Deniz Politikaları – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Deniz Politikaları – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

25 Temmuz 2022 Deniz Hukuku Sözleşmeleri Deniz Hukuku Sözleşmesi 0
Alabora Olma – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Deniz Politikaları

Politika aksini sağlamadıkça’ sözlerinin, konuyu, alt bölümün uygulanmasını kısıtlamak veya hariç tutmak için bir politikanın ressamına açık bıraktığına dikkat çekti. Enstitü Cümleleri, bazı tehlikelerin şartlarını nitelemek için çeşitli nedensel ifadeler kullanmıştır: ‘atfedilebilir’ gibi kelimeler; ‘makul olarak atfedilebilir’; ‘Doğan’; ‘sebebiyle’; ‘Yakın sebeplerden’; ve ‘sonuçtan’ kullanılır.

Göz önünde bulundurulması gereken soru, bu tür terimlere maddede atıfta bulunulan ‘yakın sebep’ten farklı bir anlam verilip verilmeyeceğidir. Farklı bir ifade seçildiği için farklı bir anlamın kastedilmesi gerektiği ileri sürülebilir.

Bununla birlikte, çoğu yargıç muhtemelen Sayın Yargıç Scrutton ile aynı yaklaşımı benimser ve “ister denizcilik ister kaza olsun tüm sigorta poliçelerine mümkünse maxim causa proxima non remota spectatur’un uygulanacağı düşüncesiyle başlar”. Belirttiği bir başka nokta da, belirsiz kelimelerin kullanıldığı durumlarda şüpheye düşüldüğünde, bunların “sıradan bir özdeyiş uyarınca” “kesinlikle” okunması gerektiğidir.

Hem ITCH(95) hem de IVCH(95), “tehlikeler” maddesinin açılış sözcüklerinde “neden olan” terimini kullanır. Aslında, bu terim tüm Enstitü Maddelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. ‘Doğrudan’ veya ‘yakın olarak’ kelimeleri gelmese de, sanki önüne ‘yakın’ kelimesi eklenmiş gibi okunması gerektiği her zaman anlaşılmıştır.

Bunu desteklemek için, Bay Justice Scrutton’ın Coxe v Employers’ Liability Assurance Corpn Ltd.’de yaptığı konuşmaya atıfta bulunulabilir: ‘“Bundan kaynaklanan” ve “kaynaklanan” sözcükleri herhangi bir zorluk yaratmaz. Bunlar her zaman en yakın nedenle ilgili olarak yorumlanan kelimelerdir.’

Maksim causa proxima non remota spectatur’un ötesine geçmek veya hariç tutmak için daha kesin bir dil kullanılması gerekirdi. ‘Doğrudan kaynaklanan’ ifadesi daha önce Inchmaree maddesinin bazı hükümlerinin önceki versiyonlarında kullanılıyordu. ‘Doğrudan’ kelimesi hiçbir şey eklemez ve ‘yakın olarak’ ile aynı anlama gelir.

Görüldüğü gibi ortaya çıkan ‘sebep’ ifadesi çok yoğun bir yargı denetimine tabi tutulmuştur. Aynı terim ICC (B) ve (C)’de de geçmektedir, ancak Kargo Klozlarında rapor edilmiş herhangi bir vaka bulunmamaktadır. Kanunda kullanılan ‘atfedilebilir’ terimine verilen anlamın ICC (B) ve (C)’ye de verilmemesi veya ‘makul olarak’ kelimesinin eklenmesinin herhangi bir fark yaratması için hiçbir neden yoktur. 

Sırasıyla savaş riskleri ve navlun sigortası ile ilgili olarak kullanılan ‘sonuçları’ ve ‘sonucu’ ifadeleri, genel yakın neden kuralının yerini almış olarak yorumlanıp yorumlanmamaları konusunda bazı çıkarlara neden olmuştur.

Eski ‘ele geçirme ve el koymadan muaftır’ maddesi, diğerlerinin yanı sıra, deniz riskleri sigortacısını ‘düşmanlıkların veya savaş benzeri operasyonların sonuçlarından’ sorumlu olmaktan muaf tutuyordu.

‘Sonuçları’ kelimelerinin, genel yakın neden kuralını ortadan kaldıracak kadar geniş olup olmadığı, Lordlar Kamarası tarafından, Petersham ve The Matiana’nın klasik otoritesiyle başlayan bir savaş riski vakaları üçlemesinde ele alındı.

Bu davalarda ortaya konan yasal ilkeler şu ana kadar ‘fc ve s’ maddesi ile ilgili olarak gereksiz olsa da, yine de kanun lordlarının nedensellik üzerine yaptığı yorumlar bu tartışmanın amaçları için hala geçerlidir.


Uluslararası Deniz Hukuku pdf
Uluslararası deniz Hukuku nedir
Deniz hukuku Nedir
Deniz Hukuku Sözleşmesi
birleşmiş milletler deniz hukuku sözleşmesi
Uluslararası Deniz Hukuku özet
Deniz Hukuku Kitap


Bu vakaları ele almanın doğal başlangıç ​​noktası The Petersham ve The Matiana olmalıdır. Davanın ana konusu, gemilerin kaybının savaş veya deniz politikaları kapsamında olup olmadığı ile ilgili olsa da, Meclis’in bazı yargıçları, özellikle Viscount Cave ve Lord Sumner, terimin yasal anlamını incelemeye özen gösterdiler.

Davada avukat tarafından öne sürülen argümanlardan biri, savaş benzeri operasyonlara atfedilebilecek herhangi bir kaybın savaş riski politikası kapsamında olduğu yönündeydi. Buna Lord Sumner sert bir şekilde cevap verdi:

‘u, savaş benzeri operasyonlardan kaynaklanan değil de (uzaktan) bunlara atfedilebilen bir zararın, sigortacıların sorumlu olduğu bir zarar olduğu anlamına geliyorsa, mevcut gibi bir durumda, bu, Deniz Sigortaları Yasası’na aykırıdır. “Savaş benzeri operasyonların sonuçları” kelimeleri taşıyacakları her şeyin ötesinde baskılanmadıkça, politika bu yönde özel bir hüküm içermemektedir.

‘Deniz sigortasıyla ilgili davalarda uzun süredir yerleşik olan bir sigortacının, sigortalı olduğu bir tehlikeden yakın olarak kaynaklanmayan herhangi bir zarardan sorumlu olmadığına dair kural, şu anda incelenmekte olan gibi bir maddeye tam olarak uygulanır. 

Bu ifadelerle, ‘sonuçları’ teriminin, yakın neden kuralının geçerli olduğu gerçeğini değiştirmediği açıkça belirtilmiştir. Priam’da, kararın can alıcı noktası, ilginç bir şekilde, Lord Porter’ın konuyla ilgili bu kadar çok zaman ayırdığı için yaptığı açıklamada belirsiz bir şekilde yatmaktadır. Nedensellik konusundaki görüşleri özellikle bilgilendirici olduğundan, bunları alıntılamak mantıklıdır:

“Ancak, düşmanlıkların veya savaş benzeri operasyonların sonuçlarının sigortasının veya bu konuda, ele geçirmenin tutuklanmasının kısıtlanmasının veya Kral’ın düşmanları tarafından gözaltına alınmasının düşünülmesin diye, sorunu biraz uzun uzun ele aldım.

Ve bunların sonuçları, herhangi bir şekilde, Deniz Sigortaları Kanununda belirtilen, sigortalanan bir tehlikeden kaynaklanan herhangi bir zarardan sigortacının sorumlu olmadığı veya sigortayı kapsayacak şekilde genişlettiği kuralının etkisini ortadan kaldırmış veya azaltmıştır. 

Lordlar Kamarası’na, nedensellik yasasının bir başka meraklısı olan Lord Wright’ın ‘sonuçlar’ teriminde nedensel bir çağrışım olmadığı görüşünü dile getirdiği Coxwold’da nedensellik konusundaki görüşünü ifade etmek için kirazdan bir ısırık daha verildi. 

Sayın Yargıç Willes tarafından Ionides v Universal Marine Insurance Co’nun eski davasında, “düşmanlıkların tüm sonuçları” kelimelerinin nedenlerin sırasına veya yakınlıklarına veya uzaklıklarına değil, nedenlerin toplamına atıfta bulunduğu yönünde yaptığı açıklamalar, onayı ile alıntılanmıştır.

‘Sonuçlar’ kelimesinin yakın neden kuralını azaltma veya geçersiz kılma etkisine sahip olmadığı şimdi kesin olarak kanıtlanmıştır.

Geçerli Enstitü Zaman Klozlarının (Nakliye) 15. Maddesi, sigortacıyı, deniz tehlikesinden veya başka bir şekilde ortaya çıkan zaman kaybından kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu tutmaz.

Bu madde, davasında görüldüğü gibi, 19. yüzyılın ikinci yarısında bile kullanılıyordu. Bununla birlikte, Kanun Lordlarının hiçbiri maddeyi nedensel terimlerle tartışmadı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir