Zımni Opsiyon Sözleşmesi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Zımni Opsiyon Sözleşmesi – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

28 Haziran 2021 Kira bedelinin zımnen kabul edilmiş olması Zımnen Ne Demek Zımni Nedir Zımni sözleşme ne demek Zımni sözleşme Nedir 0
Deniz ve Kara Riskleri Arasındaki Ayrım – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

UYGULAMA 13.4

Richard ve Nicole iki yıldır aynı evi kiralıyorlar. Kiraları 600 dolar. Ev sahibi, tüm kiralık mülklerini satma ve emekli olma planlarını onlara bildirir. Richard ve Nicole’ün yaşadığı ev 75.000 dolara satılacak. Richard ve Nicole’ün evi satın almak ve düşük faizli ipotek almaya hak kazanmak için 15.000 dolarlık bir ön ödemeye ihtiyaçları var.

Şu anda 11 bin dolarlık tasarrufları var. Yıl sonunda sözleşmeyi satın almak için ev sahibine bir opsiyon sözleşmesi olarak 5.000 dolar teklif ediyorlar. Her biri iki işte çalışmayı ve evi satın almak için ihtiyaç duyacakları ek 9.000 doları biriktirmeyi planlıyorlar. Ev sahibi, normal kiraya ek olarak opsiyon sözleşmesini ve 5.000 doları kabul eder. Richard ve Nicole’ün evi bir yıllığına 75.000 dolara satın almaları için münhasır haklara izin vermeyi kabul eder.

Yıl boyunca, Richard ve Nicole beklenmedik harcamalarla boğuşurlar. Yıl sonunda, ihtiyaç duyulan 15.000 doların yalnızca 10.000 dolarını biriktirebildiler. Ev sahibi evi satışa çıkarır ve biri onu piyasaya çıktığı ilk hafta satın alır. Richard ve Nicole, bir yıllık dönem boyunca evi satın alma münhasır hakkının karşılığı olduğu için 5.000 dolarını kaybettiler. Bunu yapmamaları veya başarısızlığın arkasındaki nedenler önemsizdir.

Zımni Opsiyon Sözleşmesi

Cindy evini boyamak için Kelley ile sözleşme yapar. Cindy, ev boyandıktan sonra Kelley’e 500 dolar ödemeyi vaat ediyor. Kelley, Cindy’nin evini boyamaya başlayarak teklifi kabul eder. İki hafta sonra, Kelley işin yaklaşık yarısını bitirdiğinde Cindy fikrini değiştirdiğini söylüyor: Evin boyanmasını istemiyor ve Kelley’e ödeme yapmayacak. Normalde, bir sözleşmeyi kabul etmek için performansın tamamlanmış olması gerekir. Ancak, bu gibi durumlarda yasa, Kelley’nin tarafında bir seçenek ima edecektir.

Bu nedenle, teklif Kelley performansı tamamlama fırsatı bulana kadar açık kalmalıdır. Zımni opsiyon sözleşmesi, iyi niyetle bir sözleşmede ifaya giren bir kişi için haksız sonuçların oluşmasını engeller.

Zımni sözleşme Nedir
Zımni sözleşme ne demek
Zımni anlaşma Nedir
Zımni Nedir
Kira bedelinin zımnen kabul edilmiş olması
TBK
Zımnen Ne Demek

Koşullar, bir tarafın tek taraflı bir sözleşmede ifaya girdiğini ve tamamlama yönünde önemli adımlar attığını gösterdiğinde, taraf, diğer tarafın teklifi geri çekme veya iptal etme isteğinden bağımsız olarak ifayı tamamlama seçeneğine sahiptir. . Bu, teklifte bulunana, vaadi vermeden önce sözleşme şartlarını istediğinden emin olma sorumluluğunu yükler.

Teklifi veren tarafından iptale ek olarak, bir teklif başka şekillerde kabul edilmeden önce sona erebilir. Belirli bir süre için açık olan ve bu süre içinde kabul edilmeyen bir teklif, teklif olmaktan çıkar. Herhangi bir süre belirtilmemişse, yasa bu tür bir teklif için makul bir süreyi ima edecektir.

Muhatap teklifi reddederse, teklif artık geçerli değildir; sözleşme yapmak için yeni bir teklif yapılmalıdır. Bir karşı teklif, teklifte bulunanın teklifinin reddi olarak kabul edilir ve yeni ve farklı bir teklif olarak kabul edilir, böylece ilk talip, teklifte bulunan olur. Son olarak, teklifte bulunan veya muhatap kabulden önce ölür veya hukuki ehliyetini kaybederse, teklif otomatik olarak sona erecektir.

Kabul

Herhangi bir sözleşme oluşturmanın nihai adımı, muhatap tarafından şartların kabul edilmesidir. Bir kabulü oluşturan şey, en azından kısmen sözleşmenin türü tarafından belirlenir. İkili bir sözleşmede (vaat vaadi), sözleşme bağlayıcı hale gelmeden önce, muhatap, teklifte bulunanın vaadine karşılık ve karşılık olarak bir söz vermelidir. Bu noktada her iki taraf da taahhütlerini şartlarına göre yerine getirmekle yükümlüdür.

Tek taraflı bir sözleşmeyi sağlamlaştırmak için, muhatap, teklifte bulunanın vaadine cevaben ifaya başlamalıdır. Teklif alan, teklifte bulunan tarafından isteneni büyük ölçüde yerine getirmedikçe, sözleşme fiilen kabul edilmiş sayılmaz. Ancak o zaman, teklifte bulunan, muhatabı ifaya sevk eden teklifi geri alamaz ve muhatabın işi bitirmesine izin vermekle yükümlüdür.

Bu, teklif sahibinin bir ifanın faydalarını kabul etmesini ve ifa tamamlanmadan teklifi geri çekmesini engeller. Eğer muhatap görevi tamamlarsa, o zaman teklifte bulunan, vaat edilen bedeli sağlamalıdır. Bir muhatap, tek taraflı bir sözleşmenin ifasını tamamlamadığında, muhatap önemli ölçüde ifa etmişse, teklifte bulunan, yapılan iş için kısmi bedel ödemek zorunda kalabilir.

Muhatap, teklif hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Kabul tesadüf sonucu olamaz. Tesadüfen veya başka bir nedenle, muhatap teklifte bulunanın istediğini vaat ederse veya yerine getirirse, sözleşme olmaz. Bir sözleşmenin var olması için muhatabın, teklifte bulunanın karşılığında belirli bir söz veya edim verme vaadi ile ikna edilmesi gerekir. Benzer şekilde, her bir taraf için bedel, tarafın aksi halde almaya hak kazanamayacağı bir şey olmalıdır. Aksi takdirde, bedel sözleşmeye girmek için bir teşvik görevi görmeyecektir.

Genel bir kural olarak, ancak aşağıdaki istisnaya tabi olarak (aşağıda “Kabul yöntemleri” başlığı altında tartışılmaktadır), muhatap kabul ederken sözleşmeyi değiştiremez, silemez veya sözleşmeye hüküm ekleyemez. Sözleşme “olduğu gibi” kabul edilmeli veya reddedilmelidir. Bu tür değişikliklere izin verilseydi, gerçekten hiçbir teklif olmazdı.

İkili sözleşmelerde (kabulün bir söz vererek olduğu durumlarda), değiştirilmiş veya ek şartlar, aslında, muhatabın vaadinin ne olması gerektiğine dair başka bir teklif veya ek müzakerelerden başka bir şey olmayacaktır. Daha da önemlisi, tek taraflı sözleşmelerde (kabulün ifa yoluyla olduğu durumlarda), şartlarda değişiklik yapılmasına izin verilmesi, teklifte bulunanın aradığından çok farklı bir şey almasına neden olabilir.

Teklif veren, farklı bir değerlendirme türünü istemeyebilir. Bu nedenle, muhatabın performansı, teklifte bulunanı asıl vaadi yerine getirmeye teşvik edecek şekilde artık dikkate alınmayacaktır.

İkinci duruma bir örnek, birinin bir Arap atının hemen teslimi için 15.000 dolar ödemeyi teklif etmesi olabilir. Buna karşılık, bir teklif sahibi bir Shetland midillisi gönderir. Teklifi veren bu durumda bağlı olmamalıdır, çünkü bir Shetland midillisi, teklifte bulunanın almayı taahhüt ettiği şey değildi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir