Sektör Analizi Yapmak – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sektör Analizi Yapmak – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

12 Eylül 2022 Sektör Analizi Nasıl Yapılır Sektör Analizi Nedir Sektör analizi örneği 0
Ticaret Sisteminin Oluşması

Sektör Analizi Yapmak

Bir endüstri analizinde göz önünde bulundurmanız gereken etkileşimli güçler vardır. Tedarikçilerin, mevcut rakiplerin, ortaya çıkan rakiplerin, alternatif ürün tekliflerinin ve müşterilerin geniş analizinden bir kontrol listesi olarak kullanılabilecek sınırlı bir listeye doğru ilerler.

TEDARİKÇİLER

Bir sektördeki birkaç tedarikçi, fiyatların kontrolüyle sonuçlanan malzeme akışını kontrol ediyorsa, sektördeki diğer tüm güçler üzerinde güçlü bir etki uygulanır. Bu nedenle, tedarik zincirinin kilit aşamalarındaki tedarikçi uygulamalarının gözden geçirilmesi, gelecekteki tedarikçi davranış kalıpları hakkında size bir ipucu sağlayacaktır. Bu da sizi alternatif stratejiler geliştirmeye itecektir.

Bu tür analizler, kullanıcı kuruluşları diğer ülkelere dış kaynak sağlamaya, başka tedarik kaynakları bulmaya veya yeni teknolojiler elde etmek için ortak girişimler oluşturmaya itme etkisine sahiptir.

Öte yandan, tedarikçiler bir sektördeki hakimiyetlerini kaybetme tehdidini gördüklerinde, işbirlikçi ilişkiler kurulabilir (tedarikçileriyle birlikte çalışan Cummins Engines örneğinde gösterildiği gibi).

MEVCUT RAKİPLER

Rekabetçi eylemlerin yoğunluğunu nasıl değerlendirirsiniz? Fiyat savaşlarının modelini inceleyin. Hangi rakipler fiyatlardaki hareketlere karşı ilk misilleme yapacak gibi görünüyor?

Reklam miktarını gözden geçirin ve temalarını belirleyin. “Rekabeti alt etme” veya daha uyumlu bir yaklaşım kullanma eğilimi var mı? Sektörün karakterini değiştiren savaş benzeri bir ortam var mı?

GELİŞMEKTE OLAN RAKİPLER

Çelik, otomobil, tüketici aletleri, tekstil, ayakkabı ve yüksek teknoloji gibi birçok Avrupa ve Kuzey Amerika endüstrisinde son 25 yılda yeni rakiplerin girişi, yerleşik şirketler üzerinde sarsıcı bir etki yarattı.

Bazı şirketler agresif rakiplerin tahribatına yenik düştü. Diğerleri, yeniden yapılanma, küçültme ve personele yeni beceriler ve taze rekabet stratejileri ile mücadele etme ruhu aşılayarak şirketlerini yeniden icat ederek tehdide yükseldi.

Bir endüstri analizi yaparken sadece mevcut oyunculara odaklanma eğilimi vardır. Bu deneyimden alınacak can sıkıcı ders, mevcut rakiplerinize uyguladığınız ayrıntı yoğunluğuyla ortaya çıkan rakipleri tanımlamanız ve analiz etmeniz gerektiğidir.

ALTERNATİF ÜRÜN TEKLİFLERİ

Bu tür bir analizde, kuruluşunuzdaki alternatif ürünler hakkında bilgi sahibi olma olasılığı daha yüksek olan Ar-Ge ve üretim personelinin bilgisinden yararlanmanız uygundur.

Veya uzman kaynaklar olarak akademi, araştırma kuruluşları ve diğer sektör danışmanlarından dış sektör uzmanlarını kullanın. Otomobil endüstrisi, birçok bileşen için alüminyumun çeliğin yerini nasıl aldığına ve plastiklerin ve diğer uzay çağı malzemelerinin giderek artan bir şekilde alüminyuma nasıl bir alternatif sunduğuna dair tanıdık bir örnek sunuyor.

Müşteriler, satın alma döngüsünün tüm aşamalarında sınıflandırılır: son kullanıcı tüketicilerden işletmeler arası alıcılara ve ayrıca distribütörler, toptancılar ve perakendeciler gibi aracılara kadar. Her aşama, araştırmayı garanti eden bir endüstri içindeki bir gücü temsil eder.


Sektör analizi örneği
Sektör Analizi Nedir
Sektör Analizi Nasıl Yapılır
Sektör Analizi pdf
Sektörler
SWOT analizi
Swot analizi Nedir
Sektör nedir


Endüstri analizi, kontrol listesi olarak kullanabileceğiniz daha ayrıntılı bir analiz olan seviye ile devam eder:

• Ürüne yönelik mevcut talep: Ürününüzün satışlardaki kullanımını, birimlerini ve kullanıcı sayısını, pazar payını veya güvenilir bir talep göstergesi sağlayan herhangi bir ölçümü kantitatif olarak belirtin.
• Ürün için gelecekteki potansiyel: Mevcut talebi belirlerken kullanılanla aynı ölçü birimini kullanarak, ürününüzün potansiyelini tahmin etmek için üç ila beş yıllık bir zaman dilimi kullanın.
• Endüstri yaşam döngüsü: Endüstrinizin yaşam döngüsündeki aşamasını, örneğin giriş, büyüme, olgunluk veya düşüş gibi geniş terimlerle tanımlayın.
• Gelişen teknoloji: Halihazırda mevcut olan ve tanıtılmak üzere olan teknolojileri belirleyin; teknolojinin nereden geldiğini ve kimin patent veya telif haklarına sahip olduğunu belirleyin.
• Müşteri profillerini değiştirme: Demografik, coğrafi veya psikografikte ortaya çıkan değişiklikleri izlemek için segmentasyon tekniklerini (bu bölümün başlarında tanımlanan) kullanın.
• Yeni ürün tanıtımlarının sıklığı: Kendi ürün geliştirme seviyeniz için kıyaslayabileceğiniz herhangi bir endüstri modelini belirlemek için yeni ürünlerin tanıtımını izleyin.
• Devlet düzenlemesinin düzeyi: Devlet düzenlemesinin artmakta mı yoksa azalıyor mu olduğunu belirleyin ve sektörünüz üzerindeki etkisini değerlendirin.
• Tedarik zinciri: Distribütör kanallarınızda yenilik olup olmadığını belirtiniz. Örneğin, ürünü distribütörler aracılığıyla itmeye mi yoksa son kullanıcıyı etkileyerek ürünü kanaldan çekmeye mi, yoksa distribütörleri tamamen ortadan kaldırmaya mı vurgu yapılıyor?
• Giriş ve çıkış engelleri: Bir sektöre girmenin ve endüstriden çıkmanın kolaylığını veya zorluğunu değerlendirin. Giriş engelleri, ihtiyaç duyulan sermaye yatırımı miktarını, ölçek ekonomilerinin kapsamını, tedarik zincirine erişimi ve ürün farklılaştırma fırsatlarını içerir.
• Pazarlama yeniliği: Otomatik yeniden sıralama sistemleri ve İnternet kullanımı, ‘akıllı’ teşhis sistemleri, etkileşimli ürün tanıtımları, yeni promosyon teşvikleri ve yerinde teknik destek gibi alanları içeren yenilikler olup olmadığını belirleyin.
• Maliyet yapıları: Üretim, satın alma, Ar-Ge ve dağıtım ile ilgili oldukları için ölçek ekonomilerinin maliyetler ve karlar üzerindeki etkisini değerlendirin. Pazarlama çabalarınız üzerinde ne gibi etkileri olacağını belirleyin.

Endüstri Analizinin Özeti

Sektör analizi, sektörünüzdeki birçok faktörü tanımlamanıza yardımcı olur: Müşteri profilleri, mevcut ve gelişmekte olan rakipler, ürünler ve teknoloji. Endüstri analizi, tüm bu yönlerden size genel endüstrinin bir resmini vererek, büyüme fırsatlarını değerlendirebilmeniz için geleceğe yönelik eğilimleri görmenizi sağlar.

Sektör analizinin iki seviyeden oluştuğunu da unutmayın. İlk olarak, size tüm endüstrinin geniş bir resmini vermek için tedarikçilerin, mevcut rakiplerin, ortaya çıkan rakiplerin ve alternatif ürün tekliflerinin geniş bir analizini gerektirir.

İkincisi, ürün, müşteriler, teknoloji, maliyet, dağıtım ve diğer faktörlerle ilgili koşulların çok daha ayrıntılı bir analizini gerektirir. Kendi analizinizde, bu faktörlerin her birini kendi iş durumunuzda dikkate almak için analizi için sağlanan kontrol listesini kullanın.

Çevre Analizi

Dış analizin dördüncü ve son kısmı çevresel analizdir. Aşağıdaki şirketin, faaliyetlerini yüksek düzeyde düzenlenmiş bir ortamdan serbest rekabete dayalı bir operasyona yeniden yönlendirme sorunlarını göz önünde bulundurun. Çevresel hususlar ve bunların işinizi nasıl etkileyebileceği konusunda size bir pazarlama perspektifi sağlayacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir