P-değeri Yöntemi – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

 P-değeri Yöntemi – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

14 Ocak 2021  İstatistiksel Veri Analizi Excel p değeri hesaplama istatistik sonuçlarinin yorumu: p değeri ve güven aralığı nedir P değeri hesaplama online P değeri örnek SPSS p değeri hesaplama 0
 Sonlu Aralık Sorunu – İstatistik Alanları- İstatistik Fiyatları – Ücretli İstatistik – İstatistik Yaptırma

Boş ve Alternatif Hipotezleri Seçme

Başarılı bir hipotez testi yapmanın anahtarı, boş ve alternatif hipotezleri uygun şekilde seçerek başlamaktır.
1. Desteklemek istediğiniz iddiayı belirleyin ve sembolik olarak ifade edin. Bu kalan hipotezleri belirleyecektir.
2. Boş hipotez (Ho) eşitliği (=) dayatmalıdır.
3. Alternatif hipotez (H1) Ho’dan farklı olmalıdır. Mümkünse, talebinizle eşleşmesini sağlayın.

• Sıranız: Her bir iddiayı sembolik olarak ifade edin, sonra Ho ve H1’i bulun.
1. Tüm erkeklerin ortalama kalp atış hızı dakikada 75 atıştan fazladır.
2. Amerikalıların% 10’undan azı toplu taşıma kullanıyor.
3. 12 onsluk kola kutularındaki ortalama sıvı hacmi 12 ons’dur.
4. Çoğu insan pizzayı sever.

• Kritik Değerler – Örnek: α = 0.05 önem düzeyini kullanarak, aşağıdaki alternatif hipotezlerin her biri için kritik z değerlerini bulun. Normal eğriyi ve reddetme bölgelerini çizin.

H1: μ <98.6 (sol kuyruklu test) H1: μ> 98.6 (sağ kuyruklu test) H1: μ ̸ = 98.6 (iki kuyruklu test) zα = −1.645 zα = 1.645 zα / 2 = ± 1.

• Kritik Değerler – Sizin Sıranız: α = 0.01 önem düzeyini kullanarak, aşağıdaki alternatif hipotezlerin her biri için kritik z değerlerini bulun. Normal eğriyi çizin ve reddetme bölgesini gölgeleyin.

H1: μ <98.6 (sol kuyruklu test) H1: μ> 98.6 (sağ kuyruklu test) H1: μ ̸ = 98.6 (iki kuyruklu test)

• Bir test istatistiğinin P değeri, test istatistiğinin en az bir değerinin elde edilme olasılığıdır.
örnek verileri temsil eden kadar aşırı. Test istatistiğinin aşırılığının bir ölçüsüdür.

• Örnekler: Verilen iddia için boş ve alternatif hipotezleri belirleyin, testin sol, sağ veya iki kuyruklu test olup olmadığını belirleyin ve verilen test istatistiğinin P değerini bulun.

1. p> 0.25 olduğunu ve örnek verilerin z = 1.18 test istatistiği ürettiğini iddia ediyorum.
2. p ̸ = 0.25 olduğunu ve örnek verilerin z = 2.34 test istatistiği ürettiğini iddia ediyorum.
3. Sıranız: p <0.25 olduğunu ve örnek verilerin z = −1.85 test istatistiği ürettiğini iddia ediyorsunuz.

Kararlar: İki eşdeğer karar verme yöntemini ele alacağız.

 Kritik Değer Yöntemi:
Test istatistiği ret bölgesi dahilindeyse Ho’yu reddedin.
Test istatistiği reddetme bölgesine girmiyorsa Ho’nun reddedilmemesi.

P değeri hesaplama
SPSS p değeri hesaplama
P değeri hesaplama online
P değeri 0.05 eşitse
P değeri örnek
istatistik sonuçlarinin yorumu: p değeri ve güven aralığı nedir
Excel p değeri hesaplama
P-value

 P-değeri Yöntemi

P-değeri ≤ α ise Ho’yu reddedin (burada α anlamlılık düzeyidir). P değeri> α ise Ho’nun reddedilmesi başarısız olur.

Sonuçların İfade Edilmesi: Sonuç ifadesi, hangi hipotezin iddiayı desteklediğine ve boş hipotezi reddedip reddetmediğimize bağlıdır.

Alternatif hipotez iddiayı destekliyorsa ve
• boş hipotezleri reddediyoruz, diyoruz
Veriler şu iddiayı destekliyor …
• boş hipotezi reddedemiyoruz, diyoruz
İddiayı destekleyecek yeterli veri yok …

Boş hipotez iddiayı destekliyorsa ve  boş hipotezleri reddediyoruz, diyoruz
Şu iddianın reddini haklı gösterecek yeterli veri var …
• boş hipotezi reddedemiyoruz, diyoruz
İddianın reddini haklı gösterecek yeterli veri yok …

• Boş hipotezi reddedemezsek, bunun doğru olduğunu kanıtlamadık. Biz sadece sahip değildikreddetmek için yeterli kanıt. vardır. Boş hipotezleri asla kabul etmiyoruz.
• Mahkeme salonu benzetmesi: Bir duruşmada, sanık suçu ispatlanana kadar masum kabul edilir.
savunmanın masumiyeti kanıtlaması gerekmez. İddia makamının suçlu olduğunu kanıtlaması gerekiyor.

Savcılık, Ho’nun reddedilmesi için yeterli delil sunmalıdır. Bu olursa, jüri masum varsayımı reddeder ve bir suçlu kararı verir. Aksi takdirde jüri Ho’yu reddetmez ve suçsuz olduğuna karar verir. Jüri masum bir karar vermez. Benzer şekilde, hipotez testlerinde Ho’nun doğru olduğu sonucuna asla varmayız.
Hata Türleri: Yapılabilecek iki tür hata vardır.

• Tip I Hatası: Bu, sıfır hipotezinin gerçekte doğru olduğu zaman reddetme hatasıdır.
bu tür bir hatanın olasılığı α’dır. Bu bağlamda, α koşullu bir olasılıktır.
• Tip II Hatası: Bu, aslında yanlış olduğu halde boş hipotezin reddedilmemesi hatasıdır. Bu tür bir hatanın olasılığı β ile gösterilir ve bir hipotez testinin gücü 1 – β’dır. Güç, yanlış olduğunda sıfır hipotezini reddetme olasılığını verir.

Hata Olasılığı

• Herhangi bir sabit numune boyutu için
· Azalan α (Tip I hata olasılığı) β (Tip II hata olasılığı) artar. · Artan α, β azalır.
• Hem α hem de β’yi azaltmak için örnek boyutunu artırın. Teknoloji
Yazılım, kritik değerleri ve P değerlerini bulmak için kullanılabilir. Ders kitabı web sitesinde çeşitli yazılım paketlerinin nasıl kullanılacağına ilişkin gösteriler bulunabilir.

Bir Oran Hakkında Hipotez Testleri

Ön Örnek:

NFL tarafından oyunun başında hangi takımın ilk seçimi alacağına karar vermek için kullanılan jeton, adil olup olmadığını görmek için test edilir. 100 atışta 43 yazı ve 57 yazı vardı. Yetkililer bu madalyonun adil bir para olduğunu iddia ediyor. İddialarını 0,05 anlamlılık düzeyinde test edin.

Gösterim ve Formüller:

• zpˆ, test istatistiğidir.

• pˆ = numune oranı.
• p = sıfır hipotezinde varsayılan nüfus oranı ve q = 1 – p.
• n = örnek boyutu veya deneme sayısı.
• zα (tek kuyruklu) veya ± zα / 2 (iki kuyruklu) olarak gösterilen z’nin Kritik Değerleri.

Gereksinimler:

1. Veriler basit rastgele bir örnekten gelir.
2. Binom dağılımı için koşullar sağlanmıştır.  3. np≥5 ve nq≥5’e ihtiyacımız var. 

Süreç: Tüm hipotez testlerinden geçmemizi sağlayacak gerçekten sadece dört adım var.

1. Matematiksel gösterimde boş ve alternatif hipotezleri belirleyin.
• Boş hipotez: Ho: p = po (Burada po, 0 ile 1 arasında bir sayıdır)
• Alternatif hipotez (iddiaya ve Ho’ya bağlıdır).
· Tek Kuyruklu Testler: H1: p> po (sağ kuyruklu) veya H1: p <po (sol kuyruklu). · İki Kuyruklu Test: H1: p ̸ = po.
2. Denklemi (8.2) kullanarak test istatistiğini (zpˆ) hesaplayın.
3. Boş hipotezi reddediyor veya reddediyor musunuz? Eşdeğer iki yöntem vardır.
(a) Kritik Değer Yöntemi: Kritik değer (ler) i ve reddetme bölgesini / bölgelerini belirleyin. Test istatistiği ret bölgesinde yer alıyorsa Ho’yu reddedin.
(b) P-değeri Yöntemi: Test istatistiğinin P-değerini belirleyin.
P değeri <α ise Ho’yu reddedin.
4. İddia hakkında anlaşılır bir sonuca varın.

Örnek: NFL tarafından bir oyunun başında hangi takımın ilk seçimi alacağına karar vermek için kullanılan jeton, adil olup olmadığını görmek için test edilir. 100 atışta 43 yazı ve 57 yazı vardı. Yetkililer bu madalyonun adil bir para olduğunu iddia ediyor. İddialarını 0,05 anlamlılık düzeyinde test edin.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir