Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

29 Temmuz 2022 Güncel pazarlama stratejileri Pazarlama stratejileri Çeşitleri Toptan pazarlama stratejileri 0
BİR TİCARETÇİNİN GELİŞİMİ

İleri Teknoloji Endüstrisinde Kurumsal ve Pazarlama Stratejileri

Bu on yılın başındaki tekno fırtınasında başarılı bir şekilde yol almayı başaran tüm firmalar şans eseri hayatta kalamadı ya da gelişmedi. Pazarlama stratejilerini kurumsal stratejileriyle nasıl ifade edeceklerini biliyorlardı.

Gerçekten de bir pazarlama stratejisinin amacı, müşterilerin ihtiyaç ve isteklerine bir çözüm ürünü veya hizmeti ile cevap vermektir. karda önemli bir rekabet avantajına sahip olan. Bununla birlikte, bir pazarlama stratejisinin geliştirilmesi, bir şirketin kurumsal stratejisi çerçevesinde yatar.

Strateji, “paydaş beklentilerini karşılamak için değişen bir çevrede kaynakları yapılandırma yoluyla kuruluş için avantajlar sağlayan uzun vadede bir kuruluşun yönü ve kapsamı” olarak tanımlanabilir.

Sadece son yıllarda durgun bilgisayar endüstrisi Dell Computer’ın en önemli başarı öykülerinden birinin durumunu düşünün. Dell’in başarısının bir parçası, çok çeşitli müşterilere düşük fiyatlarla özelleştirilmiş yapılandırmalar sunabilmesi olsa da, şirketin temel başarı faktörleri, İnternet, satış ekipleri veya çevrimiçi olarak doğrudan satış modelinin ötesine geçmektedir. ama asla dolaylı kanal ortakları aracılığıyla. “Dell modeli”, rakiplerinin hiçbirinin tam olarak eşleştiremediği diğer üç unsur üzerine inşa edilmiştir.

Birincisi, Dell’in “sipariş üzerine üretim sistemi” neredeyse hiç stok olmamasına, 4 günlük DSI’ye dönüşüyor ve negatif dalgalanma avantajından yararlanıyor: Müşterileri, parça sipariş edilmeden önce Dell’e ödeme yapıyor, bu da firmaya 11 ile 11 arasında Ay sonunda Intel gibi tedarikçilere göndermesi gereken paranın faizini tahsil etmek için 26 gün.

İkincisi, Dell’in bilgisayarları standart teknolojiye dayanmaktadır. Dell, tüketici talebini artıran daha hızlı çipler ve kullanımı daha kolay yazılımlar geliştirirken Intel Corp. ve Microsoft gibi tedarikçilerin Ar-Ge bütçelerini artırmayı seçti. Sonuç olarak Dell, ürün yeniliğine rakiplerinden çok daha az para harcadı. 2002’de Ar-Ge’ye sadece 455 milyon dolar harcarken, daha büyük rakibi Hewlett-Packard 4 milyar dolar yatırım yaptı.

Otomasyon ve standardizasyon, kurucu M. Dell’in “düşük maliyetli bir liderliğe” sahip olma ve yalnızca Ar-Ge’yi değil, aynı zamanda genel giderleri de her maliyeti düşük tutma vizyonuyla vurgulanan ucuz ve metalaştırılmış bir ürün sağlar. Son olarak, organizasyon içinde “tek bir hesap verebilirlik noktası” kalite kontrolünü kolaylaştırır ve müşterilere bir güvenilirlik duygusu sağlar.

Rakipler, özellikle Gateway ve HP, Dell modelini kopyalamaya çalıştılar, ancak boşuna. Modelin tüm unsurlarını müşteriye değer ve şirkete kâr sağlayan operasyonel mükemmelliğe tam olarak entegre etmek için sağlam bir strateji gerektirir. Akıllı pazarlama yeterli değildir.


PAZARLAMA stratejileri PDF
Pazarlama stratejileri Çeşitleri
Pazarlama stratejileri örnek
Güncel pazarlama stratejileri
En iyi pazarlama stratejileri
Toptan pazarlama stratejileri
Efsane pazarlama stratejileri
Marka pazarlama stratejileri


Kurumsal ve pazarlama stratejisi arasındaki örtüşme açıktır. Aslında pazarlama stratejisi, çevrenin ve müşterilerin analizi yoluyla kurumsal stratejinin tanımlanmasına katkıda bulunur. Ayrıca, pazarlama stratejisi, göreceğimiz gibi, rakipleri dikkatli bir şekilde gözlemleyerek şirketin rekabet avantajını belirlemesine yardımcı olur.

Bununla birlikte, bu pazarlama stratejisi, firmanın genel yönüne veya misyonuna uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, firma içinde mevcut olan kaynaklar ve yeterlilikler üzerine inşa edilmelidir; Bunların başında teknoloji geliyor.

Bu yeterlilikler, bu tür yeterliliklerin özel değere sahip olduğu pazarlar aranarak veya bu yeterlilik temelinde yeni pazarlar yaratılarak “esnetilebilir”. Son olarak, ya organik büyüme ya da dış büyüme ile elde edilebilecek firmanın uzun vadeli gelişimine katkıda bulunmalıdır.

Vizyon eksikliği, mevcut kaynakların eksikliği veya azımsanması veya büyüme stratejisine uygun olmayan bir uyum, en iyi tasarlanmış pazarlama stratejisini öldürebilir. Bu, ya tasarım aşamasında ya da daha sık olarak uygulama aşamasında olabilir.

Sonuç olarak, pazarlamacının firmanın pazarlama stratejisinin büyük resmini tam olarak anlaması birinci derecede önemlidir. Daha spesifik olarak, pazarlama ekibi, firmanın genel amacının tanımı, kaynak portföyü ve yeni teknolojiye erişim için geliştirme yöntemleri gibi her zaman kendi sorumluluk alanlarında olmayan faktörleri takdir etmelidir. 

Şirketin Yüksek Teknoloji Endüstrisindeki Misyonu ve Vizyonu

Misyon ifadesi, bir organizasyonun baskın gerekçesinin, varoluş nedeninin geniş kapsamlı bir ifadesidir. Misyon, becerisi (İşimiz nedir?), pazar segmentleri (Müşterilerimiz kimler?) ve katma değeri (Müşterilerimiz için ne yapıyoruz?) ile tanımlanır. Böyle bir ifade genellikle şirketin vizyonunun veya firmanın önemli bir süre için özlemini kapsayan stratejik amacının bir ifadesi ile tamamlanır.

Başarılı şirketler, sürekli değişen bir çevrede misyonlarını bilirler ve bu bilgi onlara, çabalarını öncelikli görevleri olan belirlenmiş müşterilere doğru bir şekilde hizmet etmeye odaklamaları için gerekli disiplini ve verimliliği verir. Yüksek teknoloji şirketleri, özellikle firmanın stratejik yöneliminin inovasyon performansı üzerinde etkisi olduğu için, tanımlanmış bir misyon ihtiyacından muaf değildir.

Ancak, yüksek teknoloji şirketleri, misyonlarını ürün (“biz gelişmiş bir robotik şirketiyiz”) veya teknoloji (“biyoteknoloji bizim uzmanlık alanımız”) olarak tanımlamamaya dikkat etmelidir. Bunun yerine pazara ve müşterilere odaklanmaları gerekiyor, çünkü ürünler ve teknolojiler geçecek ancak müşterilerin ihtiyaç ve istekleri var olmaya devam edecek. Bu nedenle, örneğin, bir şirketin misyonu bilgisayar, reçine veya lazer üretmek değil, daha hızlı hesaplamalar, artan yangın direnci veya daha hassas bir çelik kesimi imkanı sunmaktır.

Teknolojiye değil pazarlara odaklanmak, pazara giriş stratejisi açısından çok önemli bir stratejik sonuca sahiptir. Bazı şirketler yenilik ve pazar liderliğinden kar elde etmek için radikal teknolojiyi zorlamaya çalışacaklardır.

Örneğin, 2002’de Nokia’nın stratejik amacı, “Yeni hizmetlerin yaratılmasını teşvik ederken Mobilite ve İnternet’i birleştirerek Mobil Bilgi Toplumunun yaratılmasında lider, marka tarafından tanınan bir rol üstlenmek” idi. 

Diğer firmalar, Dell bilgisayarların yaptığı gibi, “baskın tasarım” veya standartın anahtar unsurunu ürünlerine dahil ederek daha az riskli bir “yenilikçi taklitçi” stratejisine gideceklerdir.

Üçüncü bir firma kategorisi, müşterilerini etkilemek için sadece yüksek teknolojili bir kurumsal imaj yansıtmaya çalışacaklardır. Bu nedenle, savunma sanayinde bazı hizmet firmaları, sırf çevre teknolojik yenilikleri ve bilimsel araştırmayı vurguladığı için kendilerini yenilikçi olarak biçimlendiriyorlar.

Ayrıca, teknolojinin hızlı evrimi ve yüksek teknoloji sektöründeki ortam nedeniyle, stratejik bir niyetin tanımlanması ve bazen bir firmanın tepesinde kalmanın zaman çerçevesi her zaman daha kısadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir