Daha Yüksek Deterministik Bir Sınır – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Daha Yüksek Deterministik Bir Sınır – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

27 Ocak 2021  İstatistiksel Veri Analizi Determinism ne demek Determinist ne demek Determinizm Determinizm Nedir Determinizm örnekler Nedensel determinizm 0
 Zincir Eşitleme (CE) – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Teorem 2.4.1 deterministik bir sınır Bd için,

  • P {N = n \ k) = e – ^^ ^ + n G ^ {0 \ {- Xuj, j> A:}), n G N. (2.26)

KANIT. Bundan sonra UQ = 0 yerine UQ G [0, i ^ i] almak daha kolay olacaktır. Başka bir deyişle, UQ zamanında bileşik Poisson süreci k düzeyindedir ve St, t> 1’in ardışık parametreleri verilir. X {ut – uo), t> 1. Dolayısıyla, P {N = n \ k) = Pn [k, \ {U – UQ)], n G N.’yi ifade etmek doğaldır.İlk olarak, bir yenileme argümanı kullanarak , elde ederiz.

  • p ^ [fc, A ([/ – i / o)] = 5 ^ P (Fi-5) pn-s [fc + 5-l, A (£; C / -ui)], nGN, (2,27)

A: = 0, Pri [0, A ([/ – UQ)] = 5n için koyduğumuz yere, o- Formun bir ifadesini bulmaya çalışalım.

  • Pn [k, X {U – uo)] = e – ^ (^^ + – ^ o) i?, (- Auo | – XE ^ ‘^ U), n G N.

burada / c = 0, Rn {—Xuo \ —XE ~ ^ U) = (5 ^, 0- Şimdi, özyinelemenin (2.29) polinom Gn {- için yazılan özyinelemeye (2.25) eşdeğer olduğunu gözlemliyoruz. Xuo \ – XE ^ ~ ^ U). Her iki özyineleme de aynı sınır koşullarına dayalı olduğundan, tüm n G N’ler için Rn {-XuQ \ – XE ^ ~ ^ U) = Gn {-Xuo \ – XE ^ ~ ^ U) olduğu sonucuna vardık. Bu nedenle, (2.28) ^ o = 0 ile (2,26) verir.

/ C – 0’dan başlayan bir bileşik Poisson süreci ile, sınırın a> 0’lık bir gecikmeyle başladığını varsayıyoruz, yani daha önce olduğu gibi UQ’nun bulunduğu {(a + Uj, j) ^ j EN} kümesi = 0 ve U = {uj ^ j> 1}; Teorem 2.4.1’in kanıtı Ba ^ d-Prom ile gösterilir, fc = 0 olduğunda (2.26) ‘nın da geçerli olduğunu görürüz, dolayısıyla aşağıdaki sonuç elde edilir.

Özel durum. Basit bir Poisson süreci için G ^ ‘ler standart (genelleştirilmemiş) AG polinomlarına karşılık gelir. Daha sonra, Gn {cLx \ aU) = a ^ Gn {x \ U) kimliği herhangi bir gerçek a için geçerlidir, bu da (2.26) ve (2.30) ‘da küçük bir basitleştirme verir.

İllüstrasyon. Kuyruk ve grafik teorisindeki uygulamalardan motive olan Takacs (1989), Örnek 2’de, bisektris çizgisinin ilk geçiş seviyesinin kanunu için, rv’lerin belirli bir süreçle (k + St ^ t EN}) bir ifadesini türetmiştir. ^ i, i> 1, bağımsızdır ve Xpq ^ ~ ^ {0 <p – 1 – q <1) geometrik biçimindeki parametrelerle üssel olarak dağıtılır.

L ^ ‘lerin aynı geometrik parametreler ve atlama boyutları Wi ile dağıtılmış bileşik Poisson olduğu daha genel bir durumu ele alalım. Bu nedenle, bu, yukarıdaki Bd sınırına sahip bir bileşik Poisson sürecinin ilk geçiş problemine karşılık gelir; burada Uj –

  • Uj-i = pq – ^ ‘^, J ^ 1? yani, Uj = 1 – q ^^ j> 0. (2.26) ile,
  • P {N = n \ k) = e – ^ (i – ^ ‘^ “) Gn {\\ {\ q ^, j> k}), n G N.

Takacs’ın yaklaşımı ile karşılaştırmak için, (2.24) ‘den (2.32)’ deki Gn’nin q derecesinde n {n + 2k – l) / 2 olan bir polinom olarak da görülebileceğini gözlemliyoruz. Poissoncase’de Gn {X \ {Xq ^, j> k}) – {\ pYGn {l / p \ {q ^ / p, j> k]) olduğu biliniyor. Böylece, Takacs’ta ^ \. L ^ [q) ile gösterilen faktör, gösterimimize karşılık gelir.

Gn (l / p \ {q ^ / P ^ 3 ^ fc}) – Takacs, ^ \ ^ l ^ {q) n derecesinin q’sunda bir polinom olduğu özelliğini kullandı (n + 2A: – 3) / 2, belirlenmesi için (farklı) bir tekrarlama formülü türetmek için. Bununla birlikte önerilen yöntem oldukça karmaşıktır; dahası, parametrelerin belirli geometrik biçimine dayanır.

Şimdi, Takacs tarafından önerildiği gibi, NwhenAp ^ a (0 <a <oo) olduğunda, N’nin asimptotik dağılımını inceleyelim. Qr ^ l- a / A, q ^ r ^ I – aj / X, j> 0, böylece (2.32) ile (2.31) ile doğru orantılıdır.

Poisson durumunda, (2.33), Takacs’ta verilen formül (38) olur. Diğer sınırlayıcı davranışlar biraz ilgi çekici olabilir. Örneğin, k – ^ oo ve q ^ 1 – a / k {0 <a <oo) olduğunu varsayalım. Sonra, q ^ ~ ^^ ~ e ~ ^, j> 0 ve şunu elde ederiz

  • P {N = n \ k) -> 6 – ^ (1 – “” ^) en [A (l – e “^)], n G N.

Determinist
Determinizm
İndeterminizm
Nedensel determinizm
Determinizm örnekler
Determinism ne demek
Determinizm Nedir
Determinist ne demek

Daha Yüksek Deterministik Bir Sınır

Bölüm 2.4’te yapılan analizi takip ederek, birincisinin üzerinde yer alan ikinci bir alt deterministik sınır getirelim. Daha doğrusu, yeni sınır, Bd, h diyelim ki, bir nokta kümesine karşılık gelir {{vj ^ j) ^ j> 1} burada, asforBd ^ 0 <vi <V2 <— •, butinaddition, Vj <Ujforallj> 1. Bileşik Poisson sürecinin Bd ^ h ile ilk geçiş seviyesi AT /, ile gösterilir.

Amacımız, Bd sınırını Bd ^ h’ye yükseltmenin dağılımsal etkisine işaret etmektir. Bunun için Nh’nin koşullu yasasını belirleyeceğiz.

Teorem 2.5.1 Bd’nin üzerindeki Bd ^ h deterministik bir sınır için,

P {N = n \ k) ve P {Nh = m \ k) olasılıkları (2.26) tarafından sağlanır. Dahası, {N = n \ k ^ Nh = m) olayı, 0 seviyesinden başlayarak, bileşik işlemin aşağıdaki sınırı geçmesi olayına eşdeğerdir, {{um + k – \ – j – ‘^ m- \ -k ^ j) ^ j ^ N} (böylece bir gecikmeyle başlar), ilk kez n- m seviyesinde bulunur.

Böylece, (2.30) ile P {N = n | fc, Nh = m) = e – ^^ ^ ^ ^ r.-vm ^ k) Gn-m (0 | {-A (n ^ +, – – Vm-, k). J> k}). (2.36) (2.35) ‘te (2.26) ve (2.36)’ nın değiştirilmesi (2.34) sonucunu verir.

Doğrusal sınırlar. (1) Öncelikle, fc seviyesinden sonraki sınırlar için iki dikey çizgi düşünelim, yani, Bd = {{u ^ j) ^ j> k} ve Bd, r = {{y ^ j) J ^ k } ile V <u. (2.34) ve (2.31) kullanarak bunu buluyoruz.

Sınırların tanımlanması yoluyla bu formüllerde (ve sonraki formüllerde) k’nin dolaylı bir rolü olduğuna dikkat edin.

(2) Şimdi bu sınırların fc seviyesinden sonraki iki paralel çizgi olduğunu varsayalım, yani Bd = {[u + b {j – k) J] J> k} ve Bd, r = {[v + KJ – k) J] J> k} ile b> 0 emdv <u.

(3) Son olarak, sınırların, fc düzeyinden sonra, kesişmeyen iki çizgi / c + n olduğunu varsayalım, yani,

Bd = {[u + b {j — k) ^ j] ^ k <j <k + n} ve Bd, r = {[y + d {jk), j], k <j <k + n} ileb , d> 0 ve v + d {jk) ioT k <j <k + n olur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir