İhracat Tarifesi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

İhracat Tarifesi – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

7 Ekim 2022 2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi excel 2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gümrük Tarife Cetveli 0
Pazarın Doğası

İhracat Tarifesi Seçenekleri

Bir ürünün yalnızca üretim fiyatının ve teslimat maliyetinin dikkate alındığı daha basit bir yaklaşımda, üç politika mümkündür:

– üreticinin lojistiği (nakliye ve sigorta) dahil ettiği bir fabrika fiyatı (işler hariç). Bu uygulama, vergiler dahil veya hariç olmak üzere çok düşük bir fiyatın beyan edilmesine, özel şahısların veya işletmelerin muhatap olup olmamasına göre izin vermektedir. Ekonomistlere göre, ilkesinde ayrımcı olmayan, tarife koşullarının tam şeffaflığına izin veren bu uygulama, daha iyi sosyal refaha katkıda bulunan uygulama olduğunu kanıtlamalıdır.
– satıcının teslimat noktasına doğru tüm taşıma masraflarını üstlendiği her şey dahil teslimat fiyatı. Bu aynı zamanda müşterinin konumundan bağımsız olarak tek bir fiyattır ve farklı pazarlar arasındaki teslimat maliyetlerinin çapraz sübvansiyonuna dayanır. İlk seçenek olarak iletilmesi kolay ve basit olduğu kadar, teslimat fiyatının, tedarikçiye yetersiz konumlanabileceği işlevlerin yönetimini dayatma dezavantajı vardır. Ayrıca, esnekliğin olmaması, fiyatın uyarlanmasının ne yerel rekabet koşullarını ne de döviz kuru değişimlerini hesaba katmasına izin verir;
– teslimat giderlerini dikkate alan ve bazen geçici olarak, her varış yerine bağlı olarak, ancak daha sık olarak birkaç alanda sabit bir fiyatla gerçekleştirilen, düzeltilmiş bir fiyattır.

Teslimat maliyetlerinin tarifede dikkate alınması kararı, bir mağazanın ticaret alanının yönetimi ile doğrudan bağlantılıdır. Özellikle mağazanın uzaklığı ile ilgili bir maliyet telafisi politikasının uygulanmasıyla bu alanın genişletilmesine olanak sağlar.

Bu nedenle, mağazadan uzakta yaşayan müşterilerin kabul ettiği daha yüksek parasal maliyetler, genellikle yakınlarda yaşayan müşterilere göre orantılı olarak daha düşüktür. Bu uygulama, bir yandan mağazadan çok uzakta bulunan bu üçüncül alanın büyük olması ve birçok potansiyel alıcı içermesi ve diğer yandan mağazaya zaten yüksek seyahat maliyeti ile haklı çıkarılabilir. bu müşterilerin kabul etmesi gerekir.

Teorik araştırma, seçimin münhasır olmadığını ve tercih edilenin bu fiyatlandırma politikalarının bir kombinasyonu olduğunu göstermektedir. Oran, müşterinin mağazadaki mallara sahip olma ve indirim alma olasılığı olan bir teslimat fiyatına göre belirlenir.

Fiyatlara lineer bağımlı bir talep için, taban fiyatın ticaret alanının ortasında yer alan bir noktaya teslimatın fiyatına karşılık geldiği ve bu alanın ötesinde yapılan teslimatlarda sübvansiyonun 50 olması gerektiği bir çalışma göstermiştir. Teslimat maliyetinin %’si. Buna karşılık, talebin fiyata olan esnekliği sabitse, tavsiye, nakliye maliyetine daha düşük bir fiyatın belirlenmesine izin veren bir marj eklenmesidir.

Incoterms

Bir ürün/hizmetin dağıtımı uluslararası olduğunda, firma dahil edilecek, devredilecek veya müşteriye bırakılacak hükümlerle (nakliye, sigorta, gümrük vb.) ilgili daha karmaşık bir seçimle karşı karşıya kalır. Bu tarife, uluslararası ticaretin standartlaştırılmış Incoterms’inde bulunur.

Farklı siyasi ve idari toplulukların üyesi olmak, sınırların etkilerinin belirlenmesine ve geçişle ilgili maliyetlerin değerlendirilmesine olanak sağlayan bir değişkendir.

Pazarlama kararları bu nedenle maliyet açısından etkilenir:

– doğrudan, vergilendirme yoluyla veya ürün ambalajı veya ürün üzerindeki bilgi unsurları (etiket ve talimatlar) ile ilgili olarak ürünlere uygulanan yenileme ve farklılaştırma yoluyla;
– düzenleme yoluyla dolaylı olarak, ya kuruluş (yetki, yerel bir ortakla ortak girişim yükümlülüğü vb.) ya da ticari mal (ithalat izni, vb.) ve sermaye akışı.

Bu unsurlar, fiyatlandırma politikasını (genel ek giderler, vergiler) ve dağıtım politikasını, örneğin yerel kuruluş ve ihracat kararları ile etkiler.


Gümrük Tarife Cetveli
Gümrük tarifeleri
Gümrük beyanname ücreti 2022
GTİP Listesi
2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi excel
Gümrük Tarife Cetveli 2022
Gümrük Tarife Cetveli 2022 pdf
2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Resmî


Uluslararası Fiyatlandırma Politikası

Fiyatlandırma politikasının uluslararası düzeye özgü çeşitli sorunları vardır. İlk olarak, yeni bir ürünün uluslararası yaşam döngüsü çerçevesinde fiyatın dinamik yönetimi sorunu var. Uluslararası bir firmanın yan kuruluşları arasında dolaşan malların transfer fiyatı sorunu da vardır. Son olarak, kontrolsüz mal akışını önlemek için farklı ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarının yönetimi sorunu vardır.

Uluslararası yayılma teorisi

Erişilebilirlik kısıtlamaları olduğunda, bir ürünün yayılımı zaman ve mekanda aralıklı olabilir. Kullanılabilirlik kısıtlaması, bir filmin kopya sayısı gibi fiziksel olabilir veya bir ürüne yönelik talep düzeyinin iyi bilinmediği bilgi talebinin risk yönetimi ile ilgili olabilir; bazı pazarlar bu nedenle test pazarlarının rolünü oynar.

Ürünlerin uluslararası yayılımı teorisinde, ilk hizmet verilen ana pazardır. Bu pazar, fiyatların en zayıf esnekliğinden ve yeniliğe karşı güçlü bir duyarlılıktan yararlanır. Sabit maliyetlerin bu ilk piyasadan elde edilen gelirle karşılanması, artık değişken maliyeti hesaba katmayan daha agresif bir penetrasyon fiyatının benimsenmesine olanak tanır.

Sinema sektöründe kültürel istisna ilkesi ve yaratıma destek bu mekanizma temelinde kurulmuştur. Uluslararası yayılım, maliyeti ölçek ekonomilerine duyarlıyken, talebin tahmin edilmesinin zor olduğu bir kitap gibi bir ürünle de ilgilenebilir.

Üretimin merkezileştirilmesi, yüksek üretim hacmi için düşük değişken maliyete yol açar ve ilk ülkede satış sonrası kalan stok daha sonra diğer pazarlara sunulur.

Firma, söz konusu ülkede bir bağlı şirkete sahip olduğunda, hem bağlı şirkete transfer fiyatını hem de daha sonraki transfer fiyatını kontrol eder. Firma, yerel aracılar (ithalat-ihracat şirketleri, brokerler) aracılığıyla dolaylı bir şekilde ihracat yaptığında artık ikincisini kontrol etmez.

Firma, taban fiyatı sabitleme araçlarını uluslararasılaştırma tercihlerinin özelliklerine göre ayarlamalı ve bu nedenle ihracat için önerilen sözleşme türünü dikkate almalıdır.

Transfer Fiyatı Politikası

Yerel yan kuruluşlar şeklinde kuruluşlara sahip çok uluslu bir firma için, transfer fiyatı politikası, iki eyalette bulunan yan kuruluşlar arasında bir transfer fiyatı belirlemekten ibarettir. Bunların farklı vergilendirme rejimlerine tabi olması nedeniyle, transfer fiyatı ya vergilendirmenin daha uygun olduğu ülkede kar marjını gösterebilir ya da karı merkeze geri gönderebilir.

Bu mali optimizasyon, bağlı kuruluşlar arasında değiş tokuş edilen malların fiyatlarının artması/azalması ve know-how’a veya bir markaya bağlı telif ücretlerinin miktarının sabitlenmesiyle elde edilir.

Ancak, bu uygulama ile ortaya çıkan risk hafife alınmamalıdır:

– yasal risk: çifte vergilendirme riskini oluşturan muhasebe sonuçlarının sorgulanabilmesi için transfer fiyatlarının belirlenmesi idareyi ilgilendirmeyen unsurlara (piyasa fiyatı, maliyet unsurları vb.) dayandırılmalıdır;
– sonuçların getirisi üzerindeki kontrol kaybı küresel olarak azalacak ve eylemleriyle daha az doğrudan bağlantılı olacak yerel yan kuruluşların motivasyonunu kaybetme riskidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir