Eşitleme ve Devam Ettirme – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Eşitleme ve Devam Ettirme – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

26 Şubat 2021 Eşitleme hesabınız için kullanılamıyor Google Kişiler Senkronizasyon kapatma Kişileri senkronize etmek ne demek OneDrive eşitleme kapatma 0
Eşitleme ve Devam Ettirme – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

CB Tasarımına yaklaşımımız, ağırlıkları, wX ve wY’yi makul bir aralıkta değiştirerek, sonuçta ortaya çıkan eşitleme işlevlerinin ve onların SEE’lerinin ne kadar hassas olduklarını görmektir.

(WX, wY) = (1, 1) ‘i varsayılan durum olarak kabul etmek doğaldır çünkü CB Tasarımındaki verilerin en muhafazakar kullanımıdır. Dava (wX, wY) = (1, 1), (X2, Y 2) -veri kullanımında en cömerttir çünkü X ve Y’nin iki versiyonunu eşit olarak ağırlıklandırır. İlgili ara durumları da düşünebiliriz, yani (wX, wY) = (3, 3), burada ağırlığın sadece dörtte biri muhtemelen tabi olan (X2, Y 2) -verilerine konur. sipariş efektleri. WX ve wY’nin 1’den küçük olmasına izin vermemiz olası değildir.

Tablo 9.5, karşılık gelen 1 = 1 (r1 + r2) ve s1 = 1 (s1 + s2) uydurulmuş ortalama puan sıklıklarının ilk dört anını vermektedir.

Tablo 9.5, bu momentlerin Tablo 9.1 ve 9.2’de verilen karşılık gelen momentlere benzer olduğunu göstermektedir.

Google Kişiler Senkronizasyon kapatma
Google Kişiler senkronizasyon
Telefonda eşitleme nedir
Windows 10 eşitleme Merkezi kapatma
OneDrive eşitleme sorunu
Eşitleme hesabınız için kullanılamıyor
OneDrive eşitleme kapatma
Kişileri senkronize etmek ne demek

Devam Ettirme

“Stokastik karışımlar”, X ve Y, CB Tasarımına yaklaşımımızda gerçek puanlar olan X1, X2, Y 1 ve Y 2’nin yerini alır. Bu basitçe, X1 ve X2 ile Y 1 ve Y 2 dağılımlarının ortalamasını alma şeklimizi yorumlayan bir cihazdır. X ve Y, basitçe, ortaya çıkan dört dağılım için önerdiğimiz ortalamaları yorumlamak için kullanılan araçlardır. CB Tasarımı. Örneğin, X’in cdf’si şu şekilde verilir:

F (x) = wXF1 (x) + (1 − wX) F2 (x), (9.5)

buradaF1 (x) isthecdfofX1 onP ve F2 (x) isthecdfofX2 onP’dir. Benzer şekilde,

G (y) = wY G1 (y) + (1 – wY) G2 (y).

G1 (y) ve G2 (y), P’deki Y 1 ve Y 2’nin karşılık gelen cdf’leridir.

CB Tasarımında KE’yi kullanırken, önce dört cdf, F1 (x), F2 (x), G1 (y) ve G2 (y) ‘yi devam ettirmeyi ve sonra (9.5)’ de olduğu gibi ortalamalarını almayı savunmuyoruz. (9.6). Bunun yerine, önce r1 ve r2’yi ve s1 ve s2’yi ortalamak için wX ve wY kullanılmasını ve sonra iki sonucun devam ettirilmesini savunuyoruz. Bu sonuçları rwX ve swY ile gösteriyoruz. (Bu bölüm için verdiğimiz örnekte, wX ve wY’nin ikisinin de yarıya eşit olduğu r1 ve s1’i hesapladık.)

RwX ve swY elinize geçtiğinde, hedef popülasyondaki bu iki skor olasılığı seti FwX (x; hX) ve GwY (y; hY) elde etmek için devam ettirilebilir. HX’in hem wX’e hem de devam ettirme yöntemine bağlı olabileceğini not ediyoruz. Benzer şekilde, hY hem wY’ye hem de devam ettirme yöntemine bağlı olabilir.

Örneğimizde, devam eden iki cdf, wX = wY = 1 olduğunda F1 ve G1 olarak ve wX = wY = 1 olduğundaF1 ve G1 olarak gösterilir. F1 ve G1 kullanımı, (9.5) ve (9.6) ‘daki kullanımımızla tamamen aynıdır. Her iki kullanım da X1 ve Y 1’in cdf’lerine atıfta bulunur.

Devam eden bu cdf’ler, FwX ve GwY elinizin altında olduğunda, eşitleme işlevi, eˆY, wX, wY (x), şu şekilde hesaplanır:

eˆ (x) = Gˆ – 1 (Fˆ (x; h); h).

Örneğimizde, farklı ağırlık seçimleri, wX ve wY için neler olduğunu göstermek istiyoruz ve yukarıda bahsedilen iki dizi seçeneği kullanıyoruz. WX = wY = 1 durumu en ihtiyatlı olandır çünkü bu ağırlıklarla X2 ve Y 2 verileri göz ardı edilir.

X ve Y arasında farklı büyüklükte büyük düzen etkileri varsa, bu ağırlık seçimi uygun olabilir. WX = wY = 1 durumu en liberal durumdur, çünkü her iki skor setine, X1 ve Y 1 ve X2 ve Y 2’ye eşitleme fonksiyonunun tahmininde eşit ağırlık verilir.

Bu ağırlık seçimi, küçük düzen etkileri varsa veya X ve Y arasında benzer büyüklükte olsaydı uygun olabilirdi. Bu bölümde ve bu bölümün bir sonraki bölümünde, basitçe iki eşitleme fonksiyonunu, eY, 1, 1 ve eY, 1, 1’i tahmin etmekle ilgileneceğiz, bunları daha kısaca eY 1 ve eY 1 ile de ifade edeceğiz. 

Bu nedenle, örneğimizde r1 ve s1 tahminlerini kullanıyoruz (özetlenmişcTablo 9.1’in ikinci sütununda (X1) ve dördüncü sütununda (Y1) Tablo 9.2. Bu tahmini puan olasılıkları F1 (x; hX) ve G1 (y; hY) elde etmek için devam ettirilir. Daha sonra, devam eden cdf’lerin F1 (x; hX) ve G1 (y; hY) değerlerini elde etmek için r1 ve s1 tahminlerini (Tablo 9.5’te özetlenmiştir) kullanırız. Şekil 9.7 ve 9.8, devam eden dört CDF’yi göstermektedir.

Bu örnekte aralarında çok az fark var. Bölüm 4.2’de açıklandığı gibi, hX ve hY, kriter PEN1 (h), burada PEN1 (4.27) ‘de tanımlanır. Takılan frekanslar çok düzgün olduğu için PEN2 kullanmadık (bkz. Şekil 9.1 – 9.4).

Elde edilen optimal hX değerleri Fˆ1 için ve hY için Gˆ1 için sırasıyla 0.5595 ve 0.6099 idi. Elde edilen optimal hX değerleri Fˆ1 için ve hY için Gˆ 1 için sırasıyla 0.5587 ve 0.6256 idi.

Eşitleme

Bu bölümün örneğinde, Bölüm 9.3’te tartışıldığı gibi ağırlık seçimine (wX, wY) = (1, 1) ve (wX, wY) = (1, 1) karşılık gelen iki farklı eşitleme fonksiyonunu ele alıyoruz. . Denklem (9.6),

eˆ (x) = eˆ (x) = Gˆ − 1 (Fˆ (x; h); h) ve

eˆ 1 (x) = eˆ 1 1 (x) = Gˆ − 1 (Fˆ1 (x; h); h). Y2 Y, 2,2 12XY

Her iki Bölüm 7 ve 8’de açıklandığı gibi, genellikle yalnızca X, xj ham puanlarının her biri için X’i Y’ye eşitleyen eşitleme fonksiyonunun değerlerine ihtiyacımız vardır. Örneğin, (9.8) ‘teki fonksiyon için şu değerleri hesaplamamız gerekir:

eˆ (x) = Gˆ – 1 (u; h), Y, 1,1 j 1 Xj Y

Diğer eşitleme fonksiyonlarının hesaplanması için de benzer hususlar geçerlidir.

Şekil 9.9 ve 9.10, eˆ1 ve eˆ1’in her iki yönde, yani X2’den Y’ye ve Y’den X’e gidişini gösterir. (X2, Y2) verilerini, yani eˆ1’i yok sayan eşitleme fonksiyonları, bu örnekte daha fazlasıdır. (X2, Y 2) -verisini hesaba katanlardan daha lineer, yani eˆ1. Bölüm 9.5 2’de, bu iki eşitleme fonksiyonundan hangisinin tercih edilebilir olduğuna karar vermemize yardımcı olabilecek araçları tartışacağız.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir