DENİZCİLİK RİSKLERİ – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

DENİZCİLİK RİSKLERİ – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

25 Temmuz 2022 Açık denizde korsanlara müdahale etmeye yetkilidir? Korsan bölgesi geçişi konusunda gemi ve Şirketin uluslararası kurallara göre yapması gerekenler solas ’da deniz güvenliği ile ilgili yapılan düzenlemeler 0
Gemiye Su Girişi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

DENİZCİLİK RİSKLERİ

Deniz sigortasında, tekne ve yük üzerindeki sigortalı riskler, deniz riskleri ve savaş ve grev riskleri olmak üzere iki geniş kategoriye ayrılabilir. ‘Deniz riskleri’ terimi, savaş ve grev riskleri dışındaki herhangi bir riske atıfta bulunmak için yaygın olarak kullanılan kullanışlı bir ifadedir. Deniz riskleri ayrıca alt bölümlere ayrılabilir:

• Eski SG poliçesi kapsamında sigortalanan denizlerin tehlikeleri, yangın, hırsızlık, atılma ve korsanlık gibi geleneksel riskler; kesinlikle deniz riskleri olmayan diğer son eklemelerle birlikte,1 artık ITCH(95) ve IVCH(95) kapsamında sigortalıdırlar; kargo ile ilgili olarak, bu tehlikelerin bir kısmı ICC (B) ve (C) kapsamında özel olarak sigortalıdır ve poliçenin tüm risklere yönelik olması nedeniyle genellikle ICC (A) kapsamındadır.

Bu bölüm, ITCH(95) ve IVCH(95) kapsamında sigortalanan riskleri incelemektedir; ICC (B) ve (C)’deki muadilleri; ve ICC’nin ‘tüm riskler’ kapsamının kapsamındadır.

• Aynı adı taşıyan davanın bir sonucu olarak ortaya çıkan ve yaygın olarak The Inchmaree fıkra2 olarak anılan, ITCH(95) ve IVCH(95) kapsamında sigortalanan ek veya özel risklerdir.

• ITCH(95)’in 8. maddesinin ve IVCH(95)’in 6. maddesinin 3/4’ü Çarpışma Sorumluluğu, daha önce ‘kötüleşen madde’ olarak biliniyordu. Ayrı bir bölüm, kanuni hariç tutulan kayıplara da ayrılmıştır. Denizlerin tehlikeleri, baratry ve ateş nedeniyle bir kayıp iddiası ve kasıtlıların savunmasıyla ilgili olarak ispat yükü ve standardına ilişkin kanunun sorunlu ama önemli alanıdır. suistimal; ve savaş ve grev riskleridir.

DENİZLER, NEHİRLER, GÖLLER VEYA DİĞER GEÇİLEBİLİR SULARIN TEHLİKELERİ

Deniz sigortasının asıl amacı, sigortalıyı bir deniz macerası sırasında sigortalının maruz kaldığı kayıp veya hasar için bir tazminat ile güvence altına almaktır. Tanımlandığı gibi, bir “deniz macerası”, herhangi bir gemi, mal veya diğer taşınabilir nesneler “deniz tehlikeleri”ne maruz kaldığında meydana gelir ve “denizlerin tehlikeleri” şaşırtıcı bir şekilde tehlikelerden biri olarak adlandırılmaz.

‘Denizlerin tehlikeleri’, hem gemi hem de mallar için geçerli olan eski SG poliçesi kapsamında özel olarak sigortalanmıştır ve aynı zamanda mevcut Institute Hulls Klozları kapsamında sigortalı bir tehlikedir.

ITCH(95) ve IVCH(95) klozları, sigortalı şeyin ‘denizler, nehirler, göller veya diğer gezilebilir suların tehlikelerinden’ kaynaklanan zıya veya hasarı teminat altına alır. Artık, ‘nehirler, göller veya diğer gezilebilir suların’ tehlikelerinden kaynaklanan kayıp veya zararların da söz konusu Klozlar tarafından kapsandığından şüphemiz kalmadı.

Yük sigortası ile ilgili olarak, denizlerin ve nehirlerin, göllerin ve diğer gezilebilir suların tehlikeleri, poliçenin tüm riskleri kapsaması nedeniyle ICC (A) kapsamındadır.

Bununla birlikte, ICC (B) ve (C), bu konuda farklı bir plan benimsemiştir: ortak hukuk, eski SG politikası ve Institute Hulls’ta anlaşıldığı gibi geleneksel ‘denizlerin tehlikeleri’ kavramını kullanmak yerine. Klozlar, ICC (B) ve (C), ‘denizlerin tehlikelerine’ karşı bu şekilde sigorta sağlamaz.

‘Denizlerin tehlikeleri’ kelimeleri kullanılmadığı için, bunların ayrı ayrı tartışmaya bırakılması, kafa karışıklığına mahal vermemek açısından en doğrusudur.


Deniz korsanlığı nedir
deniz ticareti hukuku pdf
Açık denizde korsanlara müdahale etmeye yetkilidir
türk ticaret kanunu
Deniz haydutluğu nedir
Korsan bölgesi geçişi konusunda gemi ve Şirketin uluslararası kurallara göre yapması gerekenler
Deniz haydutluğu ve korsanlık farkı
solas ’da deniz güvenliği ile ilgili yapılan düzenlemeler


‘Denizlerin tehlikeleri’ ifadesinin anlam ve kapsamını belirlemek amacıyla mahkemelerin önüne gelen çok sayıda dava, kavramın sanıldığı kadar basit ve anlaşılır olmadığını açıkça ortaya koymuştur. Ayrımlar çizilmiştir ve ‘denizlerin tehlikeleri’ ile denize elverişsizlik, aşınma ve yıpranma, ihmal, hile ve kasıtlı suiistimal gibi diğer kavramlar arasındaki çizgi, daha sonra görüleceği gibi, bazen o kadar açık değildir.

Deniz suyu, armatörün göz yummasıyla veya rızası olmaksızın, bir gemiye kasten girebilir. Ayrıca, örneğin, kapalı tutulması gereken bir vananın veya lumbar deliğinin açık bırakılması gibi, mürettebatın ihmali ile de gemiye girişe izin verilebilir.

Deniz, aşınma ve yıpranma, denize elverişli olmama veya gizli bir kusur nedeniyle uygun olmayan durumu nedeniyle bir gemiye de girebilir. Deniz suyunun bir gemiye girmesinin mutlaka denizlerdeki bir tehlikenin sonucu olması gerekmediği açıktır.

‘Denizlerin tehlikelerini’ diğer sebeplerden ayırt edebilmek için kavramın özelliklerini ortaya çıkarmak gerekir. İlginçtir ki, hakimler, bir zararın denizlerdeki bir tehlikeden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek amacıyla çeşitli yöntemler kullanmışlardır; bu cihazlar, terimin yasal tanımları üzerine bir çalışma yapıldıktan sonra tartışılacaktır.

‘DENİZLERİN TEHLİKESİ’ TANIMLARI

İnşaat Kurallarının 7. Kuralı, “denizlerin tehlikeleri”nin yasal tanımıdır. Kısıtlanmıştır:

Sadece denizlerdeki tesadüfi kazalara veya kayıplara. Rüzgarların ve dalgaların olağan hareketlerini içermez.

“Deniz riskleri”, “deniz tehlikeleri” ve “dış kazalar” gibi terimler geçmişte standart dışı denizcilik poliçelerinde bir sorumluluk istisnasını veya poliçe kapsamında sigortalanan bir riski tanımlamak için kullanılmıştır. Bütün bu terimler mahkemeler tarafından ‘denizlerin tehlikeleri’ ile eşanlamlı olarak yorumlanmıştır.

Bununla birlikte, yargı tanımlarının en kapsamlısı, Lord Bramwell tarafından onaylanan tanımdır ve şu şekildedir: ‘Geminin seyri sırasında meydana gelen, olağan aşınma ve yıpranma, gecikme veya sigortalının fiili sonucu olmayan ve seyir ile ilgili olmayan ve sigorta konusuna zarar veren her tesadüfi durumdur.

‘Denizlerin tehlikeleri’ terimi, doğal olarak, insanın zihninde çalkantılı bir deniz, şiddetli fırtınalar, şiddetli fırtınalar, kasırgalar, aşırı fırtınalar, büyük dalga dalgaları, fırtınalı hava ve benzerlerini çağrıştırır.

Bu bağlamda, Bay Yargıç Mustill (o zamanki gibi), ilk derece mahkemesinde, The Miss Jay Jay’de bir geminin yolculuk sırasında karşılaşabileceği hava koşullarının çeşitliliği hakkında ilginç bir meteorolojik açıklama yaptı.

Bir geminin maruz kalabileceği hava türleri aşağıdaki gibi sınıflandırıldı:

• anormal derecede kötü hava;
• olumsuz hava;
• uygun hava; ve
• mükemmel hava.

Gerçekten de, kayıp anında geminin maruz kaldığı hava koşulları elverişli veya mükemmel olsaydı, ‘denizlerin tehlikelerine’ bir kayıp atfetmek neredeyse imkansız olurdu. Kaçınılmaz olarak, böyle bir durumda, örneğin denize elverişli olmama, aşınma ve yıpranma veya sigortalının kasıtlı suiistimali gibi başka bir kayıp nedeni veya nedenleri, büyük olasılıkla kayıptan sorumlu olacaktır.

Sayın Yargıç Mustill’e göre, ‘anormal derecede kötü’ ve ‘olumsuz’ hava koşulları arasındaki ayrım, hava koşullarının ‘güvenlinin geminin söz konusu yolculukta karşılaşabileceğini makul bir şekilde öngörebileceği koşulların dışına çıkması’ gerçeğinde yatmaktadır. 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir