Doğrudan Pazarlama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Doğrudan Pazarlama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

13 Ocak 2023 Doğrudan pazarlama çeşit Doğrudan pazarlama Örnek 0
Ticaret Sisteminin Oluşması

Doğrudan Pazarlama

Doğrudan pazarlama, başarılı ilişkisel pazarlama stratejileri geliştirmek için gereken kişiselleştirilmiş iletişim ve doğrudan yanıt yöntemlerini sağlar. Doğrudan bir yanıtı teşvik etmek için herhangi bir iletişim aracı kullanılabilse de, doğrudan pazarlama tanımlanabilir bireyleri hedef aldığı için farklıdır.

Doğrudan bir pazarlama veri tabanı aracılığıyla müşteri temaslarını takip ederken, kuruluşlar müşterilerini bireyler olarak görmek ve onları yeni potansiyel müşteriler, tekrar katılanlar veya sadık müşteriler olarak tanımak için daha donanımlıdır.

Bu nedenle, doğrudan pazarlama ve ilişki pazarlaması arasında doğal bir uyum vardır. Gerçekten de, satış ve para toplama başarısı, toplam genel pazarlama çabasıyla elde edilse de, sezonluk bilet aboneliklerindeki artışı sağlayanın, kullanılan doğrudan pazarlama tekniklerinin genişliği ve benzersizliği olduğu bulunmuştur.

Doğrudan pazarlama (ve ilişki pazarlaması), pazarlama stratejisinin birçok yönünü içermesine rağmen, bu bölüm, pazarlama iletişiminde doğrudan pazarlamanın kullanımına odaklanacaktır. Doğrudan pazarlama iletişimi, kişisel olarak alınan ve bireyselleştirilmiş bir yanıta izin veren herhangi bir iletişim olarak tanımlanabilir.

Bu nedenle, doğrudan posta, telefonla pazarlama, e-posta, SMS, kişisel satış, broşür, kablosuz veya mobil iletişim gibi doğrudan bir pazarlama mesajını iletmek için kullanılabilecek birçok medya seçeneği vardır.

Bununla birlikte, stratejik bir iletişim aracı olarak kullanılan doğrudan pazarlama, yalnızca bir dağıtım aracı olmaktan daha fazlasıdır. Bireysel müşteri bilgilerinin toplanması, analizi ve stratejik kullanımı yoluyla müşterilerin elde edilmesini ve elde tutulmasını içerir.

Bu nedenle müşteri veri tabanı, herhangi bir başarılı doğrudan pazarlama kampanyasının merkezinde yer alır ve doğrudan yanıt ve kişisel iletişim, veri tabanında tutulan bilgilerin derinliğini geliştirmek için gerekli geri bildirimi sağlar.

Bu nedenle, müşteri bilgileri açısından bakıldığında, doğrudan pazarlama kendi kendini idame ettirebilir ve kullanıldıkça etkinlik ve incelik açısından artmalıdır. Doğrudan pazarlama faaliyetinin potansiyel olarak verimli döngüsünü göstermektedir.

Doğrudan pazarlama, pazarlama iletişiminde en hızlı büyüyen alanlardan biridir, çünkü birçok kuruluş bütçelerinin daha büyük bir bölümünü kitle iletişim araçlarının kullanımından uzaklaştırmaktadır. Doğrudan pazarlama araçları içinde, telefonla pazarlama, 2000 ve 2004 yılları arasında yüzde 75 oranında büyüyen bu ortamdaki harcamalarla en büyük artışı göstermiştir.

Doğrudan pazarlama iletişimindeki büyümenin nedenleri şunlara atfedilmiştir:

● Yaşam tarzı seçeneklerinin çoğalması ve bireyselliğin artmasıyla toplumun parçalanması
● Medyanın çoğalması, kitle iletişimi için artan maliyetlere ve kişiselleştirilmiş iletişim için daha büyük fırsatlara yol açtı
● Kitleler, ihtiyaçları konusunda daha bilgili ve daha yüksek düzeyde kişiselleştirilmiş hizmet ve iletişim talep ediyor
● Kitleler güçlendirilir ve kendi başlarına iletişim kurarak iletişim sürecini kontrol etme olasılıkları daha yüksektir.
● Artan rekabet seviyeleri, teklifleri farklılaştırmanın yeni yollarını gerektiriyor
● Maliyet etkinliği, ölçülebilirlik ve kontrole yapılan vurgu, daha yüksek düzeyde hedeflenmiş ve verimli iletişim yöntemleri için kurumsal bir tercih yaratmıştır.
● Müşteriyi elde tutma ve ilişki kurmaya yapılan vurgu, pazarlamacıları doğrudan pazarlamayı daha fazla kullanmaya yöneltti
● İşleme maliyetlerinde azalmanın yanı sıra veritabanı teknolojisinde ve bilgisayar kapasitesinde devam eden ilerlemeler
● Bir meta olarak bilgideki büyüme, doğrudan pazarlama kampanyalarında kullanılmak üzere son derece özel listeler kiralayan ve satan şirketlerin çoğalmasına yol açtı.

Bu eğilimlerin birçoğu devam edecek ve doğrudan pazarlama kullanımına uygun yeni medyanın ortaya çıkması ve yenilikçi ve yaratıcı doğrudan pazarlama mesajlarının kullanılmasıyla, bu iletişim yönteminin etkinlik organizasyonlarının bütünleşik iletişim karması içindeki önemi şüphesiz artacaktır. 


Doğrudan pazarlama Örnekleri
Doğrudan pazarlama ürünleri
Doğrudan pazarlama çeşitleri
Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar
Dolaylı pazarlama nedir
Doğrudan PAZARLAMA pdf
Doğrudan pazarlama yapan şirketler
Kitle pazarlama Nedir


Doğrudan Pazarlama Yöntemleri ve Kullanımları

Doğrudan pazarlama için ana medya şunlardır:

● kişisel satış
● telefonla satış
● mobil pazarlama
● doğrudan posta
● e-posta.

Bunların her biri sırayla tartışılacaktır.

Kişisel iletişim veya geleneksel adıyla ‘kişisel satış’, müşteriyle yüz yüze iletişimi içerir ve en ikna edici iletişim yöntemlerinden biri olabilir.

Yüz yüze iletişim, birçok işletmeden işletmeye iletişim stratejisinin hayati bir yönüdür ve özellikle müşteri kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesinde yararlıdır. Kişisel iletişimde, ilgili kişiler arasında yakınlık ve karşılıklı anlayış hızla gelişebilir ve sonuç olarak bu ilişki daha sonra alıcı ve satıcı kuruluşlara aktarılır.

Kişisel iletişimin yüksek maliyeti nedeniyle, bu yöntem farkındalık oluşturmak veya ilgi uyandırmak için değil, tercih, ikna ve satın alma kararı oluşturmak için bir takip yöntemi olarak kullanılır.

Tercihen, kişisel temas ancak müşteri diğer pazarlama iletişimlerine maruz kalması sonucunda talepte bulunduktan sonra kurulur. Kişisel satış çoğunlukla ısmarlama etkinlikler, daha büyük etkinlik teklifleri ve sponsorluk geliştirme gibi yüksek katılım, karmaşık veya yüksek değerli ürünler için kullanılmıştır.

Ancak yöntem, tüm temas noktalarının kullanıldığından ve tutarlı bir mesaj iletildiğinden emin olmak için çalışanların hedef kitlelerle temas kurduğu herhangi bir olayın iletişim karışımına dahil edilmelidir.

Örneğin gişe personeli, müşterilere ilgili teklifler, ek hizmetler ve bilgiler sağlamak için daha iyi eğitilebilir ve bilgilendirilebilir. Görevliler, bilet toplayıcılar, rehberler ve güvenlik personeli, müşterilerle iletişime katkıda bulunabilir ve sürekli ilişkiler geliştirmeye yardımcı olabilir.

Mevcut kullanımları, sıklıkları, harcamaları ve potansiyel gelecekteki değerleri açısından kilit müşterilerin değerinin anlaşılması, almaları gereken kişisel iletişim miktarını ve türünü belirlemede kritik öneme sahiptir.

Örneğin, mekanda sık sık kurumsal kutular satın alan bir ticari müşteri, kişisel temasa iyi yanıt verebilir ve bu ortam aracılığıyla daha sonraki bir aşamada bir sponsor veya ortak haline gelebilir. Ancak, daha az harcama yapan müşteriler ve daha büyük hedef pazarlar için kişisel temas, en uygun maliyetli doğrudan pazarlama yöntemi olmayacaktır.

Telefonla satış, kişisel satışa göre daha az maliyetli bir alternatiftir ve bu nedenle daha geniş hedef kitlelerle iletişim kurmak için kullanılabilir. Telefonla iletişim, kişiden kişiye iletişim, anında yanıt ve esneklik açısından benzer avantajlar sağlayabilir, uygulama hızının ek yararı ve bir müşteriyi şahsen ziyaret etmenin maliyeti olmadan.

Bununla birlikte, telefonla satış müdahaleci olarak görülebilir ve birçok alıcı tarafından şüpheyle bakılır. Bu ortamın kullanımı ve kötüye kullanımı arttıkça, tüketicilerin ve işletmelerin olumlu yanıt verme olasılığı daha düşüktür. Bu, ilgili kitleleri iyi bir şekilde hedefleyen izne dayalı pazarlamanın önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

Doğrudan posta, 2003 yılında Birleşik Krallık’ta reklam harcamalarının yüzde 14,3’ünü oluşturuyordu ve hızla büyüyen bir ortam. Doğrudan postanın başarısı büyük ölçüde hedef kitleye ulaşmak için kullanılan posta listesine bağlıdır. Başarı genellikle yanıt oranlarıyla ölçüldüğünden, iyi tanımlanmış, güncel bir potansiyel müşteri listesi hayati önem taşır.

Örneğin, New York’taki Modern Sanat Müzesi, bir doğrudan posta üyeliği kampanyasını hedeflemek için diğer New York kültür kuruluşlarından abone listeleri, lüks yaşam tarzı dergisi abonelerinin kiralık listeleri ve lüks posta siparişi alıcılarının kiralık listelerinin bir kombinasyonunu kullandı.

Bu hedefler, gelir, yaşam tarzı, satın alma alışkanlıkları ve coğrafi konum açısından mevcut Müze üyelerinin özelliklerine uyuyordu. Amaç, yeni üyelikleri teşvik etmek olduğu için, Mondrian sergisinin geniş çekiciliği kullanılarak Müze’yi eğlenceli, dinamik ve göz korkutucu bir şekilde konumlandırmak için mesaj görsel olarak çekici bir şekilde sunuldu.

Kampanya, kampanya maliyetini artı yüzde 25 ek geliri karşılamaya yetecek kadar yanıt sağladı, ancak bazıları üyelik yenileme yoluyla sadık müşterilere dönüşecek olan yeni müşteriler çekme gibi ekstra bir fayda sağladı.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir