DÖRTTEBİRLER – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

DÖRTTEBİRLER – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

12 Şubat 2021 Dörde Bölenler Aralığı Dördebölenler aralığı Dördebölenler aralığı nedir DÖRTTEBİRLİK hesaplama Excel DÖRTTEBİRLİK Kantiller 0
DÖRTTEBİRLER – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

PROBLEM 4-1
Tablo 4-1’de gösterilen veri setinde 56. yüzdelik nokta nerede?

ÇÖZÜM 4-1
1000 öğrenci var (veri öğeleri), yani n 1⁄4 1000. 56. yüzdelik noktayı bulmak istiyoruz, bu yüzden p 1⁄4 56. İlk olarak indeksi hesaplayın:

  • I 1⁄4 (56 􏰈 1000) / 100
    1⁄4 56.000 / 100
    1⁄4 560

Bu bir tam sayıdır, bu yüzden ona 0,5 eklemeliyiz, i + 0,5 1⁄4 560.5 elde etmeliyiz. Bu, 56. yüzdeliğin “560. En kötü” ve “561 en kötü” test kağıtları arasındaki sınır olduğu anlamına gelir. Bunun hangi puanı temsil ettiğini bulmak için, Tablo 4-1’deki kümülatif mutlak frekansları kontrol etmeliyiz.

25 puanına karşılık gelen kümülatif sıklık 531’dir (bu 560,5’ten azdır); 26 puanına karşılık gelen kümülatif sıklık 565’tir (bu 560,5’ten fazladır). 56. yüzdelik puan, 25 ve 26 arasındaki puanlar arasındadır.

PROBLEM 4-2
Bu sınava giren öğrenciler arasındaysanız ve 33 puan alırsanız, yüzdelik sıralamanız nedir?

ÇÖZÜM 4-2
Tabloyu kontrol ettiğinizde, 800 öğrencinin sizinkinden daha az puan aldığını görebilirsiniz. (Şuna eşit veya daha az değil ama!) Bu, yukarıdaki ikinci tanıma göre t 1⁄4 800 olduğu anlamına gelir. O halde geçici yüzdelik p *:

  • p * 1⁄4 100 􏰈 800/1000 1⁄4 100 􏰈 0.8
    1⁄4 80

Bu bir tam sayıdır, bu yüzden onu 1 ile 99 arasındaki en yakın tam sayıya yuvarlamak bize p 1⁄4 80 verir. 80. yüzdelik dilimdesiniz.

PROBLEM 4-3
Bu sınava giren öğrenciler arasındaysanız ve 0 puan alırsanız, yüzdelik sıralamanız nedir?

ÇÖZÜM 4-3
Bu durumda hiç kimse sizinkinden daha düşük bir puana sahip değil. Bu, yukarıdaki ikinci tanıma göre t 1⁄4 0 olduğu anlamına gelir. Geçici yüzdelik p *:

  • p * 1⁄4 100 􏰈 0/1000 1⁄4 100 􏰈 0 1⁄40

Unutmayın, gerçek yüzdelik değeri elde etmek için 1 ile 99 arasındaki en yakın tam sayıya yuvarlamamız gerekir. Bu p 1⁄4 1. Bu nedenle, 1. persentilde yer alıyorsunuz.

Excel çeyreklik hesaplama
DÖRTTEBİRLİK hesaplama
Kartil hesaplama
Excel DÖRTTEBİRLİK
Dörde Bölenler Aralığı
Dördebölenler aralığı
Kantiller
Dördebölenler aralığı nedir

Çeyrekler ve Ondalık Sayılar

Yüzdelik dilim şemasının yanı sıra veri kümelerini bölmenin başka yolları da vardır. Verileri çeyreklere veya onda birlik bölümlere bölen noktaları veya sınırları belirlemek yaygındır.

NORMAL DAĞILIMDA DÖRTTEBİRLER

Çeyrek veya çeyrek noktası, bir veri kümesini dört aralığa bölen bir sayıdır, her aralık kümedeki öğelerin yaklaşık 1/4 veya% 25’ini içerir. Dörtte değil üç çeyrek vardır çünkü çeyrekler dört aralığın birleştiği sınırları temsil eder. Bu nedenle, çeyreklere 1, 2 veya 3 değerleri atanır. Bunlar bazen 1. çeyrek, 2. çeyrek ve 3. çeyrek olarak adlandırılır.

Şekil 4-1’i tekrar inceleyin. Q’ncü çeyrek noktasının konumu, dikey çizgi L’yi, eğrinin altındaki alanın n yüzdesi tam olarak 25q’ye eşit olacak şekilde yerleştirerek ve ardından L’nin yatay ekseni kestiği noktayı not ederek bulunur.

Şekil 4-1’de, L hattının serbestçe ileri geri hareket ettirilebileceğini hayal edin. L’nin solunda uzanan eğrinin altındaki alanın yüzdesi n olsun, n 1⁄4% 25 olduğunda, L çizgisi 1. çeyrek noktasında yatay ekseni keser. N 1⁄4% 50 olduğunda, L çizgisi 2. çeyrek noktasında yatay ekseni geçer. N 1⁄4% 75 olduğunda, L çizgisi 3. çeyrek noktasında yatay ekseni geçer.

TABLO VERİLERİNDE DÖRTLÜLER

Yukarıda ve Tablo 4-1’de açıklanan 40 soruluk teste dönelim. Bu veri kümesindeki üç çeyrek noktasını nereye koyacağız? 41 farklı olası puan ve 1000 gerçek veri öğesi vardır. Bu 1000 sonucu, aşağıdaki kriterlere göre üç farklı sınır noktasıyla dört farklı gruba ayırıyoruz:

􏰀 “En kötü” 250 veya daha az makaleyi temsil eden olası en yüksek sınır noktası ve bu setin üstündeki 1. çeyrek noktası.
􏰀 “En kötü” 500 veya daha az makaleyi temsil eden olası en yüksek sınır noktası ve bu setin en üstündeki 2. çeyrek noktası.
􏰀 “En kötü” 750 veya daha az makaleyi temsil eden olası en yüksek sınır noktası ve bu kümenin en üstündeki 3. çeyrek noktası.

Şekil 4-2A’nın nomografı, Tablo 4-1’de gösterilen test sonuçlarının çeyrek noktalarının konumlarını göstermektedir. Tablodaki veriler olağandışıdır; bir tesadüfü temsil ederler çünkü çeyrekler açıkça tanımlanmıştır. “En kötü” 250 makale ile “2. en kötü” arasında, “2. ve 3. en kötü” arasında ve “3. en kötü” ile “en iyi” arasında bariz sınırlar vardır.

Bu sınırlar sırasıyla 1., 2. ve 3. çeyrekler için 16 ve 17, 24 ve 25 ve 31 ve 32 puanları arasındaki geçişlerde ortaya çıkar. Aynı 1000 öğrenciye 40 soruluk bir test daha verilirse veya bu 40 soruluk test 1000 öğrenciden oluşan farklı bir gruba uygulanırsa, çeyreklerin o kadar açık olmayacağı neredeyse kesindir.

PROBLEM 4-4
Tablo 4-2, aynı 40 soruluk test için sonuçların bir bölümünü göstermektedir, ancak Tablo 4-1’de gösterilenlerden biraz farklı sonuçlara sahiptir, böylece 1. çeyrek noktası “temiz” tanımlanmış değildir. Burada 1. çeyrek noktası nerede?

ÇÖZÜM 4-4
Tanımı tam anlamıyla yorumlayın. 1. çeyrek, “en kötü” 250 veya daha az makale setinin üstündeki olası en yüksek sınır noktasıdır. Tablo 4-2’de bu, 16 ve 17 puanları arasındaki geçişe karşılık gelir.

NORMAL BİR DAĞITIMDA KÖPÜKLER

Ondalık veya ondalık nokta, bir veri kümesini 10 aralığa bölen bir sayıdır, her aralık kümedeki öğelerin yaklaşık 1 / 10’unu veya% 10’unu içerir. 10 setin birleştiği noktaları temsil eden dokuz ondalık dilim vardır. Ondalık dilimler, 1 ile 9 arasında ve 1 ile 9 arasındaki tam sayı değerlerine atanırlar. Bazen 1. ondalık, 2. ondalık, 3. ondalık dilim olarak adlandırılır ve 9. ondalığa kadar devam eder.

Şekil 4-1’e tekrar bakın. Dördüncü ondalık noktanın konumu, dikey çizgi L’yi, eğrinin altındaki alanın n yüzdesi tam olarak 10d’ye eşit olacak şekilde yerleştirerek ve ardından L’nin yatay ekseni kestiği noktayı not ederek bulunur. Yine L’nin isteğe göre sola veya sağa kaydırılabileceğini hayal edin.

L’nin solundaki eğrinin altındaki alanın yüzdesi n olsun. N 1⁄4% 10 olduğunda, L 1. ondalık noktadan yatay ekseni geçer. N 1⁄4% 20 olduğunda, L yatay ekseni 2. ondalık noktadan geçer. N 1⁄4% 30 olduğunda, L yatay ekseni 3. ondalık noktadan geçer. Bu, n 1⁄4% 90 olduğunda, L doğrusu yatay ekseni 9. ondalık dilimde kesene kadar devam eder.

TABLO VERİLERİNDEKİ DEKİLLER

Bir kez daha, sonuçları Tablo 4-1’de sunulan 40 soruluk testi inceleyelim. Ondalık noktaları nereye koyarız? 1000 test kağıdını bu kriterlere göre dokuz farklı sınır noktası ile 10 farklı gruba ayırıyoruz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir