Hedef Bölgelerde Pazarlama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hedef Bölgelerde Pazarlama – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

12 Ekim 2022 Farklılaştırılmamış PAZARLAMA örnekler Hedef pazar Seçimi Stratejileri Pazarlama hedefi Nedir 0
BİR TİCARETÇİNİN GELİŞİMİ

Hedef Bölgelerde Pazarlama Eylemleri

Eylem alanı ister bir ticaret alanına indirgenmiş olsun, isterse çok daha geniş bir ticari alana yayılmış olsun, burada sunulan eylemler, analiz yaklaşımlarını coğrafi alana odaklayan firmaları ilgilendirmektedir.

Bu firmalar, pazar araştırmalarına dayalı istatistiksel çıkarımlar yaparak veya mevcut müşteriler üzerinde gözlemlenen önemli korelasyonu projelendirerek, doğrudan pazarlama operasyonlarının eylem alanlarını seçmek için kullanabilecekleri bilgi birikimine sahip olacaklardır.

Adressiz doğrudan pazarlama operasyonları çerçevesinde firma, firmanın tekliflerine duyarlı bireylerden oluşan bir dosya oluşturmayı amaçlar. Bu işe alım işlemlerinin detayları listelenmiştir.

Coğrafi konumu dışında hedef pazarla ilgili verilerin yokluğunda, en basit işe alım operasyonu, ele alınan tüm alan boyunca kapsamlı bir şekilde iletişim kurmaktan ibarettir.

Firma ile iletişim kurmaya başlamak için (yazılı, telefon veya elektronik tepkiler), beş kitle iletişim aracı veya posta kutusu dağıtımı (tüm posta kutuları dağıtımı) kullanılabilir. Bununla birlikte, büyük ölçekte tek tip bir şekilde gerçekleştirilen bu operasyonlar, yalnızca nadir durumlarda iyi yanıt oranları verir. Bunları optimize etmek için operasyonun hedefini daha yakından analiz etmek ve tercih edilecek lokasyonları ve medyayı belirlemek tercih edilir.

Bunun için firma hedefi habitatına göre niteleyebilir. Bu, daha sonra, dikkate alınan habitatla daha güçlü bir şekilde eşleşen bir dağıtım alanı seçimini mümkün kılar. Bu nedenle, bahçe ve avlusu olmayan apartman sitelerinin bulunduğu mahallelerde çim ve bahçe malzemeleri satmak için katalog dağıtmak anlamsızdır.

Daha iyi bir strateji, doğrudan iletişim çabalarını konut alanları veya kentsel bölgeler gibi tekliften etkilenen alanlara yoğunlaştırmak olacaktır. Ürün, habitat tarafından tanımlanmayan bir ihtiyaca cevap verdiğinde, firma hedefi demografik ve sosyo-ekonomik kriterlere göre nitelendirebilir.

Bu kriterler, bireylerin yaş, cinsiyet, aile durumu ve sosyo-profesyonel kategorisine göre tanımlanmasına olanak tanır. Bir örnek, cenaze sözleşmeleri hakkında bir bilgi teklifi olabilir. Üst düzey hedef pazarın fazla temsil edildiği mahallelerde reklamlara öncelik verilmelidir.

Aynı şekilde, okul tatillerine girmeyen organize turist seyahat paketleri sunan bir otobüs/otobüs firmasının kataloğu, okul çağında çocuğu olan ailelerin sayısının yüksek olduğu bölgelerden kaçınmalıdır. Son olarak, bu ayrımlar yeterince farklı olmadığında, davranışsal verilere dayanmak gerekir.

Belirli davranışsal eylemler ile beklenen davranış arasında genellikle önemli korelasyonlar olduğu için amaç, hedef bireye yakın olası davranışları tanımlamaktır.

Hedefin kalbini daha iyi tanımlamaya hizmet eden davranışsal eylemler, satın alma alışkanlıkları (satın alınan ürünler veya markalar, satın alma yeri ve sıklığı) ile boş zaman uygulamaları (faaliyetin türü ve yeri), profesyonel faaliyet (sektör, tür) ile ilgili olabilir. iş, kariyer), tercih edilen medya (okunan günlük gazeteler, dinlenen radyo istasyonları, izlenen televizyon kanalları ve programlar, elektronik medya uygulamaları) vb.


Pazarlama hedefi Nedir
Hedef pazar Seçimi Stratejileri
Farklılaştırılmış pazarlama örnekleri
Hedef pazar örnekleri
Hedef pazar Seçimi örnek OLAY
Farklılaştırılmamış PAZARLAMA örnekleri
Hedef pazar Nedir
Hedef kitle ve hedef pazar


Hedef pazar tam olarak tanımlandıktan sonra sorun, iletişim kurulacak öncelikli bölgeleri ve mahalleleri seçmektir. Bu, doğrudan mesajda önerilen ürünün bir ihtiyaca cevap vermediği alanların dışarıda bırakılmasına ve belirli özelliklere sahip bireylerin fazla temsil edilmesinin teklifin olumlu karşılanacağını düşündürdüğü alanların seçilmesine neden olur.

Firma, böyle bir yaklaşımı benimseyerek dağıtım tasarruflarını gerçekleştirir (daha az mesaj dağıtılır) ve kalan alanlarda daha iyi yanıt oranları gözlemler. İşe alım alanlarını hedeflemeye yönelik bu yaklaşımların avantajı, kısa vadede, operasyonun karlılığını önemli ölçüde artırmak ve uzun vadede, firmanın akıllı iletişim kurma yeteneğini göstererek tüketicilerle güvenilirlik kazanmaktır.

Kendini hedef tüketicinin bulunma olasılığının daha yüksek olduğu bölgelerle sınırlayarak, bu işe alım operasyonları, seçici bir şekilde dağıtılan adressiz bir iletişim veya uğrak yerlerin veya markaların sahipleri ile ticari ortaklık operasyonları şeklini alabilir. hedef müşteri tarafından tercih edilir.

İlk durumda, potansiyel müşterinin firma ile doğrudan temas kurmasını sağlayan bir iletişim mantığı benimseyerek, kullanılan medya posta kutusu ve kitle iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim araçları, yerel yayınlarında bile, daha geniş bir coğrafi hedefleme ölçeğine (kanton, ilçe, departman, bölge) daha fazla uyarlanırken, alt topluluk operasyonları (bir kasabanın mahalleleri) için doğru ortamı seçmek uygundur.

Ve bir kasabanın en ilginç mahallelerini seçerken, bir bloğa ve Iris alt topluluk bölümlerine ilişkin Insee verilerine güvenmek yardımcı olur. Bu ölçeklerde mevcut olan veriler yeterli ise firma bu alanların posta kutularında seçici dağıtım yapabilir.

Öte yandan, farklı veya daha ayrıntılı bilgi gerekiyorsa, firma ya daha önce turları belirlemiş olan yaygınlaştırma organizasyonlarını talep etmek zorunda kalacak ya da kendisini ilgilendiren ortak alanlarda piyasada mevcut olan tanımlanmış tipolojilerin projeksiyonlarını gerçekleştirecektir.

İkinci durumda, firma hedefin merkezindeki davranış ve faaliyetler bilgisine güvenerek, bu hedefi bulma şansının yüksek olduğu yerleri (işletmeler, spor merkezleri, ofisler vb.) belirleyebilecektir. 

Seçilen bölgelerdeki bu “hedef konumlar” bilgisi ile firma, bu nedenle bu konumların sahipleriyle ortaklıklar düşünmelidir. Bu ticari işbirliği çabaları, promosyon animasyonlarının (oyunlar, promosyon kuponları, vb.) ve yerinde reklamların uygulanmasına yol açabilir.

Bu iki operasyon türü, müteakip operasyonlar için potansiyel müşteriler ve firma arasında doğrudan temas veya tüketicilerin bireysel koordinatlarının toplanması ile doğrudan iletişim mantığını benimsemelidir.

Son olarak, davranışsal bilgiler satın alınan ürünlere veya tercih edilen markalara atıfta bulunduğunda, iletişim kurma biçimleri farklıdır, ancak ilke aynı kalır. Firma, bu ürün ve markaların alıcıları arasında hedef pazarına yüksek bir penetrasyon oranı bulmayı beklerken, yerelleştirilmiş numune operasyonları veya firma ürünlerinin ücretsiz deneme teklifleri devreye alınmalıdır.

Tüketici firma ile temas kurduğunda, kişiselleştirilmiş bir hedef haline gelir. Kişisel veya mesleki bilgilerini (telefon, adres) kaydettikten sonra, firma bu noktadan itibaren bu sıcak potansiyel müşteriyle (teklif aldıktan sonra aktif olan kişi) mesajlarını ve tekliflerini kişiselleştirerek iletişim kurabilecektir.

Doğrudan pazarlama eylemlerinin bu ikinci bileşeni, hedeflenen operasyonlara karşılık gelir. İster posta yoluyla ister telefonla pazarlama yoluyla olsun, ana avantaj, ilk temastan itibaren iletişimin güçlü bir şekilde kişiselleştirilmesine izin vermesidir.

Bu tür bir eylemi düzgün bir şekilde gerçekleştirmek için, ilk adım, söz konusu alanda ikamet eden kişilerin bir dosyasının alınmasından ibarettir.

Adres verilmeyenlerle aynı şekilde, doğrudan pazarlama operasyonlarını optimize etmenin anahtarı, hedefin özelliklerinin iyi bilinmesidir. Bununla birlikte, bu durumda, optimizasyon artık tercih edilecek yerlerin ve medyanın seçiminde değil, nitelikli dosyaların seçilmesinde ve çapraz referans verilmesinde yatmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir