NEDENSEL BAĞLANTILAR – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

NEDENSEL BAĞLANTILAR – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

19 Temmuz 2022 Nedensel Açıklamada potansiyel hatalar Nedensel karşılaştırma örnekleri Nedensellik diğer adı 0
Yakın Neden Kuralı – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

NEDENSEL BAĞLANTILAR

Bir garanti ihlalinin herhangi bir kayıpla nedensel bir bağlantısının olmaması da önemsizdir. Foley v Tabor davasında, Baş Yargıç Erle’nin bu noktada jüriye hitabı şuydu: “Sigortacının, zararın, dayanılan denize elverişlilikten kaynaklandığını anlaması gerekmez. Soru, geminin yolculuğuna çıktığı andaki durumuna bağlıdır. Bir garantinin ihlalinin kayba neden olmaması, açıkça hiçbir sonuç doğurmaz.

OTOMATİK BOŞALTMA

‘Garanti, tam olarak uyulması gereken bir koşuldur’ diyor. Garanti olarak adlandırılsa da, aslında, söz konusu bölümde tanımlandığı gibi, senet niteliğinde bir ‘şart’tır. Bu nedenle, ‘senet şartı’ buna daha uygun bir isim olacaktır.

“Şart” kelimesi Kanunda tanımlanmamıştır. Bununla birlikte, iki anlama gelebilir: laik veya teknik olmayan anlamda, bu durumda tam olarak uyulması gereken bir hüküm, şart veya sadece sözleşmenin bir şartı anlamında kullanılabilir; veya sözleşmenin genel hukukunda anlaşıldığı gibi katı ve tamamen yasal anlamda, belirli bir sözleşme şartı türü, bir garanti veya isimsiz şarta karşı bir koşul olarak yorumlanabilir.

Olağan sözleşme hukuku uyarınca, garanti, ihlalinin masum tarafa yalnızca tazminat hakkı verecek olan bir sözleşme şartıdır. Bir sigorta garantisinin, sözleşmenin genel hukukunda bilinen böyle bir garanti sınıfına ait olmadığı, Cap Tarifa’da şöyle deniyordu:

“Garanti” terimi farklı anlamlarda kullanılmaktadır ve sigorta hukukunda, sözleşme hukukunun genel ilkelerinin dışında, tartışılan soruna özel mülahazalar uygulanmaktadır. Bu nedenle, genel sözleşme hukukundaki koşul ve garanti arasındaki tanıdık ayrım, sigorta poliçelerinde garantilerin tartışılmasında geçerli değildir.

Geleneksel olarak, bir deniz sigortası garantisi her zaman bir koşul olarak kabul edilmiştir. Ancak geçmişte riske bağlanmanın emsal şartı olarak da anılmış; sigortacının sorumluluğuna veya ek yükümlülüğüne emsal teşkil eden bir koşul; ve hatta sonraki bir koşul. Son zamanlarda, The Good Luck’da, bunun sigortacının sorumluluğu veya daha fazla sorumluluğu için emsal bir koşul olduğu teyit edilmiştir.

Emsal Koşullar

Bir deniz sigortası garantisinin niteliğinin The Good Luck’ta Lordlar Kamarası’nda ciddi ve yoğun bir incelemeye konu olmasının ancak 1991 kadar geç olması ilginçtir.

Deniz sigorta garantileri konusunda kesin yetkilidir. Davanın merkezi ve belirleyici değerlendirmesi, Kanun’da tanımlandığı şekliyle bir senet garantisinin ihlalinin yasal sonuçlarına ilişkin konu etrafında dönüyordu. Davanın doğrudan bir açık garanti ile ilgili olmasına rağmen, burada bir ihlalin etkilerine ilişkin belirtilen ilkelerin zımni garantiler için de geçerli olduğuna dikkat edilmelidir.

Davanın gerçekleri kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir. İyi Şanslar, diğerlerinin yanı sıra, beyan edilen belirli alanlara girmesini yasaklayan bir açık garanti içeren bir poliçe kapsamında sigortalanmıştır.

Bu alanlar o kadar aşırı tehlikeliydi ki, sigortacı tarafından bunlara giren gemileri kapsaması kabul edilemez olarak değerlendirildi. Garantiyi ihlal eden gemi, Arap Körfezi’ne girdi ve gemiye o kadar ağır hasar veren bir füze tarafından vuruldu ki, gemi tam bir kayıp oldu. Meclisin dikkate alması gereken ana sorulardan biri, böyle bir ihlalin politika üzerindeki yasal etkileriydi.

Tartışma, garantinin ihlali sırasında kulübün onu sigortalamayı ‘durdurup durdurmadığı’ydı. Bu sorunun cevabını bilmek gerekiyordu çünkü sigortacılar ipotekleri ancak ‘gemi sigortalı olmaktan çıkarsa’ ihbar etmeyi taahhüt etmişti.


Nedensellik diğer adı
Nedensel karşılaştırma örnekleri
Nedensel araştırma nedir
Nedensel ilişki örnekleri
Nedensel Açıklamada potansiyel hatalar
Felsefede nedensellik Nedir
Nedensel karşılaştırma araştırması özellikleri
Evrendeki tüm varlık ve olayların nedensellik ilkesine bağlı olduğunu kabul eden


Bu tartışmanın cevabı, büyük ölçüde, sigortacının ihlal nedeniyle otomatik olarak sorumluluktan kurtulup kurtulmadığına veya bir ihlal durumunda olması gerektiği gibi, sözleşmeyi feshetmek veya sözleşmeden kaçınmak için aktif adımlar atması gerekip gerekmediğine bağlıydı. sözleşme hukukunun olağan ilkelerine göre bir koşuldur.

Bir senet garantisine uyulmaması durumunda, garantinin yerine getirilmesinin sigortacının yükümlülüğünden veya ek yükümlülüğünden önce gelen bir koşul olması gibi basit bir nedenden dolayı, sigortacı garantinin ihlal edildiği tarihten itibaren sorumluluktan kurtulur.

Bu beyan için, Lord Goff, 1884’te karar verilen, denizcilikle ilgili olmayan bir dava olan Thomson v Weems davasına, bu garantiye uymanın riskin eklenmesi için emsal bir koşul olduğunu öne süren otorite olarak dayandı. Söz konusu davada hakim, sigortacının rizikoyu ancak garantinin yerine getirilmesi şartına bağlı olarak kabul ettiğini ve bunun varlığının tüm gerekçesinin bu olduğunu vurgulamıştır.

Lord Goff’un konuşmasından da anlaşılacağı gibi, bugün bir senet garantisi bir ‘ön koşul’ olarak kabul edilmektedir. Senet garantisinin aynı zamanda bir “şart” olup olmadığı ve “emsal koşul” olarak sınıflandırılmanın hukuki sonuçları şimdi incelenmelidir.

Sözleşme hukukunda “şart” ifadesinin kullanıldığı anlam çeşitliliği, Trietal tarafından “sözleşme hukukundaki ünlü zorluk kaynaklarından biri” olarak tanımlanmıştır. Koşullar ve koşul emsalleri ile ilgili hukukta bazı eski zeminlerin üzerinden geçmek netlik adına gereklidir.

Trietal’e göre, ‘ön koşul’ terimi normalde bir ‘olay’ veya ‘performans sırasını’ tanımlamak için kullanılır, bu anlamda bir tarafın ifasının diğerinin yükümlülüğünden önce gelen bir koşul olabileceğidir.

Bununla birlikte, bir ‘koşul’, uygunluk gerektiren bir sözleşmenin basitçe bir şartıdır. Trietal, farklı kavramlar olmalarına rağmen, bir tümcenin aynı anda hem bir koşul hem de bir koşul olabileceği konusunda uyarır. Ne yazık ki, “ön koşul” terimi, hem bir sözleşmenin şartını hem de bir olayı, yani bir tarafın diğerinin vadesi gelmeden önceki veya eşzamanlı performansını ifade etmek için gevşek bir şekilde kullanılmıştır.

Terimlerin bu gelişigüzel kullanımı, sadece sözleşme hukukunda değil, aynı zamanda deniz sigortası hukukunun bu alanında da büyük bir karışıklık ve sorun yaratmıştır. İkili kullanımının ışığında, Lord Goff’un bir senet garantisi ile ilgili olarak ‘ön koşul’ kelimelerini kullandığında tam olarak ne demek istediğini sorgulamak gerekir. Aklında bu kavramlardan birinin mi yoksa her ikisinin mi olduğu sorusu araştırılmalıdır.

Genel sözleşme hukuku uyarınca, bir emsal koşulun ihlali normalde aşağıdaki sonuçları doğurur:

• zarar gören taraf, önceden herhangi bir seçim yapmak zorunda kalmadan pazarlığın kendisine düşen kısmını yerine getirmeyi reddedebilir; ve
• zarar gören taraf, yalnızca arıza devam ettiği sürece, görevi yerine getirmeyi reddetmekte haklıdır.

Vadeli bir garantinin ihlaline ikinci etkinin uygulanıp uygulanmayacağı, üzerinde düşünülmesi gereken bir sorudur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir