: “Kesin olmadığınız sürece, kanun haline gelebilecek bir dil konuştuğunuzu varsaymamalısınız.” Aristoteles de benzer bir düşünceye sahipti: “Şimdi, iyi çizilmiş yasaların, yapabilecekleri tüm noktaları kendilerinin tanımlaması harika bir andı.”

Kesinlik, İngilizcede bir “sabitlik ve özgüllük” derecesi olarak tanımlanır. Çoğu kredi, bir kuraldaki kesinliğin biçimsel özelliğinden kaynaklanabilir. Bir kuralın bir kurumun veya başka bir hukuki olgunun eylemi öngörmesi, eylemi yasaklaması, eyleme izin vermesi veya özelliklerini emretmesi için bir dereceye kadar kesinlik gereklidir.

Bir kural oluştururken birbiriyle çelişen hususlar arasında öncelik vermek için kesinlik gereklidir. Kesinlik, anlamlı bir bütünlük için de gereklidir ve bu nedenle, tamlık ile bir dereceye kadar örtüştüğü düşünülebilir. Belirsiz bir kural, içeriği bazı yönlerden görece açık ve dolayısıyla eksik bırakır.

Kuralcılık ve eksiksizlik gibi, kesinlik de bir kuralın belirleyiciliğine ve dolayısıyla eylem veya karar için bir neden kaynağı olarak doğurganlığına katkıda bulunur.

Belirliliğe bu şekilde katkıda bulunurken, kesinlik, muhatapların kurala uymalarını hem sağlama hem de etkileme eğilimindedir, böylece iyi tasarlanmış bir kuralın politikasına veya diğer içeriğine hizmet eder. Özetle, bir kuralın içeriği üzerindeki resmi kesinliğin izleri önemli olabilir ve etkileri geniş kapsamlı olabilir.

Oldukça kesin bir kural, davranışı bir ölçüde kısıtlasa da, genel etkisi özgürlüğü genişletmek ve korumak bile olabilir. Örneğin, birçok karayolu türünde, genel olarak araç hareket özgürlüğü, belirli ve dolayısıyla kısıtlayıcı hız sınırı kuralı olan “75 mil / saatten daha hızlı sürmeyin” kuralına göre “makul sürün” kuralından daha iyidir. “

İkincisine göre, farklı sürücülerin farklı makullük anlayışlarına sahip olmaları nedeniyle, örneğin bazıları çok hızlı araç kullanır, dolayısıyla diğerlerini “savunmaya yönelik” araç kullanmaya veya hiç sürmemeye korkutur ve böylece hareket özgürlüklerini bozar.

 

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir