Sistematik Düzenleme – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sistematik Düzenleme – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

21 Mart 2021 Mevzu Hukuk nedir Tamamlayıcı hukuk kuralları nedir Tanımlayıcı hukuk kuralları nedir Yorumlayıcı Hukuk Kuralları 0
Sistematik Düzenleme – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Sistematik Düzenleme

Gerçekten radikal bir şüphecinin konumu inandırıcı değildir. Bir kurumun şekle ek olarak malzeme veya diğer bileşenlere ihtiyaç duyduğu kesinlikle doğru olsa da, bir bütün olarak kurumun öngörülen amaçlı sistematik düzenlemesini ilk olarak belirleyene kadar, projelendirilen bir kurumun bu tür bileşenlerden hangisine ihtiyaç duyduğunu bile bilemedik. bir yasama organı, bir mahkeme veya bir idari organ veya başka bir kurum olabilir.

Personel ve fiziksel tesisler gibi maddi bileşenler esastır, ancak bu bölümde gösterildiği gibi, bu bileşenleri amaçlara hizmet etmek için etkili bir işlevsel yasal birim olarak belirleyen, tanımlayan, organize eden ve düzenleyen biçimdir.

Kişiler yalnızca kişilerdir. Bina, basitçe bir binadır. Malzemenin ve diğer bileşenlerin işlevsel bir birim içindeki doğası ve yeri, bu bileşenleri tanımlayan ve düzenleyen genel forma ve biçimsel özelliklere ve bu tür formların bu bileşenler üzerinde bıraktığı izlere ve diğer etkilere bağlıdır.

Örneğin, kanun koyucular, usulüne uygun olarak seçildikleri ve dolayısıyla yasama meclisinde yer almaya yetkili oldukları için, bu bileşimsel biçimin izini taşırlar. Şüphecinin sahip olabileceği gibi, yutan veya örten bir birimin materyalinden veya diğer bileşenlerinden uzakta, bu materyalleri veya diğer bileşenleri kasıtlı ve sistematik olarak sistemin işlevsel bir birimi içinde düzenleyen genel formdur. Gerekli genel formun sağlamlığı ve onu oluşturan özellikler, özellikle yasal örnekte açıktır.

Daha az radikal bir şekle şüpheci, pek de ince olmayan bir kurumun genel biçiminin bir anlayışını benimseyebilir. Bununla birlikte, bu anlayışa göre, genel formun gerçekten ne olacağı konusunda kalan kapsam yine de küçük olabilir. Bu tür özellikler, en fazla, kompozisyon, yargı yetkisi, yapı, prosedür veya metodoloji ile ilgili çok genel tanımsal ve organizasyonel konuların yalnızca oldukça soyut ve iskeletsel çözümleri olabilir.

Tamamlayıcı hukuk kuralları
Tanımlayıcı hukuk kuralları
Yorumlayıcı Hukuk Kuralları
Yetki verici hukuk kuralları
Hukuk kavramları
Pozitif hukuk nedir
Emredici hukuk kuralları
Mevzu Hukuk nedir

Bir arada ele alındığında, bu hala nispeten zayıf biçimsel özellikler, en fazla, kanun koyucuların kim olacaklarını belirlemeye, yalnızca onları yapacaklarını belirlemeye kadar giden, oldukça şematik bir genel düzenlemeden başka bir şey olmayabilir. Bazı belirsiz ve genel türden yargı yetkisine sahiptir ve yasa koyucuların yalnızca bir tür çok soyut ve belirsiz yapısal ve prosedürel düzen içinde faaliyet göstermelerini sağlamak gerekir.

Genel kurumsal formun bu tür özellikleri belirsiz, anemik ve çoğunlukla çok az etli çok çıplak kemikler olacaktır. Birimin yapısı ve birliği, özel araçsal kapasitesi ve farklı kimliği gibi herhangi bir kurumsal niteliği, varsa bile, zar zor açığa çıkarabilirlerdi.

Bu şüphecinin son derece ince biçim versiyonu yeterli olamazdı. İyi tasarlanmış bir formun amaç zenginliğini, sistematik düzenlemenin sağlamlığını ve araç-son ilişkilerinin genel etkinliğini yakalayamayan içi boşaltılmış bir versiyon olacaktır. Temel tanımlama ve düzenleme amaçlarını yerine getirmek için ne kadar sağlam bir biçim olmalıdır?

Birincisi, eğer genel bir biçim gerçekten bir yasama organı gibi işlevsel bir hukuk biriminin amaçlı sistematik düzenlemesi olacaksa, bu işlevsel birimi kuruluşuna ve diğer amaçlarına hizmet edebilmesi için tanımlayıp organize etmek için en azından yeterince sağlam olmalıdır. ve dolayısıyla burada kanun yapma, idarenin denetimi, resmi atamaların teyidi vb. gibi karakteristik işlevleri için gerekli araçsal kapasiteye sahiptir.

Yukarıdaki oldukça ince anlayışta olduğu gibi, herhangi bir araçsal veya kurucu organizasyondan nispeten yoksun, yalnızca iskeletsel bir soyutlama olamaz. Bu kadar ince olan biçim, işlevsel birimi ilgili amaçlara hizmet edebilmesi için yeterince belirleyemiyor, tanımlayamıyor ve organize edemiyordu.

Örneğin, bir yasama organının “personel olmasından” daha fazlasını içermeyen oldukça ince bir kompozisyon özelliğini düşünün. Böyle bir özellik o kadar incedir ki, personelin belirli bir yapısını belirtmez ve bu nedenle personel bileşeni üzerinde çok az iz bırakır.

Şu gibi temel sorulara hiçbir özel yanıt veremez: Seçilmiş personel var mıdır? Personel hangi amaçlara hizmet edecek niteliktedir? Yasama kanun yapma hakkı var mıdır?  Kaç yasa koyucu vardır? Nereden ve ne kadar süreyle katılırlar?

Ya da, örneğin, oldukça ince bir prosedürel özelliği, yani organın “kanun oluşturmak için çalışacağı” sonucuna bir genellikten fazlasını içermeyen bir özelliği düşünün. Böyle bir özellik, herhangi bir anlamlı çalışma modu spesifikasyonundan veya ilgili araç kapasitesinden yoksun olacaktır ve bu nedenle, hiçbir şekilde organizasyonel olarak kesin olmayacaktır.

Böylelikle yetersiz bir şekilde belirtildiği veya başka bir şekilde yanlış tanımlandığı gibi, kanun yapma veya diğer yasama amaçlarına hizmet etme amacına hizmet etmek için çok zayıf olacaktır.

Kısaca ayrıntılarıyla açıklamak gerekirse, bir yasama organı, örneğin, yasal kanunu değerlendirmek ve kabul etmek için organize bir kapasiteye sahip olmalıdır. Burada bunun, diğer şeylerin yanı sıra, ayrıntılı usul ve diğer biçim özelliklerini, yasal tekliflerin yazılı ve sabit sözlü özellikleri ve “çoğunluk oyuyla kabul etme” gibi resmi bir karar kuralı da dahil olmak üzere nasıl gerektirdiğini burada gösterdim.

Bunlar ve ilgili biçimsel özellikler, zayıf olmaktan ziyade göreceli olarak sağlam olmalıdır. Usule ilişkin özellikler olmadan ve usulüne uygun olarak tanımlanmış ve organize edilmiş resmi kompozisyon, yargı yetkisi ve yapısal özellikler olmadan, bireysel yasa koyucular kendi kurumsal rollerinin sınırlarının ne olacağını kendileri bilemez ve davranışta takip etmek için tanımlanmış kurumsal yollardan yoksundur.

Biçim, bu rolleri ve yolları tanımlar ve düzenler. Ayrıca, böyle bir biçim olmadan, toplumun diğer üyeleri, kurumsal aktörlerin ne zaman kendileri adına gerektiği gibi hareket ettiklerinin söylenebileceğini bile belirleyemezlerdi.

İkinci olarak, genel biçim en azından işlevsel bir yasal birim için kimlik kriterleri sağlayacak kadar sağlam olmalıdır, böylece birim hakkında gerçekten farklı olanı anlayabilir ve anlayabiliriz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir