Elverişsizlik Konuları – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Elverişsizlik Konuları – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

25 Temmuz 2022 İşlenemez suç örnek KURUNTU suç örnek Sözde suç ve işlenemez suç 0
Yolculuk Politikaları – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Elverişsizlik Konuları

Temyiz Mahkemesi’nden bir gözlemi, özellikle bu yönüyle ilgilidir. Arnould’un kullandığına çok benzer terimlerle şöyle dedi: “Soru, bunun tek neden olup olmadığı değil, yakın bir neden olma anlamında bir neden olup olmadığıydı”.

Kısaca, davanın gerçekleri aşağıdaki gibidir. Gemi iki açıdan denize açılmaya elverişsizdi: birincisi, teknesinin durumu, sigortalının haberinin olmadığı bir olguydu; ve ikinci olarak, mürettebatı yetersizdi ve sigortalı bunun farkındaydı. Bu olayda mahkeme, yetersiz mürettebattan kaynaklanan denize açılmaya elverişsizliğin kaybın “bir” nedeni olduğuna karar vermiştir.

Kaybın diğer yakın neden(ler)i tartışılmadı. Ancak kazanın koşulları, başka bir yakın neden olarak sigortalı bir risk olan denizin tehlikelerine işaret ediyor gibi görünüyor.

Durum böyle olsaydı, karar açıkça desteklenebilirdi; Kayıp, denizlerdeki bir tehlikenin neden olduğu gerçeği nedeniyle prima facie telafi edilebilirdi, ancak sigortalı, denize açılmaya elverişsizliğin belirli bir yönünü, yani mürettebatın yetersizliğini biliyordu; kendi kusurlu davranışı nedeniyle tazminat hakkından mahrum bırakılmalıdır.

Lord Yargıç Buckley, bir kayıp için birden fazla yakın neden olmasının mümkün olduğu görüşünü açıkça destekledi.105 The Ashworth Davasında 106 muhalif yargıç olan Bay Yargıç Black de aynı fikirdeydi; hem denizin tehlikeleri hem de denize elverişlilik kaybın yakın nedenleri olarak kabul edildi. Başvurusu şu şekildeydi:

Denizin hareketi denizlerin bir tehlikesi ziyanın yakın bir nedeni ise, davacı armatörün denize elverişli olmaması durumunda, geminin denize elverişli olmamasının işbirliğine dayalı bir neden olmasına rağmen, bu ziyan poliçe kapsamındaydı. 

Kaybın en yakın nedenlerinden birini sigortalı olan bir tehlikeye, geri alınabilir bir zarara bağlayarak, sigortalının gemiye özel olması nedeniyle poliçe kapsamındaki tazmin hakkından mahrum bırakılıp bırakılamayacağını belirlemek için daha fazla araştırma yapmakta kendini haklı görmüştür. Bir başka yakın kayıp nedeni olan denize elverişli olmama durumudur.

Kaybın iki yakın nedeninin yan yana bulunabileceği ve bir zarara neden olabileceği artık kabul edilen bir hukuk kuralıdır. Son zamanlarda, hem denizlerin tehlikelerinin hem de denize elverişsizliğin eşit veya neredeyse eşit verimliliğin yakın nedenleri olarak kabul edildiği The Miss Jay Jay’de uygulandı.


İşlenemez suç örnek
Sözde suç örnek
KURUNTU suç örnek
TCK işlenemez suç
Sözde suç ve işlenemez suç
Sözde suç nedir
Kuruntu suç nedir
Elverişsiz teşebbüs nedir


İlki sigortalı bir tehlike olduğundan ve ikincisi açıkça hariç tutulmadığından, sigortalı zaman politikası kapsamında iyileşebildi. Mahkeme, geminin denize elverişli olmama durumunu bildiği tespit edilmiş olsaydı, sigortalının poliçe kapsamında talep etme hakkını elinden almaktan çekinmezdi.

Benzer sorunlar, ITCH(95)’in (Inchmaree maddesi) kapsamındaki ihmal ve denize açılmaya elverişsizliğin her ikisinin de kaybın yakın nedenleri olması durumunda da ortaya çıkacaktır.

Böyle bir yapı, yalnızca yakın neden kuralına değil, aynı zamanda kasıtlı suiistimali savunmaya da uygun olacaktır. Ne de olsa, kasıtlı görevi kötüye kullanma savunmasının bir türüdür. Kanun’un yürürlüğe girmesinden önceki ve sonraki kanun farklılığına Sayın Yargıç Atkin tarafından The Tyne and Wear Davası’nda şu şekilde işaret edilmiştir.

‘Kaybın bazı suistimallerin sonucu olduğunu göstermek her zaman gerekliydi. Şimdi kanun, gemiyi denize açılmaya elverişsiz bir durumda sigortalının mahremiyetiyle denize göndermek olarak gereken suistimalin derecesini tanımlamıştır.’ Daha önce tartışılan durumda olduğu gibi, haklı olarak ancak ancak Zararın yakın sebebi veya yakın sebeplerinden biri sigortalı bir tehlikedir.

Uzak bir kayıp nedeni olarak denize elverişlilik

Yukarıdaki durumların hiçbiri, uzak bir kayıp nedeni olarak denize elverişli olmama olasılığını dikkate almamıştır. Bir sigortacı, yakın olarak sigortalanan bir tehlikeden, ancak uzaktan, gemi denize gönderildiğinde sigortalının haberdar olduğu denize elverişli olmama durumundan kaynaklanan bir zarar için sorumluluktan muaf tutulabilir mi?

Yakın neden yasasının uzak nedenlerle ilgili olmadığı yanıtıyla bu soru kolayca reddedilebilir: Yakın neden kuralının özü ve amacı, kaybın “nedenini” belirlerken uzak nedenleri ortadan kaldırmaktır. Ancak, kapsanan yakın nedene ilişkin kural, bunlardan biri olan “bu Yasanın hükümlerine tabi” kılındığından, aynı nedensel dille genel kuralın başka bir istisnası olarak yorumlanıp yorumlanmayacağını araştırmak gerekir.

Yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana mahkemelerden bu konuda bir karar vermeleri istenmemiştir. Bununla birlikte, 1906 öncesi bir çift yetkili, yani Thompson v Hopper ve Dudgeon v Pembroke, bu noktayla ilgilendi. Ancak belirtilen ilkeler o zaman mevcut olmadığından, bu davalar mevcut tartışmayla ilgili değildir.

Belki de cevap, Thomas and Son Shipping Case’in kararını geniş ve cömert bir yorumla veren Yargıç, yaptığı açıklamalarda bulunabilir.

Sigortalının bildiği bir konu olduğundan, denize açılmaya elverişsizlik konusunun, zararın sebebi veya sebebinin bir parçası olması yeterlidir. Thomas’ın davasının ilkesini benimsiyorum, sigortalının denize açılmaya elverişsizliği, kaybın nedeninin bir parçasını oluşturuyorsa yeterlidir. Denize elverişsizliğin yakın bir neden olması gerektiğine dair herhangi bir nitelik veya kısıtlama getirilmemiştir.

Arnould, “yakın neden kuralı, sigortalının kasıtlı eyleminin neden olduğu bir kayıp için geçerli değildir” der. Ve kendisi tarafından, Bay Yargıç Atkin’e ‘benzer’ ve onun tarafından kasıtlı görevi kötüye kullanma savunmasının bir uzantısı olarak görüldüğünden, aynı şeyin söylenmemesi için hiçbir neden yoktur.

Bir zaman poliçesi sigortacısı, kendisini sorumluluktan muaf tutmak için güvenmek zorunda değildir. Denize elverişsizliğe ‘atfedilebilir’ bir zarardan dolayı sorumluluktan kurtulmak için, kasıtlı bir suistimal eylemini güvence altına alarak komisyonu kanıtlayacak kadar ileri gitmesine gerek yoktur. Daha az derecede bir kusurun kanıtı, sadece geminin denize açılmaya elverişli olmama durumunun belirli bir özelliğinin zıya atfedilebilir olduğu “bilgisi” olması, sigortalının poliçe kapsamında geri alma hakkından vazgeçmesi için yeterli olacaktır.

Denizlerin denize elverişli olmaması ve tehlikeleri, nedensellik ile ilgili sorunlar yaratmaya muktedir olduğu gibi, denize elverişli olmama ve ihmal, zarara katkıda bulunan nedenler olarak işlev görebilir. Kuşkusuz, şimdiye kadar yargının dikkatinden kaçan bu meseleler, bir gün kürsüden kesin bir kararla çözüme kavuşturulmak zorunda kalacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir