Boşluk Doldurucu Yasa – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Boşluk Doldurucu Yasa – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

11 Nisan 2021 Bilinçli boşluk Nedir Hakimin hukuk yaratması örnek Hakimin takdir yetkisi Nedir Hukuk boşluğu nasıl doldurulur Kapalı boşluk nedir 0
Sözleşme Dışı Yükümlülükler  – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Boşluk Doldurucu Yasa

Herhangi bir eksiklik önemliyse ve genel yasa “boşluk doldurucu” sunmuyorsa, anlaşma geçerli bir sözleşme olmayabilir. Altıncıya gelince, geçerlilik bir yazı veya başka bir resmi kayıt gerektirebilir. İlk bakışta geçerlilik olarak adlandırılabilecek şey, genellikle yukarıdaki biçimsel gerekliliklerin karşılanmasından kaynaklanır.

Yine de böyle bir gereklilik reddedilebilir ve dolayısıyla karşılanmayabilir. Örneğin, baskı, dolandırıcılık, karşılıklı hata, usule ilişkin mantıksızlığın veya benzerlerinin belirli bir kanıtı tarafından reddedildiği için karşılıklı rızanın resmi gerekliliği karşılanmayabilir.

Tüm resmi gereklilikler karşılansa bile, sonuçlara ilişkin ilk bakışta geçerli sözleşme yine de nihai olarak geçerli olamaz. Yani, bizim örneğimizde, yukarıda belirtilen resmi gereklilikleri yerine getirmekten doğan ilk bakışta para ödeme ve arabayı teslim etme yükümlülükleri hala “yenilebilir”.

Yani, içeriğin yasadışı olması, içeriğin kamu politikasıyla çatışması, içeriğin esaslı ölçüsüzlüğü ve benzeri gibi olası çeşitli içerik odaklı savunmalardan herhangi birine tabi olabilirler. Bu tür herhangi bir içerik odaklı savunma mevcut olduğunda, sözleşme, ilk bakışta geçerli olduğunu söylesek de, nihai olarak geçerli değildir.

Bir yandan ikili sözleşme formunun özellikleri ile diğer yandan sözleşmenin içeriğinin malzeme veya diğer bileşenleri arasındaki ayrım açıktır. İkincisi, arabaya ve paraya yönelik sözleşmedeki açık ve kesin tercihlerden ve bu sözleşmenin bunu gerçekleştirecek olan isimlendirilmiş taraflarından oluşur.

Değişimin amaçlarının ve taraflarının sözleşmenin genel biçiminin özelliklerinde belirtilmiş ve açıklanmış olması gerçeği, bu nesnelerin ve tarafların da resmi olduğu anlamına gelmez.

Öyle olsaydı, bir sözleşmedeki resmi ve malzeme veya diğer bileşenler arasındaki ayrım ortadan kalkardı çünkü genel formun özelliklerinin bu tür bileşenlere açıkça veya dolaylı olarak atıfta bulunması gerekir.

Daha önce sunulan (1) ve (2) sayılı tarafların her biri tarafından taahhüt edilen taahhüt taahhüdünün özellikleri, ikili bir sözleşmenin genel biçiminin özellikleridir. Bu biçimsel özellikler, yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme oluşturmak için içeriğin tamamlayıcı bileşenlerini gerektirir. Bu çizimde, bu içerik esas olarak arabaya ilişkin vaatlerden ve (1) ve (2) ‘deki C ve M parasından ve icra edecek isimlendirilmiş taraflardan oluşmaktadır.

Bilinçli boşluk Nedir
Açık boşluk nedir
Bilinçli boşluk örneği
Örtülü boşluk nedir
Kapalı boşluk nedir
Hukuk boşluğu nasıl doldurulur
Hakimin hukuk yaratması örnek
Hakimin takdir yetkisi Nedir

İçeriğin bu bileşenleri, (3) ‘te karşılıklı olarak onaylanan değişimde yeniden ortaya çıkar. Yine de, (3) ‘teki konunun değiş tokuşu için pazarlığa yapılan bu karşılıklı rıza, konunun içeriği değildir, ancak bu tamamlayıcı içerikle ilişkili olarak ortaya çıktığı üzere ikili bir sözleşmenin genel biçiminin bir başka özelliğidir.

Bu özellik, karşılıklı yönlendirme biçiminde içerik gerektirir: para için araba ve araba için para. İkili sözleşme formu, bu haliyle, herhangi bir özel konu içeriğini gerektirmez veya önceden varsaymaz ve çok çeşitli içeriği barındırabilir.

O halde, ilk bakışta geçerli bir ikili sözleşmenin genel biçimi, genellikle, usulüne uygun olarak kesin, eksiksiz, özetlenmiş ve ifade edilmiş karşılıklı olarak mutabık kalınan sözler değişiminden oluşur.

O halde, ikili bir sözleşmenin ayrık işlevsel birimi, Jhering’in vurguladığı gibi, tamamlayıcı içerikte ortaya çıkan biçim özellikleriyle ve form ön varsayımıyla içerik ve içerik ön varsayımıyla bu tür bir sözleşmenin genel biçimini alır.

Örneğimizde, sözleşmenin malzeme ve diğer bileşenleri, bir tarafın diğer tarafın bir miktar para sözü karşılığında belirli bir araba vaat ettiği ve diğerinin vaat karşılığında bir miktar para vaat ettiği içeriği içerir. 

Bu vaatler ve bu teşvikler elbette sadece araba ve parayı değil, aynı zamanda gelecek vaat eden tarafları da gerektirir. Değişimin amaçları ve tarafları, hem sözleşme şartlarında belirtildiği gibi hem de fiili mübadelede somut olarak tanımlandığı şekilde maddi veya diğer bileşenlerdir.

Burada sadece kural odaklı bir analiz yeterli değildir. Belirli bir sistemde geçerli bir ikili sözleşmenin genel gereklilikleri pekiştirici hukuk kurallarında belirtilse de, bu sözleşme hukuku kurallarının içeriğinin kavranması tek başına ikili sözleşmelerin şeklini ve içeriğini anlamamızı sağlayamaz.

Takviye edici kuralların içeriği, ilgili ikili sözleşme formunun özellikleri ve bu formu şekillendiren amaçların önceden anlaşılması olmadan ilk etapta formüle bile edilemezdi.

Dahası, pekiştirici kuralların içeriği, sözleşmeye dayalı bir düzenlemede biçim ile malzeme veya diğer bileşenler arasında açık bir ayrım yapmadan yalnızca özellikleri belirler. Bu nedenle, önceden yazılmış olanın tam olarak anlaşılması için forma yönelik analiz gerekir.

Örneğin, bir taahhüt taahhüdünün resmi özelliğinin doğası kendi kendini aydınlatmaz. Taahhütlü teşebbüsün şeklini tamamlayıcı içeriğinden ayıran bir ön hesap gereklidir. Sadece bir eylemin gerekli olduğunu belirten bir kural, kendi başına o kadar farklı değildir.

Dahası, ikili bir sözleşmenin genel biçiminin ve onu oluşturan özelliklerin bir açıklaması, bütüncül bir biçim odaklı analiz gerektirir. Böyle bir analizde, parçalar arasındaki ve parçalar ile bütün arasındaki ilişkiler, dikkate alınması gereken temel konular arasındadır. Bu tür ilişkiler yapısal ve dolayısıyla biçimseldir.

Biçim odaklı bir analiz, ikili sözleşmeyi bir bütün olarak ele alır ve biçimsel özelliklerinin nasıl birbiriyle ilişkili olduğuna, birbirine uyduğuna ve böylece bir birlik oluşturduğuna odaklanır. Örneğin, belirli bir ikili sözleşmede, yalnızca iki sözün varlığı yeterli değildir.

Bir kişi ikinci bir kişiye para transfer edeceğine söz verdiyse ve bu kişi bir arabayı birinci kişiye devretme sözü verdiyse, mutlaka bir sözleşme yapılmayacaktır. Sözler karşılıklı olarak teşvik edici olmalıdır. Yani, pazarlıklı bir ilişki olmalıdır (Anglo-Amerikan ve diğer bazı sistemlerde).

Buna ek olarak, sözleşmelerin geçerliliğini yöneten pekiştirici kuralların içeriği, amaçlarına yönelik gerekçeleri açısından tipik olarak sessizdir. Yine de, bu kuralların gerekçelerinin kavranması, biçimin nasıl amaçlara ulaşmak için bir araç olduğunu tam olarak anlamak için gereklidir ve bu nedenle kredilendirme hakkına sahiptir.

Bu gerekçeler, göreceğimiz gibi, büyük ölçüde uyarıcı ve kanıt niteliğindedir. Biçim odaklı analiz, bu amaçlı gerekçeleri ve biçimden kaynaklanan krediyi ele alırken, yalnızca olağan pekiştirici kuralların içeriğinin bir analizi bu gerekçeleri bile ortaya çıkarmaz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir