Kuralların Formülasyonu – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Kuralların Formülasyonu – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

30 Nisan 2021 Hukuki pozitivizm doğal hukuk karşılaştırması Hukukun kaynakları nelerdir Kanunun özellikleri nelerdir hukuk 0
Uzak Nedenler – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Kuralların Formülasyonu

Yasa koyucular, düzenleyici kuralların formülasyonunu uzmanlaşmış bir idari kuruma devretmeye karar verdiler. Modern gözlere, böyle bir yetkilendirmenin olağan gerekçeleri açıkça uygulanabilirdi. Böyle bir kurum, soruna çok daha yakın olabilir. Burada, ajans yetkilileri sorunla ilgili deneyim biriktiriyordu.

Bu nedenle, konsantre bilimsel ve teknolojik uzmanlığı bir yasama meclisinden daha kolay bir şekilde taşıyabilirler. Düzenleyici kuralların formülasyonunu bir kuruma devrederek, olası ticari ve diğer kirleticiler de dahil olmak üzere ilgili taraflar, bilgi toplama ve kural oluşturma süreçlerine tam olarak katılabilir ve bu da yeni kuralların yayılmasını kolaylaştırabilir ve ortaya çıkarabilir.

Aslında New York’ta, su kalitesiyle ilgili kuralların taslağını hazırlamaktan sorumlu idari yetkililer, nihayetinde son derece kesin, genel ve açık bir birincil kuralı tercih etmeye başladılar. Böyle bir kuralın taslakları, yöneticilerin ilgili veriler ışığında kurala odaklanmasını, kuralı istediği gibi değiştirmesini ve değiştirmesini sağladı.

Yalnızca genel bir politika beyanı yerine bir kural biçiminin seçimi ve bu niteliklerden yoksun biri üzerinde daha kesin, genel ve açık bir kuralın seçilmesi, en azından biçim ve tamamlayıcı içeriğini oluşturan biçim seçimlerini gösterir. önerilen yasa, rasyonel müzakere için nesnelere daha uygun, biçimin birçok etkisinden veya izinden biridir.

Daha az olan bir seçim yerine kesin bir seçim, bu seçimin uygun olup olmadığı sorusunun daha dikkatli bir şekilde ele alınmasına neden olabilir ve bir kuraldaki biçim ve içerikle ilgili genel olarak tüm konular için geçerli olan bir gerçektir.

Kanunun özellikleri nelerdir
Kanunun özellikleri nelerdir hukuk
Yasaların özellikleri
Hukukun kaynakları nelerdir
Hukuk nedir pdf
Hukuki pozitivizm doğal hukuk karşılaştırması
Hukuk kuralları
Hukukun Temel Kavramları

Daha kesin, genel ve açık bir kural, daha az yorumlama sorunu ortaya çıkarır ve uygulama öncesinde gerekli olan gerçeği bulmaya odaklanır. Böyle bir kuralın mahkemede de çözülmesi gereken anlaşmazlıkları kışkırtma olasılığı daha düşüktür. Mahkemeye giden bu tür uyuşmazlıklarda, böyle bir kural daha az yorumlama ve bilgi toplama sorunlarına yol açacaktır. Yukarıdaki biçim seçimlerinin birleşik etkileri ve izleri sinerjiktir ve bu nedenle ayrı ayrı ele alındıklarında yalnızca etkilerin toplamını aşar.

Yukarıdaki biçim değerlendirmeleri göz önüne alındığında ve özellikle ilgili politika göz önüne alındığında, New York Eyaleti Sağlık Yasasını hazırlayanların, sorunun bilimsel ve teknolojik yönleriyle ilgili çalışma ve tartışmalardan sonra nihayetinde eldeki düzenleyici programın en önemli parçası olarak kesin, genel ve açık bir temel kurallar dizisini benimsemiştir.

Bu kurallar şunları içeriyordu:

Ham su dışkı koliform konsantrasyonları, 100 mililitrede 20 koloni’ye eşit veya daha az olmalıdır veya toplam koliform konsantrasyonu, sistemin yapıldığı önceki altı ayda yapılan ölçümlerin en az yüzde 90’ında 100 mililitrede 100 koloni’ye eşit veya daha az olmalıdır. çalışır durumda. İzleme, bu alt bölümüne uygun olarak yürütülecektir. Hem dışkı hem de toplam koliform analizleri gerçekleştirilirse, dışkı koliformu sonuçları öncelikli olacaktır.

Açıkçası, “100 mililitrede 20 koloni” den daha fazla olmamasını gerektiren bir yasa, “sağlıksız miktarlarda toksin içermemesi” gibi belirsiz bir formülasyona büyük ölçüde tercih edilebilir.  Biçimsel kesinlik, genellik ve açıklığın izleri ve etkileri bu yasada, böyle bir yasayı uygulaması gereken idarecilerin olgu bulma konusundaki tarafsızlığını sinerjik olarak artırmaktadır.

Biçimsel kesinlik ve diğer özellikler, yorumlama sorunlarını en aza indiren izler ve etkiler de bırakır ve bu şekilde, idari muhatapların ve özel muhatapların, kural kapsamındaki belirli eylem için önceden belirleyici nedenler oluşturma çabalarını kolaylaştırır.

Örneğin, belirsiz bir kural altında, yaptırımları riske atmak istemeyen bazı ihtiyatlı muhataplar, tüm yetkilerini kullanmak istemeyebilir. Örneğin, özel bir muhatap, bunun yerine yasanın izin verdiğinden daha az kirletici madde boşaltmayı seçebilir.

Bu, kanun yapıcıların amaçladığı faydalar ve maliyetler arasında dikkatli bir denge kurabilir. Aslında, böyle bir muhatap, işsiz kalmasına veya en azından yapılan ve satılan herhangi bir malın fiyatını yükseltmesine neden olabilecek önemli ölçüde daha büyük maliyetlere bile maruz kalabilir.

Önerilen bir kuralın politika içeriği, bir kural üzerinde kendi izini veya etkisini bırakan resmi bir özellik olan uygun genelliğin dikkatli seçimleriyle belirgin bir şekilde iyileştirilebilir. Beşinci Bölüm’de gördüğümüz gibi, önerilen bir kuralı hazırlayan yasa koyucular, eldeki politikanın gerektirdiği genellik derecesi üzerinde düşünmelidir.

Örneğin, başlangıçta önerildiği gibi, ilgili bir su kalitesi kuralının genelliğinin, belirli bir su havzası alanı içindeki kirletici maddelerin tahliyesini sınırladığını, ancak taslağın, X Şirketi için açık bir istisna içermesi dışında, önerilen kural, daha özgür bir şekilde boşaltılmasına izin verilecek.

Bununla birlikte, burada, X Şirketi de dahil olmak üzere tüm boşaltıcıların önerilen kuralın politikasına girdiğini varsayalım. X şirketinin eylemleri, diğer boşaltıcıların daha sıkı düzenlenmiş eylemlerinden rasyonel olarak ayırt edilebilir değilse, gerekli genellik, daha fazlası olmaksızın, taslağı hazırlayanın istisnayı terk etmesini ve X Şirketini dahil etmesini gerektirecektir.

Sonunda, usulüne uygun olarak revize edilen kuralın kapsamı, tüm politika erişimini kapsayacaktır. Burada gerekli genellik, biçimsel bir özellik ve haklı içerik arasındaki sinerji de açıktır.

Yine, bu seçimlerdeki söz konusu olan tek amaç politika etkinliği değildir. Örneğin, X Şirketi ile ilgili olarak varsayıldığı gibi bu türden bir alt yapı, yalnızca politikaya hizmet etmekte başarısız olmakla kalmayacak, aynı zamanda benzer davalar gibi davranmakta da başarısız olacaktır, bu da hukukun üstünlüğünün genel bir değeridir.

Bir istisnanın haksız olduğuna dair genel bir algı, muhatapların gözünde düzenlemenin meşruiyetini de azaltacaktır. Uygun genellik seçimleri, muhataplara, benzer şekilde konumlanmış tarafların aynı muameleye tabi tutulduğuna dair bir güven duygusu aşılayabilir.

Eşitlik ve adalet görünümü, muhatapların kuralı meşru olarak kabul etmelerine neden olan bir faktördür ve bunlar birlikte, bir kuralda iyi tasarlanmış biçim ve içeriğin önemli katkıları olan bir işbirliği ruhunu ve ayrıca ek bir sinerjiyi teşvik etme eğilimindedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir