Sponsorluk Programları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sponsorluk Programları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

8 Ocak 2023 Sponsorluk Kanunu Sponsorluk yasası vergi 0
Ticaret Disiplini

Sponsorluk Programları

Gelir hedeflerini göz önünde bulundurarak yeni sponsorluklar geliştirme görevi, sponsorların etkinlik iletişimini geliştirmede oynayabilecekleri role odaklanan kriterler getirmeden de yeterince zordur. Bununla birlikte, bu bölüm, sponsorluk programlarının bu şekilde geliştirilmesine yönelik stratejik bir yaklaşımın, yalnızca etkinlik için hiçbir ekstra maliyet olmaksızın gelişmiş iletişim erişimine yol açmayacağını, aynı zamanda sponsor yenilemesine de yol açabileceğini önermektedir.

Etkinlik haklarını kendi iletişim programlarına entegre ederek istismar eden etkinlik sponsorları, bunu maliyetleri pahasına yapıyor ve ayrıca etkinliklerin iletişim çabalarını tamamlıyor. Bunu yaparken, sponsorların sponsorluk hedeflerine ulaşmada daha başarılı olmaları ve ilişkinin yenilenmesine ve geliştirilmesine olumlu tepki vermeleri daha olasıdır.

Bu bölüm, bunun başarıldığı süreci tanımlamaktadır. Özellikle, araştırılmış hedefleme, kişiye özel hakların sağlanması ve sponsor ilişkilerinin sürekli geliştirilmesi gibi konuların önemi tartışılmaktadır. Odak, sponsorların iletişim hedeflerine ulaşmak için etkinlik sponsorluğunu nasıl kullandıklarıyla ilgilenirken, buradaki odak noktası tamamen etkinlik düzenleyicisinin bakış açısıdır.

Hedefleme

Pazarlık gücü ve istenen sponsorları istenen sponsorluk seviyelerinde çekme kapasitesi, soyağacı olan etkinliklerle çok daha kolay elde edilir. Alternatif iletişim çözümleri sunan, hedef pazarlara etkili bir şekilde ulaşan ve bunu diğer iletişim biçimlerinden daha verimli yapan özelliklerin aranması bakımından soyağacıdır.

Örneğin, reklamcılığa bir alternatif olarak sponsorluk, paranın karşılığını daha fazla verme konusunda iyi puanlar almıştır. Bununla birlikte, tüm etkinlikler, özellikle yeni etkinlikler, bu düzeyde bir soyağacı gösteremez ve bu nedenle, en başarılı iletişim ortaklarını oluşturan sponsorların çekiciliği her zaman o kadar basit değildir. Etkisiz hedefleme, bunu neredeyse imkansız hale getirebilir.

Soy ağacını güvenilir bir şekilde göstermenin tek yolu, mevcut veya yeni potansiyel sponsorlara, sponsorluk hedeflerine nasıl ulaşıldığını veya ulaşılabileceğini tanımlayan araştırma verilerini sunmaktır. Yeni sponsorların kazanılması için araştırma, uygun hedeflerin belirlenmesinde de temel oluşturur. Bu süreç iki temel adımı içerir.

Birinci Adım: Olay Hedef Pazarları

Etkinliğin hedef pazarlarını belirlemek için araştırma verilerine ihtiyaç vardır. Tüm izleyicilerin demografik, psikografik ve davranışsal araştırmaları ile bir profil elde edilebilir. Ulaşılan her pazarın boyutunu belirlemek de önemlidir.

Gerçekten katılan etkinlik izleyicileri önemlidir, ancak örneğin posta listeleri ve haber medyası kapsamı gibi kullanılacak herhangi bir iletişim aracı aracılığıyla daha geniş çapta ulaşılan pazarlar da önemlidir. Ürün tercihleri ve satın alma davranışı ile ilgili herhangi bir veri de kritik öneme sahip olabilir.

Gözlem araştırması yöntemleri kullanılabilir, ancak anketler ve odak grupları daha güvenilir bir şekilde kullanılabilir. Etkinlik yöneticileri için mesele, bunun pahalı bir egzersiz olabileceği ve bunun endüstri genelinde neden yaygın bir uygulama olmadığını açıklıyor.

Bununla birlikte, araştırma için daha fazla gerekçelendirme gerekiyorsa, araştırmanın sağladığı bilgi ve veriler diğer pazarlama amaçlarına hizmet eder ve özellikle müşteri hedefleme için etkinlik planlama sürecinde karar vermeye yardımcı olur.

Ek olarak, hedefleme, etkinlik ve verimlilik konusunda bir egzersizdir. Veriler ve analizler ne kadar kapsamlı olursa, hedefler o kadar net bir şekilde tanımlanır ve dolayısıyla iletişim o kadar etkili olur. Aynı şekilde, daha etkili hedefleme, kaynaklarda daha az israfa ve daha yüksek verimliliğe yol açacaktır.

İkinci Adım: Kurumsal Hedef Pazarları Eşleştirme

Sponsorluk, menfaat alışverişi için karşılıklı bir anlaşmadır. Bu nedenle, etkinlik hedef pazarlarının bir sponsorun hedef pazarlarıyla eşleşmesi gerekir ve bunu potansiyel sponsorlara yönelik herhangi bir yaklaşımda gösterebilmesini sağlamak etkinliğin görevidir.

Veri toplamak için çeşitli araştırma yöntemleri uygulanabilir ve çoğu kamu malı olabilir. Finansal hesaplar, ticaret ve endüstri rakamları, piyasa eğilimleri ve tahminleri, hükümet raporları, ticaret haberleri medyası ve pazarlama haberleri medyası, yararlı bilgi kaynaklarıdır.

Sektördeki diğer etkinlik ve sponsorluk faaliyetleri, mevcut eğilimlerin göstergesi olabilir, ancak bunların kullanımında sınırlamalar vardır. Örneğin, birçok sponsorluk anlaşması bir yıl veya daha önceden müzakere edilir ve çoğu kuruluş yıllık bütçeleri üzerinde önceden çalıştığı için, daha çok endişe verici olan gelecekteki eğilimlerdir.


Sponsorluk Kanunu
Etkinlik Sponsorları
Film sponsorları
Sponsorluk yasası vergi
Sponsor olan markalar
Kamu kurumları sponsor olabilir mi
Festivallere Sponsor olan Firmalar
Kültür sanat sponsorluk örnekleri


Potansiyel sponsorların kendileri, açık bir şekilde önemli bir bilgi kaynağıdır ve onlarla yapılan araştırma toplantılarında kritik olarak ilgili bilgiler sunulacaktır. Kapsamlı bir bilgi toplama, pazarlama ve sponsorluk hedeflerini, ilgili markalar ve/veya kurumsal iletişim için tüm hedef pazarların/halkın bir profilini ve tüm pazarlama faaliyetlerinin, sonuçlarının ve planlarının denetimini içerecektir.

Yine de yapılması gereken ilk yaklaşım var ve bu ilk teması kurarken kuruluşun hedef pazarları hakkında bir anlayış olması önemlidir. Bunun iki nedeni var. İlk olarak, eğer yaklaşım potansiyel sponsorun ihtiyaçlarını tam olarak kavrayamazsa, etkinlik organizasyonunun zamanının ve kaynaklarının çoğu boşa gidebilir. İkincisi, inandırıcılıktır. Yaklaşımın sponsorun gözünde güvenilir olması ve kapsamlı araştırma ve bilgi birikimiyle elde edilmesi çok önemlidir.

Kapsamlı bir resim oluşturmak için ne kadar çok araştırma yöntemi kullanılırsa o kadar iyidir. Ancak, bu tek seferlik bir egzersiz değildir. Bireysel sponsorların pazarlama gereksinimleri, faaliyetleri ve sonuçları sürekli olarak değişir ve bu nedenle etkinlik organizasyonları sürekli olarak bu tür verileri toplamak zorundadır.

“Sponsorluk uyumu” ifadesi genellikle bir sponsorluğa girmenin karşılıklı uygunluğunu tanımlamak için kullanılır. Hedef pazarların eşleşmesinden daha fazlasını temsil eder. Tüm haklar dizisi ve bunların belirli gereksinimleri nasıl karşıladığı ve sonuçta hem sponsor hem de etkinlik için hedefleri nasıl karşılayacağı ile ilgilidir.

İlişkinin, hem sponsorun hem de etkinliğin hedeflere ulaşmak için yararlanılabilecek faydalar elde ettiği bir ortaklık olarak işlemesi gerektiğini savunun. Bununla birlikte, paydaşlar nezdinde güvenilirlik ve itibar konularını ve her bir ortağın değerleri ile de ilgilidir. Hedef pazarlar eşleşse ve hedeflere ulaşılabilse bile, yine de uygunsuz bir “uyum” olabilir.

Sağlıkla ilgili spor etkinlikleri ile alkol ve tütün arasındaki uyum, geçmişte sponsorluk fonu arayışında sanatsal bütünlüğün söz konusu olduğu müzik ve sanatla ilgili etkinliklerde olduğu gibi sorunlar ortaya çıkardı.

Otomobil üreticisi düzenlenen akşamlara sponsor oldu ve hakları arasında ROH birinci derece koruma altındaki binanın dışında ışıklı bir logo ve ayrıca arabaların sergilendiği yer vardı.

Hedef tüketici pazarlarına ulaşma fırsatlarının bunu Audi için çekici bir olasılık haline getirdiği açık, ancak ROH’a sağlanan faydanın gelirden biraz daha fazla olduğu görülüyor. Tüm olaylar aşırı metalaştırma ve sonuç olarak müşterilerini yabancılaştırma riski taşır.

Öte yandan, araba filosunun sağlanması, bu etkinliğe harcamalarda tasarruf, sponsora yeni bir model için farkındalığı artırma fırsatı ve çok ihtiyaç duyulan nezaket ulaşımı ile katılımcılar ve yetkililer sağladı.

Uyum, bireyler arasındaki ilişkilerle de ilgilenebilir. Belirli kişilerle çalışma kapasitesi, uzun süredir devam eden birçok sponsorlukta rol oynamıştır ve sponsorluk endüstrisinde bireysel ilişkiler kurmanın önemini vurgulamaktadır. Etkinlik ve sponsor arasındaki eşleşen özelliklerin ve imajın doğası ve başarılı sponsorluklara duyulan ihtiyaç daha ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir