Görgü Tanıklığı – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Görgü Tanıklığı – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

13 Temmuz 2021 Görgü tanığı Görgü tanığı ifadesi Görgü tanıklığı belleği nedir Görgü tanıklığı Nedir Görgü tanıklığında bellek hataları Kimler tanık olamaz 0
Kayıp Nedeni – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Görgü Tanıklığının Hukuki Yönleri

Ceza hukukunda görgü tanığı ifadesinin büyük önemi birkaç farklı şekilde görülebilir: sanıkları yanlış kimlik temelinde yanlış mahkumiyetten korumak için kanundaki çeşitli güvenceler; görgü tanığı ifadesinin davaların sonucunu etkilediğine dair kanıtlarda; tüm delillerde olduğu gibi, mahkeme salonu avukatlarının kazanmak için karşı tarafın tanıklarını itibarsızlaştırmaya yönelik yaygın uygulamaları ve son olarak, psiko-hukuk araştırmacıları ve hukuk reformu kurumları tarafından ifadeye gösterilen çok güçlü ilgisi vardır.

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, İngiliz, Kanada ve Yeni Zelanda mahkemelerinde ve müşterek hukuk sistemine sahip diğer ülkelerde (örneğin Hindistan, Malta, Kıbrıs) izlenen mahkeme salonu prosedürü “düşman sistemi” olarak bilinir. Bu, temel olarak, bir anlaşmazlığın farklı taraflarının, lehte bir karar elde etmek için mahkemede savaştığı anlamına gelir.

Bu, “gerçeğin”, ihtilaflı tarafların her birinin söz konusu olguların kendi versiyonlarını bir sulh hakimine (vatandaş veya maaşlı) veya bir hakime veya bir hakim ve jüriye sundukları zaman keşfedilmesinin en muhtemel olduğu inancına dayanmaktadır. Bu inanç o kadar güçlü ki, ABD Yüksek Mahkemesi Maryland v. Craig (1990) 497 US 836 davasında karar verene kadar, bir sanığın suçlayanla/suçlayanlarla yüz yüze yüzleşme mutlak hakkı aslında garanti altına alındı. 

Genel olarak konuşursak, Birleşik Krallık, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya’daki Kraliyet Komisyonlarının veya örneğin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Senato Komitelerinin, Temsilciler Meclisi Komitelerinin, Başkanlık Komisyonlarının veya Büyük Jürilerin aksine, örneğin bir “soruşturma” prosedürünü takip eden bir mahkeme. örf ve adet hukuku yargı alanlarındaki hukuk, kendi tanıklarını çağıramaz veya önündeki davaya ilişkin kendi soruşturmasını yürütemez; sadece, adil yargılanmayı sağlamaya yönelik delil ve usul kurallarına göre iki tarafın öne sürdüğü delil ve argümanlara dayanarak bir karara varır.

Yaygın olarak bilinen bir kural olan kulaktan dolma kuralı, örf ve adet hukuku ülkelerindeki bir mahkemenin tanık olmayan ve bu nedenle çapraz sorguya tabi tutulamayan kişilerin ifadelerini hariç tutmasına olanak tanır. Common law yargı alanlarında, bir ceza veya hukuk davası genellikle, davayı başlatan tarafın mahkemeyi davalının cezai veya hukuki sorumluluk üstlendiğine ikna etmek istediği iki taraf arasındaki bir yarışmayı içerir.

Görgü tanıklığı Nedir
Görgü tanıklığı belleği nedir
Görgü tanıklığı belleği
Görgü tanıklığında bellek hataları
Tanık belleği nedir
Görgü tanığı ifadesi
Kimler tanık olamaz
Görgü tanığı

Tipik olarak, suçsuz savunma davalarında, farklı taraflar davanın maddi gerçekleri hakkında anlaşamazlar ve bir ceza davasında savcı veya hukuk davasında davacı, delillerin mahkemeyi bu gerçeklerin varlığı ve doğası konusunda ikna etmesine yol açacaktır. . Sanık ayrıca delil ‘ekleme’ seçeneğine sahiptir. Bir anlaşmazlığın tarafları, maddi gerçekleri doğrudan veya dolaylı kanıtlarla kanıtlamaya çalışabilirler. ‘Doğrudan kanıt, doğrudan maddi bir gerçeği kanıtlamaya giden şeydir.

İkincil kanıtlar, gerçeği bulucunun, tanığın duyularının kaydettiğini doğru bir şekilde bildirdiğinden başka çıkarımlar yapmasını gerektirir. Kanıtların bir ortak hukuk mahkemesine sözlü olarak verilmesi gerektiğine dair bir varsayım vardır. Bu nedenle sözlü kanıtlar, genel olarak çoğu davanın ve yasal ihtilafın önemli bir özelliğidir.

Leippe’in haklı olarak işaret ettiği gibi, bir suçun soruşturulmasında, bir şüphelinin kovuşturulmasına karar verilmesinde ve kendinden emin bir tanığın jüriyi etkileyebileceği yargılamada bir görgü tanığının varlığı önemlidir.

Doyle’a göre: ‘Çapraz sorgulamanın “gerçeğin keşfi için şimdiye kadar icat edilmiş en büyük hukuk motoru”nu temsil ettiği, avukatlar arasında bir inanç maddesidir. Çok sayıda yargı görüşü, görgü tanığının ifadesiyle ilgili sorunlar ne olursa olsun, çapraz sorgulamanın çözüm olduğunu iddia etmektedir.

Taraflardan her biri, diğer tarafın tanıklarını çapraz sorgulama, diğer gerçekleri ortaya çıkarmak veya mahkemenin diğer tarafın tanığın sunduğu kanıtlara vermesi gereken önem konusunda şüphe uyandırmak için onları sorgulama hakkına sahiptir. Çapraz sorgulama yeni bir gerçeği keşfederse, birinci taraf yeniden inceleme yapabilir.

Belirli bir tarafça yönetilen delilin mevcut delil hukuku temelinde kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek, duruma göre sulh hakimine veya hakime bağlıdır. Elbette tanıkların çapraz sorgusu, sahte kimlikten kaynaklanan haksız mahkûmiyetlerin olmayacağını garanti etmez.

Bu bölümde atıfta bulunulan kapsamlı literatürün gösterdiği gibi, gerçekten de bir “tanık tespiti” sorunu vardır. Ne yazık ki, bazı yazarlar oldukça dar bir bakış açısına sahipler ve bu sorun hakkında sanki bir kimlik geçit töreninde/sırasında bir şüpheliyi belirlemede tanık hatasıyla eşanlamlıymış gibi yazıyorlar; bu, ceza soruşturmalarında tanıkların büyük çoğunluğunun karşı karşıya olmadığı bir görevdir.

Psiko-hukuk araştırmacıları, örneğin, suçlu sanıkların büyük çoğunluğunun suçunu kabul ettiğinin ve dolayısıyla tüm maddi gerçeklerin ihtilaflı olmadığının farkında değillerse, çalışmalarının pratik önemini abartma riskiyle karşı karşıya kalırlar. Ayrıca, batı örf ve adet hukuku İngilizce konuşulan ülkelerdeki ceza davalarının çoğu bir jüri tarafından karara bağlanmaz ve son olarak, görgü tanığı ifadesi suç tespitinde çok küçük bir rol oynar.

Son nokta, Farrington ve Lambert tarafından İngiltere, Nottingham’daki hırsızlık ve şiddet suçluları üzerine yapılan bir çalışma ile ortaya konmuştur. Şunları saptamışlardır: (a) şüphelilerin mağdur tanımları, hırsızlığın yüzde 2’sini ve tutuklanan şiddet faillerinin yüzde 14,7’sini oluşturuyor; ve (b) tanıkların açıklamaları hırsızlık ve şiddet tutuklamalarına sırasıyla yüzde 6,7 ve yüzde 13,3 katkıda bulunmuştur.

Ayrıca, birçok deneysel psikolog, hasım sistem altında bir yargılamanın nihai gerçeği aramak değil, anlaşmazlıkları çözmenin bir yolu olduğu gerçeğini gözden kaçırmış görünüyor. Avukatlar, her şeyden önce, tarafsız olmakla değil, mahkemede davalarını kazanmakla ilgilenirler  tanık ifadelerini araştıran psikologların olmasını isteyebileceği gibidir.

Ayrıca, görgü tanığı ifadesinin güvenilirliğine ilişkin çalışmaları rapor eden deneysel psikologlar, bulgularını araştırmanın yürütüldüğü yargı alanındaki ilgili kanıt ve usul kanunu ile ilişkilendirerek çalışmalarını gerçek anlamda psiko-hukuki bir bağlamda konumlandırmakta genellikle başarısız olmuştur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir