Hipotez Testinin Temelleri  – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hipotez Testinin Temelleri  – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

14 Ocak 2021  İstatistiksel Veri Analizi Hipotez türleri Makalede hipotez örneği Önerme ve hipotez örnekleri 0
Hipotez Testinin Temelleri  – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Hipotez Testinin Temelleri 

1. Her senaryo için, (a) iddiayı, boş hipotezi ve alternatif hipotezleri sembolik biçimde belirtin. (b) Bu ifadelerde μ veya p’nin neyi temsil ettiğini tanımlayın. (c) Hangi hipotezin iddiayı desteklediğini belirleyin. Ve (d) gerçek testin sol kuyruklu mu, sağ kuyruklu mu yoksa iki kuyruklu mu olacağı.

(a) Fizzy Pop’taki iyi insanlar, 12 onsluk soda tenekelerinin tümündeki ortalama sıvı hacminin 12 ons olduğunu iddia ediyor.
(b) Bir grup bilim adamı, hasarlı Deep Horizon kuyusundaki ortalama günlük petrol akış hızının günde 40.000 varilden fazla olduğunu iddia ediyor.
(c) Çoğu insanın istatistiklerden hoşlanmadığını iddia ediyorum.

2. Her senaryo için, (a) iddiayı, boş hipotezi ve alternatif hipotezleri sembolik biçimde belirtin. (b) Bu ifadelerde μ veya p’nin neyi temsil ettiğini tanımlayın. (c) Hangi hipotezin iddiayı desteklediğini belirleyin. Ve (d) gerçek testin sol kuyruklu mu, sağ kuyruklu mu yoksa iki kuyruklu mu olacağı.

(a) Better Business Bureau’daki milletvekilleri, 12 onsluk Fizzy Pop tenekelerinin tümünün ortalama hacminin 12 onstan az olduğunu iddia ediyor.
(b) British Petroleum’daki iyi insanlar, hasarlı Deep Horizon kuyusundaki ortalama günlük petrol akış hızının günde yaklaşık 25.000 varil olduğunu iddia ediyor.
(c) Amerikan Matematik Derneği, tüm insanların% 40’ından fazlasının istatistikleri sevdiğini iddia ediyor.

3. ∗ α = 0.10 önem düzeyini kullanarak, aşağıdaki alternatif hipotezlerin her biri için kritik z değerlerini bulun. Normal eğriyi ve reddetme bölgesini çizin.
(A) H1: p <.75 (B) H1: p> .75 (C) H1: p̸ = .75

4. α = 0.05 önem düzeyini kullanarak, aşağıdaki alternatiflerin her biri için kritik z değerlerini bulun
hipotezler. Normal eğriyi ve reddetme bölgesini çizin.
(A) H1: p <.50 (B) H1: p> .50 (C) H1: p̸ = .50

5. ∗ Alternatif hipotezler (H1) ve test istatistikleri (zpˆ) verildiğinde, test istatistiğinin P değerini belirleyin.
(a) H1: p <.95 ve zpˆ = −1.95 (b) H1: p̸ = .23 ve zpˆ = 2.01

6. Alternatif hipotezler (H1) ve test istatistikleri (zpˆ) verildiğinde, test istatistiğinin P değerini belirleyin.
(a) H1: p> .23 ve zpˆ = 2.01 (b) H1: p̸ = .23 ve zpˆ = −2.65

H0 H1 hipotez örnekleri
Hipotez Nedir
Makalede hipotez örneği
İstatiksel hipotez Nedir
Araştırma hipotezi nedir
Basit hipotez örnekleri
Hipotez türleri
Önerme ve hipotez örnekleri

7. ∗ Aşağıdaki hipotez testleri için doğru bir sonuç ifadesi yazın.

(a) 12 onsluk Fizzy Pop teneke kutularının tümünün ortalama hacminin 12 onstan az olduğunu iddia ediyorsunuz. Verileri analiz edip bir hipotez testi yaptıktan sonra, boş hipotezi reddedersiniz.
(b) Fizzy Pop, 12 onsluk Fizzy Pop tenekelerinin çoğunun 12 onstan fazla içerdiğini iddia ediyor. Verileri analiz edip bir hipotez testi yaptıktan sonra, sıfır hipotezi reddedemezsiniz.
(c) Belirli bir otoyol boyunca giden arabaların ortalama hızının 72 mil / saat olduğunu iddia ediyorsunuz. Verileri analiz edip bir hipotez testi yaptıktan sonra, boş hipotezi reddedersiniz.

8. Aşağıdaki hipotez testleri için doğru bir sonuç ifadesi yazın.

(a) 12 onsluk Fizzy Pop teneke kutularının tümünün ortalama hacminin 12 onstan az olduğunu iddia ediyorsunuz. Verileri analiz edip bir hipotez testi yaptıktan sonra, sıfır hipotezi reddedemezsiniz.
(b) Fizzy Pop, 12 onsluk Fizzy Pop tenekelerinin çoğunun 12 onstan fazla içerdiğini iddia ediyor. Verileri analiz edip bir hipotez testi yaptıktan sonra, boş hipotezi reddedersiniz.
(c) Belirli bir otoyol boyunca giden arabaların ortalama hızının 72 mil / saat olduğunu iddia ediyorsunuz. Verileri analiz edip bir hipotez testi yaptıktan sonra, sıfır hipotezi reddedemezsiniz.

9. ∗ Toyota Prius’un ortalama gaz kilometresinin galon başına 70 milden (mpg) fazla olduğu iddiasıyla bir hipotez testi yaparsınız. Tip I ve Tip II hatası yapıldığında hangi sonuçları açıklayın.

10. Fizzy Pop’un tüm 12 onsluk kutularının ortalama hacminin 12 onstan az olduğu iddiasıyla bir hipotez testi yapıyorsunuz. Tip I ve Tip II hatası yapıldığında hangi sonuçları açıklayın.
Bir Oran Hakkında Hipotez Testleri (8.2)

11. ∗ Mısır: 80 başaktan oluşan rastgele bir mısır örneğinde, çiftçi Carl 6’sında solucan (% 7,5) olduğunu bulur.
Aşağıdaki hipotez testlerini yürütün ve anlaşılır bir sonuç beyanıyla bitirin.

(a) Carl, mısırının% 15’inden daha azında kurtçuk olduğunu iddia ediyor. İddiasını 0,05 anlamlılık düzeyinde test edin. (b) Carl, mısırının% 15’inden daha azında solucan olduğunu iddia ediyor. İddiasını 0,01 anlamlılık düzeyinde test edin.
(c) Neden (a) ve (b) bölümlerinde görünüşte çelişkili ifadeler kullanabiliyordunuz?

12. Kılkurdu: Sludge County’de rastgele seçilen 50 vatandaştan oluşan bir örnek kıl kurdu için test edildi. Bunlardan 10’u pozitif test edildi (% 20). CDC, ABD’deki ortalama kıl kurdu enfeksiyon oranının% 12 olduğunu bildiriyor. Aşağıdaki hipotez testlerini yürütün ve anlaşılır bir sonuç beyanıyla bitirin.

(a) Sludge County’nin ulusal ortalamadan daha yüksek bir kıl kurdu enfeksiyon oranına sahip olduğu iddiasını test edin. 0,05 anlamlılık düzeyi kullanın.
(b) Sludge County’nin ulusal ortalamadan daha yüksek bir kıl kurdu enfeksiyon oranına sahip olduğu iddiasını test edin. 0,01 anlamlılık düzeyi kullanın.
(c) Neden (a) ve (b) bölümlerinde görünüşte çelişkili ifadeler kullanabiliyordunuz?

13. ∗ Hız: West Street’in belirli bir bölümünde, çoğu arabanın hız sınırını saatte 8 milden fazla aştığını iddia ediyorum. Hız sınırı 25 mil / saat olarak yayınlanmıştır ve 50 arabalık rastgele bir örnekte 29 tanesi 30 milden daha hızlı hareket etmektedir. İddiamı 0.10 anlamlılık düzeyinde test edin.

14. Aşırı İçme: Aşırı içme, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı tarafından erkekler için arka arkaya 5 veya daha fazla içki ve kadınlar için 4 veya daha fazla içki tüketimi olarak tanımlanmaktadır. Yakın zamanda 1200 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan bir çalışmada 564’ü son iki hafta içinde aşırı içki içtiklerini bildirdi.

(a) Rapor, tüm üniversite öğrencilerinin yarısının aşırı içki içtiği sonucuna varmıştır. Bu iddiayı 0,01 anlamlılık düzeyinde test edin.
(b) 0.05 anlamlılık düzeyinde, tüm üniversite öğrencilerinin yarısından daha azının aşırı içici olduğu iddiasını test edin.
(c) Görünüşte birbiriyle çelişen iki sonucu nasıl elde edebilirsiniz?

15. ∗ Spam: Larry, tüm e-postalarının dörtte birinden fazlasının spam olduğunu iddia ediyor. E-postalarının rastgele bir örneğinde, 12 tanesi spam. İddiasını 0,01 anlamlılık düzeyinde test edin.

16. Gençlerde Tütün Kullanımı: 2000 gencin rastgele bir örneğinde,% 18’i herhangi bir şekilde tütün kullanmıştır. Tütün karşıtı bir kampanyanın yöneticileri, tüm gençlerin% 20’sinden azının tütün kullandığını iddia etmek istiyor.

(a) Bu iddiayı 0,05 anlamlılık düzeyinde test edin.
(b) Sonuç 0,01 anlamlılık düzeyinde değişir mi?

Ortalama Hakkında Hipotez Testleri

17. ∗ Uyku: Üniversite öğrencilerinin aldığı uyku saatleriyle ilgili bir çalışma yaptığınızı varsayalım. Tüm insanlar için ortalama sürenin yaklaşık 7 saat olduğunu biliyorsunuz. Rastgele 50 üniversite öğrencisini seçiyorsun ve uyku alışkanlıkları hakkında anket yapıyorsun. Bu örnekten, ortalama uyku saati sayısının, 0,75 saatlik bir standart sapma ile 6,2 saat olduğu bulunmuştur.

Önceki bölümde, üniversite öğrencilerinin ortalama uyku saati sayısı için 5.9 <μ <6.5 olarak% 99 güven aralığı hesapladık. Bu nedenle, üniversite öğrencilerinin 7 saatlik tüm insanlar için ortalamadan daha az uyuduğunu iddia edebilmemiz kesinlikle makul görünüyor. Bu iddiayı 0,01 anlamlılık düzeyinde test edin.

18. Somon: Columbia Nehri’nde yumurtlayan Chinook Somonunun ağırlıklarının normal dağıldığını varsayalım. Rastgele 20 somon balığı yakalar ve tartarsınız. Örneğinizin ortalama ağırlığı 25,2 pound ve standart sapma 4,5 pound’dur.

(a) Columbia Nehri somonunun ortalama ağırlığının 23 pound’dan fazla olduğu iddiasını test edin. 0.10 anlamlılık düzeyi kullanın.
(b) Aynı iddiayı 0,05 anlamlılık düzeyinde test edin.
(c) Aynı iddiayı 0,01 anlamlılık düzeyinde test edin.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir