Frekans Dağılımları – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Frekans Dağılımları – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

12 Şubat 2021 Frekans dağılımı nedir? Frekans grafiği Frekans Tablosu oluşturma programı Frekans Tablosu yorumlamak 0
Puan Olasılıkları – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

3. Şekil 7-13’teki korelasyon grafiğine bakın. Kesikli çizginin tüm düz siyah noktalar için en küçük kareler çizgisini temsil ettiğini varsayalım. Gri nokta R ile gösterilen konuma yeni bir değer eklenir ancak başka hiçbir yeni değer eklenmezse, en küçük kareler çizgisine ne olur?
(a) Gösterilen konumun soluna hareket edecektir.
(b) Gösterilen konumun sağına hareket edecektir.
(c) Konumu gösterilenden farklı olmayacaktır.
(d) Bu soruyu cevaplamak için daha fazla bilgi gereklidir.

4. Teorik olarak, dünyanın nüfus işlevi sabit bir değerde dengelenebilir
(a) yeterince beklersek
(b) Malthusian r faktörü belirli bir kritik değeri aşarsa
(c) Malthusian r faktörü yeterince düşük tutulursa
(d) hiçbir koşulda

5. X ve Y fenomeni arasındaki korelasyon r 1⁄4 0 ile verilirse, X’in frekansında, yoğunluğunda veya miktarında bir artış
(a) Y’nin frekansı, yoğunluğu veya miktarındaki herhangi bir değişiklik ile ilgisi yoktur
(b) genellikle Y’nin sıklığında, yoğunluğunda veya miktarında bir artışa katılır
(c) genellikle Y’nin frekansında, yoğunluğunda veya miktarında bir düşüşle katılır
(d) Y’nin sıklığında, yoğunluğunda veya miktarında bir değişikliğe neden olur

6. Şekil 7-14’te gösterilen taslağa göre, aşağıdaki senaryolardan (a), (b) veya (c) hangisi mantıklıdır?
(a) X’in sıklığı, yoğunluğu veya miktarındaki değişiklikler, Y’nin sıklığı, yoğunluğu veya miktarında değişikliklere neden olur.
(b) Y’nin sıklığı, yoğunluğu veya miktarındaki değişiklikler, X’in sıklığında, yoğunluğunda veya miktarında değişikliklere neden olur.
(c) Bazı üçüncü faktör Z’nin sıklığı, yoğunluğu veya miktarındaki değişiklikler, hem X hem de Y’nin frekanslarında, yoğunluklarında ve miktarlarında değişikliklere neden olur.
(d) Yukarıdaki senaryolardan (a), (b) veya (c) herhangi biri makuldür.

7. Korelasyon, dağılım grafiğindeki noktaların kapsamının bir ölçüsüdür
(a) kökene yakın olma eğilimindedir
(b) daire şeklinde düzenlenme eğilimindedir
(c) düz bir çizgi boyunca düzenlenme eğilimindedir
(d) grafiğin merkezine yakın olma eğilimindedir

8. 10’un karekökünün ondalık açılımındaki rakamlar neden gerçekten rastgele değil?
(a) Çünkü bir algoritma tarafından üretilebilirler.
(b) Çünkü 10’un karekökünün ondalık açılımı olamaz
tanımlı.
(c) Çünkü 10’un karekökünün ondalık açılımı bir
rasyonel sayı.
(d) Önerme yanlış! Gerçekten rastgele.

Frekans dağılımı nedir
Frekans Tablosu oluşturma programı
Frekans Yüzde hesaplama
Frekans Tablosu yorumlama
Frekans dağılım grafiği
Gruplandırılmış Frekans tablosu
Frekans grafiği
Frekans Tablosu Örnek Sorular

Bazı Pratik Sorunlar

Frekans Dağılımları

Geniş bir öğrenci sınıfına bir sınav verildiğini hayal edin. Sonuçları tablo ve grafik şeklinde inceliyoruz.

PROBLEM 8-1
Varsayımsal sınıfımızda 130 öğrenci 10 soruluk bir sınava girer. Sonuçlar bize uzun soluklu sözlü olarak anlatılıyor. Bize şöyle söyleniyor: “Hiç kimse tüm soruları kaçırmadı (yani, 0 puan doğru); 4 kişi 1 doğru cevap aldı; 7 kişi 2 doğru cevap aldı; 10 kişi 3 doğru cevap aldı; 15 kişi 4 doğru cevap aldı; 24 kişi 5 doğru cevap aldı; 22 kişi 6 doğru cevap aldı; 24 kişi 7 doğru cevap aldı; 15 kişi 8 doğru cevap aldı; 7 kişi 9 doğru cevap aldı; ve 2 kişi mükemmel makaleler yazdı (yani, 10 doğru cevabı var). ”

Bu sonuçları, sol sütunda yukarıdan aşağıya doğru artan sırada test puanlarını ve sağdaki sütunda her puan için mutlak sıklıkları gösteren bir tablo biçiminde tasvir edin.

ÇÖZÜM 8-1
Tablo 8-1, sınavın sonuçlarını tablo halinde göstermektedir. Bu tasvirde en düşük puanın en üstte ve en yüksek puanın en altta olduğuna dikkat edin. Masa bu şekilde düzenlenmiştir çünkü bizden bunu yapmamız istenir.

Problem 8-1’deki veriler başka nasıl bir tablo halinde düzenlenebilir?

ÇÖZÜM 8-2
Test sonuçları, Şekil 8-1’e göre baş aşağı bir tabloda gösterilebilir, yani en yüksek puan en üstte ve en düşük puan en altta olacak şekilde (Tablo 8-2) ve bize bilgileri gösterir. aynı şekilde. Tablo, sütunlar ve satırlar değiştirilerek de düzenlenebilir, bu nedenle 2 satır ve 11 sütuna sahiptir (başlıklarla sütunu saymaz). Bu iki yoldan biriyle yapılabilir: soldaki en düşük puan ve sağdaki en yüksek puan (Tablo 8-3A) veya soldaki en yüksek puan ve sağdaki en düşük puan (Tablo 8-3B) .

PROBLEM 8-3
Solda en düşük puanı ve sağda en yüksek puanı göstererek, Problem 8-1’deki verileri dikey çubuk grafik biçiminde işleyin. Mutlak frekans değerleri için rakamları çubukların üstüne koymayın.

ÇÖZÜM 8-3
Şekil 8-1, testin sonuçlarını, çubukların üst kısmında mutlak frekans değerleri gösterilmeden dikey bir çubuk grafik olarak göstermektedir. Sayıları göstermenin avantajı, eğer buna yer varsa, gözlemcinin değerleri tahmin etme ihtiyacını ortadan kaldırması gerçeğidir. Bu grafikte, sayıları göstermek “sıkı bir sıkışma” olur ve sonuç kalabalık görünebilir ve hatta grafiği okurken kafa karışıklığına neden olabilir.

PROBLEM 8-4
En yüksek puanı en üstte ve en düşük puanı en altta göstererek, Problem 8-1’deki verileri yatay bir çubuk grafik biçiminde işleyin. Mutlak frekans değerlerini çubukların sağ tarafına ekleyin.

ÇÖZÜM 8-4
Şekil 8-2, testin sonuçlarını, çubukların sağ uçlarında belirtilen mutlak frekans değerleri ile yatay bir çubuk grafik olarak göstermektedir. Bu grafikte sayıları göstermek o kadar da karmaşık değildir.

PROBLEM 8-5
Problem 8-1’deki verileri yatay ölçekte soldaki en düşük ve sağdaki en düşük puanı gösteren ve dikey ölçeğe göre mutlak frekansı gösteren noktadan noktaya grafik şeklinde işleyin. altta en düşük değerler ve en üstte en yüksek değerler.

ÇÖZÜM 8-5
Şekil 8-3, böyle bir grafiğin bir örneğidir. Veri değerleri noktalarla gösterilir. Düz çizgiler, dağılımın genel şekli hakkında bir izlenim yaratır, ancak grafiğin kendisinin bir parçası değildir.

PROBLEM 8-6
Varsayımsal testimizin sonuçlarını Tablo 8-1’e benzer bir tablo biçiminde, en düşük puan en üstte ve en yüksek puan en altta olacak şekilde tasvir edin. Ancak, mutlak frekans değerlerine ek olarak, kümülatif mutlak frekansları yukarıdan aşağıya doğru artan sırada gösteren bir sütun ekleyin.

ÇÖZÜM 8-6
Tablo 8-4’e bakın. Kümülatif mutlak frekansı gösteren üçüncü sütundaki değerlerin, tablodan aşağı indikçe her zaman arttığına dikkat edin. Yani her sayı, üstündeki sayıdan daha büyüktür. Ek olarak, en büyük değer istatistiksel gruptaki toplam öğe sayısına eşittir, bu durumda 130, sınıftaki öğrenci sayısıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir