Organize Yönlendirme Mekanizması

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Organize Yönlendirme Mekanizması

20 Haziran 2023 Mantığa bürüme savunma mekanizması Ödünleme savunma mekanizması 0
BİR TİCARETÇİNİN GELİŞİMİ

Organize Yönlendirme Mekanizması

Kendi kendine organize olan ve dağıtılan uçtan uca (genellikle P2P olarak kısaltılır) hizmet ağı, merkezi koordinasyon örneklerine ihtiyaç duymadan hizmet kaynaklarının bir kısmını doğrudan diğer ağ katılımcılarına sunan katılımcılardan oluşur ve gelişmiş son zamanlarda çok hızlıdır.

P2P hizmet ağı, topolojiye göre yapılandırılmamış ve yapılandırılmış olarak sınıflandırılabilir. Yapılandırılmış P2P’deki her eş, diğer bazı eşlerin parmaklarını belirli bir algoritma aracılığıyla kaydeder ve rota (veya arama) belirli bir atlamada tamamlanabilir. Yapılandırılmamış yer paylaşımlı ağ ile karşılaştırıldığında, yapılandırılmış P2P, sistem maliyeti ve yol verimliliği açısından avantajlara sahiptir. Ancak, tek atlamalı ağdan 4 ila 9 kat daha yavaştır.

Ağ ölçeği sürekli olarak arttıkça, yapılandırılmış P2P hizmet ağı daha verimli yönlendirme performansı gerektirirken, geleneksel yapılandırılmış P2P yönlendirme protokolleri O (logn) yönlendirme yolunu elde etmek için O (logn) yönlendirme parmaklarını kullanır ve O (logn) ağ çalkantısını harcar. Birkaç P2P hizmet sisteminin performansını özetler.

Yapılandırılmış uçtan uca yer paylaşımlı ağların yönlendirme algoritması verimliliğini artırmak, daha uzun yönlendirme yolu elde etmek için çok daha az yönlendirme parmakları kullanmak ve ağ karmaşasını azaltmak için yönlendirme algoritmaları bu makale tarafından incelenmiştir.

Daha yüksek yönlendirme performansları elde etmek için bu makale, önbellek düğümleri, ardıl/önceki düğümler ve bir süper düğüm ile halka topolojisinde BRiR  (Temel Yönlendirme) adı verilen yapılandırılmış P2P hizmet ağlarının temel bir yönlendirme algoritmasını sunar.

BRiR sadece O (L+2) yönlendirme parmaklarını kullanarak O(N) yönlendirme yolu alabilir ve yönlendirme işlemleri ortalama O(2) atlamada bitirilebilir. BRiR’de kendi kendine organizasyonu sağlamak için önbellek politikası, düğümlerin birleşmesi ve ayrılması için yönlendirme bakım algoritmaları ve süper düğüm için seçim algoritmaları sunulmuştur.

BRiR’de süper seçim sırasında çalkantı sorununun üstesinden gelmek için bu makale, düğümlerin iletişim geçmişini BRiR’ye dayalı olarak kümeleyerek yapılandırılmış P2P hizmet ağlarının gelişmiş bir yönlendirme algoritması K-BRiR’yi sunmaktadır.

K-BRiR, BRiR düğümlerini kararlılıklara göre sabit merkez düğüm tarafından birbirine bağlanan K bölgelerine kümelemek için K-means algoritmasını kullanarak, düğümlerin iletişim geçmişini dağıtılmış olarak depolayarak düğümlerin kararlılığını hesaplar ve O’yu alabilir. (N) yönlendirme yolu sadece O (L+K) yönlendirme parmaklarını kullanır ve yönlendirme işlemleri ortalama O (K) sekmede bitirilebilir.

K-BRiR’de kendi kendine organizasyonu sağlamak için dağıtılmış bir küme modeli, düğümlerin birleşmesi ve ayrılması için yönlendirme bakım algoritmaları ve küme merkezi düğümün güncelleme algoritması sunulmuştur.

Topoloji

BRiR (Basic Routing in Ring topology) topolojisi, K-BRiR topolojisinin temelidir. K-BRiR, BRiR’nin bir katmanıdır. Şekil 1 topolojiyi göstermektedir. BRiR, halka topolojisini DHT’ye dayalı olarak oluşturur. Her düğüm veya anahtar kelimenin, DHT algoritması aracılığıyla m-bitlik benzersiz bir tanımlayıcısı vardır. Tüm düğüm tanımlayıcıları, 0 ile 2m arasında değişir ve tanımlayıcı alanında bir halka olarak yapılandırılır.

BRiR’de, bir anahtar verildiğinde, anahtarın değerini depolamaktan sorumlu olan düğüm, her bir düğüme ve her bir anahtara bir tanımlayıcı atayan bir sağlama işlevi kullanılarak belirlenebilir (düğümün IP adresini ve anahtarı özetleyerek). Bu makale, tanımlayıcı almak için SHA-1 karma algoritmasını kullanır.

Düğüm tanımlayıcısını ve anahtar sözcüğü ifade etmek için NodeID (veya kısaca ID) ve KeyID kullanın. BRiR topolojisi, saat yönünde sıralanan tanımlayıcılar tarafından bir halka olarak tüm bu tanımlayıcılardan oluşur.

K-BRiR, düğümün stabilitesini hesaplamak için BRiR’ye dayalı olarak düğümün iletişim geçmişini sakladı, ardından K-BRiR, K-ortalamalarına dayalı olarak düğümün kararlılığını kümeledi. Sonuç olarak, BRiR kaplama ağı, gösterildiği gibi K alt-BRiR’ye bölünebilir.


Mantığa bürüme savunma mekanizması
Ödünleme savunma mekanizması
Bastırma savunma mekanizması örnek
Çarpıtma savunma mekanizması
Savunma mekanizmaları örnekleri
Neden Bulma savunma mekanizması
Entellektüelleştirme savunma mekanizması örnek
Yer yön değiştirme savunma mekanizması


Yönlendirme Tablosu

BRiR’deki her eş düğüm, beş bölümden oluşan aynı yapıya sahip bir yönlendirme tablosuna sahiptir: Önbellek Düğümleri, Süper Düğüm, Ardıl Düğüm, Önceki Düğüm ve Küme Merkez Düğümleri. Düzgün ifade etmek için bu yazıda bu beş parça kısaca CN, SpN, ScN, PreN ve CCN olarak adlandırılmıştır ve rota tablosunu göstermektedir. Yönlendirme tablosunun beş bölümü, yönlendirme sırasında farklı roller üstlenir.

(1) Önbellek Düğümleri 

Cache-Nodes öğesi, yakın zamanda mevcut düğümle iletişim kuran düğümlerin tanımlayıcılarını depolamak için kullanılır (ve bu düğümlere eski düğümler diyebiliriz). Son L düğümleri önbellek listesinde tutulacaktır. Ve mevcut düğüm bir süper düğüm ise Cache-Nodes listesinin uzunluğu en fazla 2m olarak ayarlanabilir.

Önbellek düğümleri listesi (veya CN listesi olarak adlandırılır) çift listeye sahiptir, biri “ID/Fre” olarak işaretlenen ilgili iletişimin CN tanımlayıcılarını ve sıklığını kaydetmek, diğeri ise CCN ID’sini saklamak içindir.

Görebileceğimiz gibi, IDi düğümü mevcut düğüm ile f kez iletişim kurmuştur. Açıkçası, daha fazla yeni düğüm geldiğinde eskilerini değiştirmek için bu önbellek listesini korumak için algoritma yapmalıyız. Önbellek listesi doluysa yeni düğüm geldiğinde en düşük frekanslı düğümü değiştiririz.

(2) Süper Düğüm

Süper Düğüm öğesi, algoritma tarafından seçilen ve BRiR’de benzersiz olan süper düğümün tanımlayıcısını kaydetmek için kullanılır. Süper düğüm, tıpkı bir rota kataloğu gibi, yönlendirmede önemli roller üstlenir.

(3) Ardıl Düğüm (kısaca ScN).

Ardıl-Düğüm öğesi, en yakın alt dizi eşine işaret eder, yani: Node.ScN = Ardıl(Node.ID).

(4) Önceki Düğüm (kısaca PreN).

Önceki Düğüm öğesi, en yakın önceki eşi işaret eder, yani: Node.PreN = Önceki(Node.ID).

(5) Küme Merkezi Düğümü (kısaca CCN).

K-means ile kümelemeden sonra, BRiR k mantıksal alt ağa bölünebilir ve her alt ağın bir merkezi düğümü vardır, biz bu merkezi düğüme “Küme-Merkez-Düğüm” veya kısaca “CCN” diyoruz. Bir CCN düğümü, ilgili alt ağ düğümlerinin kimlik listesini saklar. Tabii ki, küme bağımlılıkları sonraki bölümlerde tanımlanmıştır. CCN düğümü yalnızca K-BRiR’de olabilir, asla BRiR’de olamaz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir