Eleman Miktarına Göre Aralıklar – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Eleman Miktarına Göre Aralıklar – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

12 Şubat 2021 Hakediş faturası Nedir Hakediş ne demek Hakediş örneği Hakediş örneği excel İşçi hakediş Nedir Metraj örnekleri ve çözümleri pdf 0
Basında Coğrafi Pazarlama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

TABLOLAR VERİLERDEKİ ÇİZGİLER

Bir kez daha, sonuçları Tablo 4-1’de sunulan 40 soruluk testi inceleyelim. Ondalık noktaları nereye koyarız? 1000 test kağıdını aşağıdaki kriterlere göre dokuz farklı sınır noktasıyla 10 farklı gruba ayırıyoruz:

􏰀 “En kötü” 100 veya daha az makaleyi temsil eden olası en yüksek sınır noktası ve bu setin üstündeki 1. ondalık nokta.
􏰀 “En kötü” 200 veya daha az makaleyi temsil eden olası en yüksek sınır noktası ve bu setin üstündeki 2. ondalık nokta.
􏰀 “En kötü” 300 veya daha az makaleyi temsil eden olası en yüksek sınır noktası ve bu setin üstündeki 3. ondalık nokta.
􏰀 “En kötü” 900 veya daha az makaleyi temsil eden olası en yüksek sınır noktası ve bu setin üstündeki 9. ondalık nokta.

Şekil 4-2B’nin nomografı, Tablo 4-1’de gösterilen test sonuçlarının ondalık noktalarının konumlarını göstermektedir. Çeyreklerde olduğu gibi, tablodaki veriler rastlantısaldır, çünkü ondalık dilimler açıktır. “En kötü” 100 makale ile “2. en kötü” arasında, “2. ve 3. en kötü” arasında, “3. ve 4. en kötü” arasında vb. Net sınırlar vardır.

Aynı 1000 öğrenciye 40 soruluk bir test daha verilirse veya bu 40 soruluk test 1000 öğrenciden oluşan farklı bir gruba uygulanırsa, ondalık noktaların konumlarının daha az belirgin olacağı neredeyse kesindir. (Şimdiye kadar, bu masanın işleri düzgün bir şekilde ortaya çıkarmak için yapıldığını söyleyebilmelisiniz.)

PROBLEM 4-5
Tablo 4-3, aynı 40 soruluk test için sonuçların bir bölümünü göstermektedir, ancak Tablo 4-1’de gösterilenlerden biraz farklı sonuçlar vermektedir. Burada 6. ondalık nokta ‘temiz’ tanımlanmamıştır. Bu durumda bu nokta nerede?

ÇÖZÜM 4-5
Bir kez daha, tanımı harfi harfine yorumlayın. 6. ondalık ” en kötü ” 600 veya daha az kağıt kümesinin üstündeki olası en yüksek sınır noktasıdır. Tablo 4-3’te bu, 26 ve 27 puanları arasındaki geçişe karşılık gelir.

Metraj örnekleri ve çözümleri pdf
Hakediş ne demek
Hakediş İcmali
Hakediş örneği
Hakediş nasıl öğrenilir
İşçi hakediş Nedir
Hakediş örneği excel
Hakediş faturası Nedir

Eleman Miktarına Göre Aralıklar

Yüzdelik dilimler, çeyrekler ve ondalık dilimler, “Bu mezuniyet sınıfının 99. yüzdelik dilimindesiniz.” Gibi ifadeler yapıldığında kafa karıştırıcı olabilir. Mümkün olan en yüksek rütbe bu. ” Bu elit sınıftaki birden fazla öğrenci şüphesiz sordu, ” 100. yüzdelik dilimde olduğumu söylemek istemiyor musunuz? ” Sonuçta, terim ” yüzdelik ”, 99 değil 100 grup olması gerektiği anlamına gelir.

Sınırlarda merkezlenmiş aralıklar yerine, yüzdelik sınırlar, çeyreklik sınırları veya ondalık sınırlar arasındaki aralıklar açısından düşünmek doğru. Aslında, tamamen matematiksel bir bakış açısıyla, bu yaklaşım daha mantıklı. T

Sıralanmış bir veri kümesindeki 99 yüzdelik puan, bu kümeyi her biri eşit sayıda (veya olabildiğince eşit sayıda) öğeye sahip olan 100 aralığa böler. Benzer şekilde, üç çeyrek noktası sıralı bir kümeyi mümkün olduğunca eşit büyüklükte dört aralığa böler; Dokuz ondalık nokta, sıralı bir veri kümesini olabildiğince eşit büyüklükte 10 aralığa böler.

% 25 ARALIKLAR

Tablo 4-1’e bir kez daha dönün ve puanları en alttaki% 25, ​​en düşük% 25, ​​ikinci en yüksek% 25 ve en üst% 25 olarak ifade etmek istediğimizi hayal edin. Tablo 4-4,% 25 aralıklarla gösterilen test sonuçlarını göstermektedir. Ayrıca alt çeyrek, 2. en düşük çeyrek, 2. en yüksek çeyrek ve en üst çeyrek olarak adlandırılabilirler.

Yine, bu belirli puan seti özeldir çünkü aralıklar “temiz” tanımlanmıştır. İşler bu kadar düzgün olmasaydı, çeyrek noktalarını bulmamız ve ardından% 25 aralıkları bu sınırlar arasındaki puan kümeleri olarak tanımlamamız gerekirdi.

% 10 ARALIKLAR

Bir kez daha, sonuçları Tablo 4-1’de gösterilen testi tekrar gözden geçirelim. Yüzdelik dilimleri düşünmek yerine, puanları en alttaki% 10, en düşük% 10, üçüncü en düşük% 10 ve en üst% 10’a kadar ifade etmek istediğimizi varsayalım. Tablo 4-5, bu aralıkların tasvir edildiği test sonuçlarını göstermektedir. Aralıklar ayrıca 1. 10’uncu, 2’nci 10’uncu, 3’üncü 10’uncu ve benzer şekilde ilk 10’a kadar (veya sapkın olmak istiyorsanız, 10’uncu) olarak adlandırılabilir.

Bu belirli puanlar grubu özeldir çünkü aralık kesme noktaları ” temizdir ”. Bu set, tartışmayı olabildiğince kolaylaştıracak şekilde tasarlanmamışsa, ondalık noktaları bulmalı ve sonra% 10’u tanımlamalıyız. bu sınırlar arasındaki puan kümeleri olarak aralıklar.

PROBLEM 4-6
Tablo 4-6, 1000 öğrenciye verilen, ancak Tablo 4-1’de gösterilenlerden biraz farklı sonuçlara sahip 40 soruluk bir testin sonuçlarının bir bölümünü göstermektedir. Bu durumda 2. en yüksek% 10’u hangi puan aralığı temsil ediyor?

ÇÖZÜM 4-6
2. en yüksek% 10, 9. en düşük% 10 olarak da düşünülebilir. Altta 8. ondalık ve üstte 9. ondalık dilimle sınırlanan puan aralığıdır. Sekizinci ondalık, “en kötü” 800 veya daha az kağıt kümesinin en üstündeki olası en yüksek sınır noktasıdır.

Tablo 4-6’da, 31 ile 32 arasındaki puanlar arasındaki geçişe karşılık gelir. 9. ondalık, “en kötü” 900 veya daha az makale kümesinin en üstündeki olası en yüksek sınır noktasıdır. Tablo 4-6’da, bu 34 ve 35 puanları arasındaki geçişe karşılık gelir. Puanların en düşük 9. (veya 2. en yüksek)% 10’u, bu nedenle 32’den 34’e kadar olan puan aralığıdır.

PROBLEM 4-7
Tablo 4-7, 1000 öğrenciye verilen, ancak Tablo 4-1’de gösterilenlerden biraz farklı sonuçlara sahip 40 soruluk bir test için sonuçların bir bölümünü göstermektedir. Bu durumda en düşük% 25’i hangi puan aralığı temsil ediyor?

ÇÖZÜM 4-7
En düşük% 25, ​​mümkün olan en düşük puanla en altta ve 1. çeyrekle en üstte sınırlanan puan aralığıdır. Mümkün olan en düşük puan 0’dır. 1. çeyrek, “en kötü” 250 veya daha az makale kümesinin üstündeki olası en yüksek sınır noktasıdır. Tablo 4-7’de, 16 ve 17 puanları arasındaki geçişe karşılık gelir. Puanların en düşük% 25’i, bu nedenle, 0’dan 16’ya kadar olan puanların aralığıdır.

Sabit Aralıklar

Şimdiye kadar bu bölümde, veri kümelerini eşit (veya olabildiğince eşit) sayıda öğe içeren alt kümelere ayırdık ve ardından her alt kümedeki değer aralıklarını gözlemledik. Başka bir yaklaşım daha var: Sabit bağımsız değişken değer aralıkları tanımlayabilir ve ardından her aralıktaki öğe sayısını gözlemleyebiliriz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir