Hukukta Bütünlük – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Hukukta Bütünlük – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

24 Mart 2021 Hukukun AMAÇLARI Hukukun tali kaynakları Nitelikleri bakımından hukuk kuralları Normatif hukuk nedir 0
İspat Yükü – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Bütünlük

Genellik kuralcılıktan farklıdır. Öncülük, muhatabın bir eylem veya bir karar alması gerektiğini, yapamayacağını veya yapabileceğini belirtir. Genellik, bir emrin birden fazla duruma ne ölçüde uygulandığı ile ilgilidir. Yine de, yalnızca bir durum için geçerli olan genel olmayan bir yasa bile kuralcıdır.

Genellik de bütünlükten farklıdır. Tamlık, konu içeriğiyle alanların ne kadar ve ne kadar dolu olduğu ile ilgilidir. Bir yasa son derece eksiksiz olabilir, ancak herhangi bir bakımdan genel olmayabilir ve dolayısıyla bir kural olmayabilir.

Örneğin, bir yasa, Bay Pierre Washe’nin başka yerlerde savaş suçlarına katıldığı için Fransa’ya girişini yasaklayabilir. Bu yasa tamamen tamamlanmış olacak, ancak genel olmayacak. Ya da bir yasa eksik olabilir, ancak oldukça genel olabilir. Bu nedenle, bir yasa tüm motorlu araçların tescilini sağlayabilir, ancak tescil yöntemine herhangi bir atıfta bulunmayabilir.

Genellik de kesinlikten farklıdır. Bay Washe’yi Fransa’dan dışlayan bir yasa örneğimde olduğu gibi, bir yasanın hiç genelliği yoktur, ancak yine de yüksek derecede bir kesinliği olabilir. Böyle bir yasa basitçe bir kural olmayacaktır.

Bir yasa oldukça genel olabilir ve bu nedenle bu açıdan bir kural olarak nitelendirilebilir, ancak aynı zamanda kesinliği de düşük olabilir. Gördüğümüz gibi, bir “60 yaş” emeklilik kuralı ve bir “yetersizlik” emeklilik kuralı oldukça geneldir, ancak ikincisi birincisinden çok daha az kesindir.

Şimdiye kadar, meslekten olmayan kişilerin veya memurların, mesela emekli polis memurları veya motorlu taşıtlarını muayene ettirme veya benzeri şeylerde davranışlarını düzenleme iddiasında olan kural türünü tartıştım. Bu tür örneklerde, neyin genel olup neyin olmadığını kolaylıkla görebiliriz.

Hukukun tali kaynakları
Gökhan Antalya hukuk teorisi pdf
Kanunun özellikleri hukuk
Hukukun AMAÇLARI
Temel hukuk pdf
Nitelikleri bakımından hukuk kuralları
Emredici hukuk kuralları
Normatif hukuk nedir

Peki, hükümet kurumlarının veya süreçlerinin özelliklerini belirleyen ve dolayısıyla emir veren pekiştirici kurallar ne olacak? Örneğin, bir yasa, toplumdaki tek bir yasama organının iki meclisli olmasını gerektirebilir. Eksiksiz ve kesin olmasına rağmen, böyle bir yasa oldukça spesifiktir ve tüm genellikten yoksun görünebilir.

Yalnızca kurumsal fenomenlerin özelliklerini emrediyor gibi görünüyor. Görünüşe göre genel olmayan birçok yasa var. Bu yasaların bazılarının genel kurallar olarak sadakatle yeniden yapılandırılması mümkündür.

İki meclisli bir yasama meclisini düzenleyen bir yasa, bir yasama meclisinin kurulması ve sürdürülmesinden sorumlu olanların düzenli olarak iki meclisli bir yapı aracılığıyla işleyişini güvence altına almasını örtük olarak sağlayan bir kural olarak sadık bir şekilde yeniden yapılandırılabilir.

Bir kural, yalnızca kuralda bir “sınıf” teriminin kullanılmasının önerebileceği kadar genel değildir. Bir kuraldaki sınıf teriminin anlamı oldukça genel olabilir, ancak sınıfın yalnızca bir gerçek üyesi olabilir.

Örneğin, genel olarak ifade edilen bir kural, fiili işlemde, yalnızca bir şirkete belirli bir vergi avantajı sağlayabilir, kuralda belirtilen sınıf teriminin yalnızca bir gerçek üyesi vardır.

Böyle bir kural, en azından bazı amaçlar için, hiç de genel kabul edilmeyebilir ve aslında, bir kurum lehine ayrımcılık yaptığı için anayasal hükümsüzlüğe tabi olabilir. Burada da, bütünsel bir form odaklı yaklaşım, bu gerçekleri yalnızca kural odaklı bir yaklaşımdan daha sadık bir şekilde ortaya çıkaracaktır.

Tamlık ve kesinlik açısından, bir yasadaki bu tür özelliklerin nispeten yüksek derecelerinin genellikle uygun olduğunu gördük. Genelliğe gelince, bazı alanlarda yüksek derece uygun olmayabilir.

İlk olarak, politika veya diğer içerik bunu gerektirmeyebilir. Pek çok tüzük kapsam, muhataplar, gerekli eylemler veya diğer bazı alanlarda çok genel değildir.

Aslında, tüzük kitapları, tamamen özel olan ve bu nedenle yalnızca tek bir dava için geçerli olan kanunları içerir. Çoğu devlet-yapımı yasa, kurallar değil, belirli emirler ve benzerleri biçimini bile alır. Özel olarak yaratılan hukukun çoğu da genellikten yoksundur ve bu nedenle kurallardan oluşmaz. Birçok sözleşme ve irade bu niteliktedir.

Bir yasadaki yüksek genelliğin uygun olmayabileceğinin ikinci bir nedeni, basitçe, bunun yasayı işlerlik kazanamayacak kadar belirsiz hale getirmesidir. Burada, iki biçimsel özellik, genellik ve kesinlik arasında gerilim olabilir.

Genellik ile kuralın politikası veya diğer içeriği arasındaki tamamlayıcılık ilişkisine rağmen, genellik özelliği ve içinde açık olduğu içeriğin bileşenleri ayırt edilebilir kalır.

İçerikte ortaya çıkan genelliğin izleri, genellik kavramına yanıt olarak, yani birden fazla örneğe uygulanıyor olarak açıkça tanımlanabilir. Dahası, bir kuralın politikasında veya diğer içeriğinde, genelliğin açıkça ortaya çıktığı içerik yönünden çok daha fazlası vardır.

Ayrıca, iki kural aynı alanlarda aynı derecede genel olabilir, ancak kuralların içeriği tamamen farklıdır. “Tüm binek araçlar” ı “kurgusal olmayan tüm kitaplarla” karşılaştırın. Ayrıca, belirli bir içeriğe yönelik bir kural, bazı alanlarda oldukça genel, diğerlerinde ise düşük genel olabilir.

Açıkça, bir kural tam anlamıyla genel olabilir (mümkün olduğunca) ve yine de “tüm araç sürücüleri saatte on milden daha hızlı gitmemelidir” gibi içerik açısından oldukça yetersiz olabilir. Ya da bir kural, gerekli genellikten yoksun olabilir, ancak aksi takdirde, “motosikletliler dışındaki tüm araç sürücüleri hız sınırına uyacaktır” şeklinde içerik olarak uygun olabilir.

Aynı zamanda, “tüm motorlu taşıtlar” dan “bazı motorlu taşıtlara, yani binek arabalara” yıllık olarak muayene edilmesi gerekliliğinde olduğu gibi, genellik derecesindeki farklılıklar içeriği zorunlu olarak etkiler. Aynı şey, daha az genellikten büyüğe doğru ters yönde de geçerlidir.

Yine, genelliğin içeriğe bıraktığı damga çok büyük olabilir. Etkilenen içerik gibi genellik derecesi de resmi olsa da bir kuralın olumlu bir özelliğidir. Genellik derecesi bu şekilde karakterize edilebilir ve analiz için izole edilebilir.

Kuralların genelliğini kavramak, bir kişinin genel kural biçiminin diğer bir ana bileşenini daha iyi anlamasını sağlamaktır. Şimdiye kadar ele alınan önceki özelliklerde olduğu gibi, bu özelliğin kendi yönleri, diğer özelliklerle kendi etkileşimleri ve tamamlayıcı politika veya diğer içerikle kendi etkileşimleri vardır.

Yukarıdakileri kavrarken kişi, kuralların yapısı, birliği ve iç düzenine ilişkin anlayışını geliştirir.

Ayrıca, tamamlayıcı içerik üzerindeki etkisinin önemi göz önüne alındığında, genelliğin biçimsel özelliğini kavradığınızda, bu özelliğin, iyi tasarlandığında, bir kural aracılığıyla sunulan amaçlar için nasıl büyük bir kredi almaya hak kazanabileceği kolayca anlaşılabilir. Genellik, diğer biçimsel özellikler gibi, bu nedenle kuralın araçsal kapasitesine katkıda bulunur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir