Acentenin Görevleri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Acentenin Görevleri – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

29 Haziran 2021 Acentelerin hak ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ Acentenin borçları Acentenin Hakları Nelerdir Acentenin temsil yetkisi Ticaret Hukuku acente özellikleri 0
Maaş Aralıkları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

Ajans İlişkisinin Oluşturulması

Bir acentenin oluşturulabilmesi için müvekkilin böyle bir ilişkiye izin verecek yasal kapasiteye sahip olması, yani müvekkilin bir sözleşme akdetme kabiliyetine sahip olması gerekir. Özellikle, müvekkil yargı alanında reşit olma yaşının üzerinde (genellikle on sekiz veya yirmi bir) olmalı ve yasal olarak yetkin olmalıdır.

Hukuki yetersizlik beyanı, mahkemenin bir kişinin kendi işlerini yönetemeyeceğine karar vermesi anlamına gelir. Müvekkil bir şirket veya ortaklık gibi bir ticari kuruluş ise, o zaman devlet yasaları tarafından bu tür bir ticari kuruluş olarak tanınacak şekilde düzenlenmelidir.

Tersine, bir vekilin sözleşmeye dayalı yetkiye sahip olması gerekli değildir.3 Muhtemelen, bir müvekkil reşit olmayan bir kişiyi veya yasal olarak ehliyetsiz olduğu beyan edilen bir kişiyi vekil olarak görevlendirebilir. Temsilcilikte, böyle bir kişinin bir müdürün işleriyle ilgilenme yetkisine sahip olması hala mümkündür.

Bununla birlikte, çoğu yargı bölgesi, bir temsilci için asgari yeterlilik seviyelerini empoze eder. Genel olarak, neredeyse tamamen zihinsel yetenekten yoksun (çılgın) kişiler, geçerli bir asil-vekil ilişkisinin parçası olarak kabul edilmeyecektir.

GÖREV 14.1

Aşağıdaki durumda, her bir müdürü, acenteyi ve acentelik eylemini tanımlayın. Ayrıca ajansın istihdamla ilgili olup olmadığını da belirleyin. Stan ve Terrell iş ortaklarıdır. Ayrıca Terrell’in kardeşi Xavier’i bu işte çalışması için işe alırlar. Pazartesi sabahı Stan, Xavier’i alır ve onu işe bırakır.

Yolda Stan, çörek dükkanına gidip herkese kahvaltı alacağını söylüyor. Bunu yapmadan önce, Xavier’i postaneye iş için postaları alması ve yan kapıya gidip kuru temizlemeciden Stan’in takımını alması için bırakır. Stan çörekleri alır ve Xavier’i alır. Stan’in donutları personelin geri kalanına dağıttığı yerde çalışmaya devam ederler.

Terrell o sabah zaten ofisteydi. İşyerindeki ofis ekipmanları için yeni bir servis sözleşmesi müzakere etti. Xavier’den ofisin yanındaki depoda bir teslimat kamyonuyla buluşması ve yeni envanterin boşaltılmasını denetlemesi istenir. Xavier teslimatı onaylar ve ürünler için imzalar. Teslimat şirketi ülke çapında bir teslimat hizmetidir.

Sürücü ayrıca Xavier’e bir kutu verir ve ondan imzalamasını ister. Kutu, Terrell’in karısına yıldönümü hediyesi olarak sipariş ettiği pahalı bir mücevher parçası içeriyor. Terrell, Xavier’e kutunun geleceğini söylemiş ve onu Terrell’in yıldönümüne kadar evi olarak tutmasını istemişti.

Acentenin Hakları Nelerdir
Acentenin YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Acentenin yetkileri
Ticaret Hukuku acente özellikleri
Acentelerin hak ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Acenteye izafeten dava açılması
Acentenin temsil yetkisi
Acentenin borçları

Acentenin Görevleri

Temsilcinin müdüre karşı çeşitli görevleri vardır. Birincisi, bir mütevelli heyetinin görevidir. Temsilci, bu çıkarları ve bunlarla ilgili her türlü gizli iletişimi korumak da dahil olmak üzere, müvekkilin çıkarlarına tam bağlılıkla yükümlüdür.4 Temsilci, başkası adına veya hatta kendi adına, müvekkilin çıkarları ile çelişen bir şekilde hareket ederse. faiz, o zaman vekil mütevelli görevini ihlal etmiştir.

İkinci olarak, her temsilci, müvekkile, müvekkilin varlıklarını ve çıkarlarını korumak için makul özenle hareket etme görevine borçludur. Müvekkile ait mülke sahip olan bir vekil, onu korumak için makul adımları atmalıdır. Müvekkilin çıkarlarına ilişkin gizli bilgiye sahip bir temsilci, bu bilgilerin kötüye kullanılmasına izin vermemek için makul bir şekilde hareket etmelidir. Bunlardan herhangi birinin yapılmaması, acentenin makul özen yükümlülüğünün ihlali anlamına gelir.

Son olarak, vekil, müdüre belirli bir derecede itaat borçludur. Asil-vekil ilişkisi içinde, müvekkil makul bir ölçüde acentenin amacını gerçekleştirmede vekilin eylemlerini yönlendirebilir.

Örneğin, acente müvekkilin ürününün satışını içeriyorsa, müvekkil makul bir ölçüde acenteler tarafından kullanılan satış yöntemlerini dikte edebilir. Bir vekil, müvekkilin talimatlarından önemli ölçüde saparsa, bu durumda vekil itaat yükümlülüğünü ihlal etmiş olur.

Bir temsilci, bir müdüre borçlu olduğu görevlerden birini ihlal ederse, o zaman birkaç şey olabilir. Birincisi, vekilin fiillerinden dolayı müvekkilin üçüncü kişilere bağlı olma sorumluluğu etkilenebilir. Müvekkil ayrıca, ihlalin bir sonucu olarak maruz kalınan zararı tazmin etmek için acenteye karşı yasal bir dava açabilir.

Temsil edilen hizmetler için acenteye ödeme yapılmışsa, müvekkil bir veya daha fazla görevin ihlali sonucu doğrudan maruz kalınan zararlar için dava açabilir.

Bir acenteye verilen hizmetler için ödeme yapılıp yapılmadığı veya hizmetleri karşılıksız bir jest olarak yerine getirip getirmediği, müvekkil acenteye makul mülkiyet bakımının ihlali veya acentenin amacını gerçekleştirmek için makul çaba sarf etmemesi nedeniyle haksız fiil davası açabilir. Özellikle, müvekkil, bir vekilin görevlerini ihmal veya kasıtlı olarak yerine getirmediği için vekili dava edebilir.

Vekil, mütevelli görevini ihlal ederse ve müvekkil adına değil de kendi adına işlem yapmaktan kâr ederse, müvekkil acentenin kendi işiyle elde ettiği kârın tamamını geri alabilir. Bu, acentelerin müdür pahasına kar etmesini önlemeye izin verilir.

Müdürün Görevleri

Müvekkilin vekile karşı görevleri bağlayıcıdır. Vekil karşılıksız hareket etmeyi kabul etmedikçe, her müvekkil, müvekkil adına gerçekleştirilen hizmetler için makul bir tazminat yükümlülüğüne sahiptir.

Ek olarak, bir temsilci, acentenin amacına ulaşmak için yapılan makul harcamalar için müdür tarafından geri ödeme alma hakkına sahiptir.

Bu tazmin yükümlülüğü, acentenin acentelik ilişkisi içindeyken maruz kalabileceği zararları da kapsar. Son olarak, bir müvekkil, vekilin kendisine verilen görevleri tamamlamasına izin vermede işbirliği yapma görevine sahiptir.

Tazminat ve geri ödeme yükümlülüğünün istisnası, zararın vekilin kusuru nedeniyle oluşması durumunda ortaya çıkar. Örneğin, müvekkilin işi adına seyahat eden bir acente bir otomobil kazası geçirirse, müvekkil, acentenin araç hasarı gibi mal kaybından ve acentenin tedavi için tıbbi masraflarından sorumlu tutulabilir.

Ancak, kaza acentenin dikkatsiz sürüşünden kaynaklanıyorsa, müvekkil acentenin zararlarından sorumlu olmayacaktır. (Bunun, vekilin davranışı nedeniyle üçüncü şahıslara verilen yaralanmalardan sorumlu müdürü kurtarmadığını unutmayın.)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir