ETİK İHLALLERİN SONUCU – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ETİK İHLALLERİN SONUCU – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

3 Haziran 2021 Bilimsel araştırma ve yayın Etiği pdf Bilimsel araştırmada etik kurallar Nelerdir Bilimsel etik ihlalleri örnekleri Etik ihlali ne demek YÖK Etik DAVRANIŞ İLKELERİ 0
Kayıp Nedeni – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

UYGULAMA 6.4

Lisa, Smoke ve Jolke adlı küçük bir hukuk firmasındaki ilk ve tek hukuk danışmanıdır. Yerel mahkemede iki yıl çalıştıktan sonra firmaya kısa bir süre önce geldi. Üniversite boyunca Lisa, Acme Hukuk Bürosunda deneyim kazanmak için yarı zamanlı çalıştı. Acme, kişisel yaralanma davalarının savunmasında uzmanlaşmış büyük bir hukuk firmasıdır.

Acme tarafından şimdiye kadar ele alınan en büyük davalardan biri, kurtulan olmayan bir uçak kazasından sonra dava edilen bir banliyö havayolu şirketinin savunmasıydı. Lisa bu dava üzerinde kişisel olarak çalışmadı, ancak çalışan avukatlarla aynı ofisi paylaştı. İlgili olmayan sorunlar nedeniyle, havayolu şirketi Acme’den ayrıldı ve dava başladıktan kısa bir süre sonra havayolu felaket davasında savunma için Beetum hukuk firmasını tuttu.

Dava bir süredir devam ediyor ve bir anlaşmaya varılmazsa birkaç hafta içinde yargılanması planlanıyor. Kurbanın ailelerinden bazıları avukat Sirius Shuster tarafından temsil edildi. Bir ay önce, Sirius bir boşanma davasında hoşnutsuz bir müşteri tarafından vurularak öldürüldü. Sirius tarafından temsil edilen hava felaketi kurbanlarının aileleri, davadaki çıkarlarını devralmaları için Smoke ve Jolke’yi kiralamayı seçtiler.

Dava dosyaları çok kapsamlıdır ve avukatların bunları uzlaşma müzakereleri için değerlendirmeden önce düzenlenmesi ve özetlenmesi gerekir. Bu tam olarak Lisa’nın yapması için tutulduğu iş türüdür ve avukatlar, Acme’nin savunmayı erkenden temsil ettiğinin henüz farkında olmasalar ve Lisa’nın Acme’de yarı zamanlı çalıştığını düşünmeseler de, bu meseleyi halletmesini istediler. Acme davayı ele alırken üniversitedeydi.

Lisa bir zamanlar olumsuz durumda olan bir davaya karışan bir firmada çalıştığı için, bir çıkar çatışması vardır ve bu davayla herhangi bir şekilde temas kurmaktan etik olarak diskalifiye edilmiştir. Ancak, Beetum firması çatışmaya yol açan koşullardan haberdar edilir ve onayını verirse, Lisa dava üzerinde çalışabilir.

Ancak, taraflar muhalif bir konumda oldukları ve stratejik bir bakış açısından duruşma tarihi yakın olduğu için, Beetum firması muhtemelen onların onayını vermeyecektir.

Etik ihlali ne demek
Etik ihlalleri örnekleri
Bilimsel etik ihlalleri örnekleri
Etik ihlal cezaları
TÜBİTAK etik ihlalleri
YÖK Etik DAVRANIŞ İLKELERİ
Bilimsel araştırmada etik kurallar Nelerdir
Bilimsel araştırma ve yayın Etiği pdf

ETİK İHLALLERİN SONUCU

Hukuk uygulama lisansı, NALA tarafından verilen sertifika ve NFPA tarafından onaylanma esasen kazanılmış ayrıcalıklardır. Birisi, lisans veya sertifika almak için gerekli yetenek ve nitelikleri gösterdiğinde, belirli koşullara bağlı olarak yapılır. Bu koşullara uyulmaması çeşitli sonuçlara yol açabilir.

Belirtildiği gibi, bir avukat, meslek kuruluşu tarafından disiplin cezasına tabi tutulabilir. Bir avukat, hukuk asistanı veya destek personelinin diğer üyeleri, zarar gören taraflarca açılan mahkemelerde dava konusu olabilir.

Bu çareler hiçbir şekilde birbirini dışlamaz. Bir avukatın mesleki disiplini ile bir avukata veya avukat yardımcısına karşı açılan dava ayrı ve farklı görülmektedir.

Disiplin cezası, bu lisans veya sertifika gerekliliklerini ihlal ederek ihmalkar veya kasıtlı olarak etik olmayan bir şekilde hareket eden birinin ruhsatlandırılmasına veya sertifikalandırılmasına karşı harekete geçerek, farkında olmayan bir halkı korumak için tasarlanmıştır.

Davanın odak noktası, özel olarak yaralanan bir tarafı, bir başkasının etik olmayan davranışının sonucu olarak ortaya çıkan zararı tazmin etmektir.

İlk durumda; herkes, iddia edilen etik olmayan davranışın gerçeklerini belirterek uygun idari organa şikayette bulunabilir. Şikayete konu iddialar araştırılır ve işlem yapılmasına gerek olup olmadığına karar verilir. Bazı durumlarda, kusurlu olduğu iddia edilen kişiye şikayete şahsen yanıt verme fırsatı vermek için bir duruşma yapılabilir.

Şikayetin esası değerlendirildikten sonra, birkaç olası sonuç vardır. Her devletin kendine özgü kuralları ve disiplin prosedürleri olmasına rağmen, genellikle ortak sonuçlardan yararlanılır.

Yetkili organın şikayeti asılsız bulması veya davranışı disiplin cezasına değer açık bir ihlal teşkil etmek için yetersiz bulması mümkündür. Tersine, bir ihlalin meydana geldiği tespit edilirse, ciddiyet, kasıtlılık, önceki ihlal geçmişi ve müşteriye verilen zarara dayalı olarak çeşitli disiplin biçimleri uygulanabilir.

Bunlar, resmi bir kınamadan, askıya alma veya lisansın tamamen iptaline kadar her şeyi içerir. Bir disiplin cezasındaki herhangi bir olumsuz sonuç, hemen hemen her zaman olumsuz tanıtımla ve yanlış uygulama sigortasının maliyetinde olası bir artışla sonuçlanır; ve muhtemelen iş kaybının bir sonucu olarak gelir kaybı vardır.

Bazı durumlarda, şikayete konu olan kişinin etik görevlere ilişkin farkındalık düzeyini yükseltmek için eğitim programlarına katılması gerekebilir.

Disiplin cezasına ek olarak, etik olmayan davranış nedeniyle yaralandığı iddia edilen taraf, genellikle görevi kötüye kullanma nedeniyle avukata ve ilgili destek personeline karşı yasal işlem başlatabilir. Prosedür, davalı tarafından iddia edilen hatalı davranışın beyanı ve bunun sonucunda dava açan tarafın (davacı) yaralanması da dahil olmak üzere, diğer herhangi bir kişisel yaralanma davasıyla aynı olacaktır.

Muhtemel sonuç, davanın reddinden davalı aleyhine ve davacıya ödenecek parasal bir karara kadar değişebilir. Adı geçen taraf veya taraflar, etik olmayan davranışlarda bulunmakla suçlanan tarafı ve bazı durumlarda, suçlanan davranış kanunen etik bir şekilde iş yapması gereken bir alt çalışan tarafından gerçekleştirilirse işvereni içerebilir. .

ETİK HUSUSLAR

Genel nüfusun üyeleri arasında etik davranış beklenir, ancak yalnızca bir avuç meslek, lisans almayı ve mesleğin pratiğini sürekli etik davranış üzerinde şart koşar. Hukuk mesleği böyle bir varlıktır.

Bir avukatın veya hukuk alanında çalışan herhangi bir kişinin etik davranmaması, bazı durumlarda cezai kovuşturma da dahil olmak üzere, hafif ila şiddetli arasında değişen birçok sonuç doğurabilir. Etik olarak hareket etme görevi, güvenlerini ve bazen de kişisel ve mali refahlarını hukukçuların ellerine bırakan masum kişilerle olan güvene dayalı ilişkiye bağlıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir