Sınırlama Sözleşmesi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Sınırlama Sözleşmesi – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

5 Temmuz 2022 Ödevcim Akademik Sözleşme Hukuk SÖZLEŞME serbestisi 0
Maaş Aralıkları – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

Sınırlama Sözleşmesi

Bahamalar mahkemesi ilk derece mahkemesi, 1976 Sınırlama Sözleşmesi ve yerel tüzük kapsamında sınırlama hakkından sözleşme yapılmasına izin verilmesine rağmen, sözleşmenin 4. maddesinin ifadesinin bunu yapacak kadar açık olmadığına karar verdi. Konu, ilk derece mahkemesinde kararı bozan Bahamalar Temyiz Mahkemesi’ne başvurdu, ancak 1976 Sınırlama Sözleşmesi kapsamında sınırlama hakkından sözleşme yapılmasına izin verilmediği (daha önce tartışılmamış olan) farklı gerekçeyle kararı bozdu.

BORCO, 1976 Sınırlama Sözleşmesinin ifadesinde veya prensipte sınırlama hakkından feragat edilmesine izin vermeyen hiçbir şey bulunmadığını gözlemleyen Danışma Meclisine başvurmuştur. Lord Clarke, Sözleşme’nin 1. Bölümünün “Sınırlandırma Hakkı”ndan bahsettiğini ve Madde 1.1’in “Gemi sahipleri ve kurtarıcılar, bundan böyle tanımlanacakları şekilde, sorumluluklarını sınırlayabileceklerini” öngördüğünü vurguladı.

Başka bir deyişle Lord Clarke, Sözleşme’nin sınırlama hakkına sahip kişilere görevden ziyade haklar tanıdığını ve dolayısıyla bu haklardan feragat etmemeleri için prensipte hiçbir neden olmadığını vurgulamıştır.

Bu açıdan Privy Council, Lordlar Kamarası tarafından daha önce Clarke v Earl of Dunraven (The Satanita) davasında 1894 Ticaret Gemisi Yasası kapsamında sınırlama hakkıyla ilgili olarak ifade edilen görüşlerden farklı değildi. Lord Clarke, ilgili ilkenin Wilson v McIntosh davasında, yani “bir adam, davranışlarıyla, kendi yararına olan bir Parlamento hükmünden feragat edebilir” şeklinde ifade edilmiştir.

Prensip olarak 1976 Sınırlama Sözleşmesi kapsamındaki sınırlama hakkından sözleşme yapmanın mümkün olduğunu tespit eden Danışma Meclisi, daha sonra BORCO sözleşmesinin 4. maddesinin ifadesinin bu etkiye sahip olup olmadığını değerlendirmeye devam etti.

Konuyu değerlendirirken, Danışma Meclisi ilk olarak 1976 Sınırlama Sözleşmesi’nin 2(2) Maddesinin, iddiaların “bir sözleşme kapsamında tazminat için getirilse dahi sorumluluğun sınırlandırılmasına tabi olacağını” açıkça belirttiğini vurguladı.

Bu nedenle, diğer hususlara tabi olarak, armatörlerin normal olarak ilgili sözleşmeden doğan talepler için sorumluluklarını sınırlama hakkı olacaktır. Kurul ayrıca, tarafların bu tür bir sınırlama hakkının normalde suçlu taraf için geçerli olacağını bilerek sözleşmeyi imzalayacaklarını vurguladı.

Bu, Vaughn-Williams LJ tarafından Ingram ve Royle Ltd v Services Maritimes du’da belirtildiği gibi, inşaat konusunun dikkate alınması gereken olgusal matrisin önemli bir unsurunu oluşturdu.


TBK
MÖHUK sözleşmeye UYGULANACAK hukuk
SÖZLEŞME serbestisi
Sözleşmeler Hukuku pdf
Sözleşmede tarih olmaması
SÖZLEŞME serbestisi sınırları
İki kişi arasında sozlesme geçerliliği
Sözleşme Hukuku


Kısaca benim kanaatim şudur ki, konşimentoda armatörlerin 502. madde uyarınca kanuni koruması yer almaktadır. Bu konşimentoda armatörlerin korunmasına ilişkin hükümler yer almaktadır. Bu nedenle, bu konşimentonun sözlerinde, bu korumanın işleyişini hariç tutan herhangi bir şey bulabilecek miyim, görmek zorundayım. Hiçbir şey bulamıyorum.

Benzer şekilde, davasında, kanuni hükmün sözleşmede yazılı olduğu kadar, tarafların sözleşmenin kendisinde de yazılı olduğunu söyledi.

Bu nedenle, Danışma Meclisi, Willmer J’nin Alsey Steam Fishing Co Ltd v Hillman (Kirknes) davasında “tarafların bilinen hukuka uygun olarak sözleşme yaptıkları varsayılmalıdır” hükmünü benimsemiştir.

Bu nedenle, Danışma Meclisi, “bir tarafın kanunun işleyişinden doğan değerli haklardan vazgeçmiş veya sözleşmeye bağlanmış sayılması için, dayanılan hükmün kastedilenin bu olduğunu açıkça ortaya koyması gerektiği görüşünü kabul eder” sonucuna varmıştır. .

Bu arka plana karşı, Danışma Meclisi “4. maddede mal sahiplerinin Sözleşme uyarınca sorumluluklarını sınırlama hakkından feragat etmeyi kabul ettiklerine dair bir ipucu bile içeren hiçbir şey yoktur” sonucuna varmıştır.

4. fıkranın armatörün, terminalin kullanımıyla bağlantılı olarak BORCO’nun uğrayacağı her türlü kayıp, hasar, masraf ve harcamalardan BORCO’yu masun tutacağını ve tazmin edeceğini” öngördüğü gerçeği göz önüne alındığında, bu sonuç özellikle şaşırtıcı olarak görülebilir. Satanita davasında daha önceki davada Lordlar Kamarası, suçlu tarafı “tüm zararları ödemeye” ve “bu nedenle ortaya çıkan tüm zararlardan sorumlu olmaya” zorunlu kılan bir şartın, suçlu tarafı sorumluluğu sınırlama hakkından mahrum etmek için yeterli olduğuna karar vermişti. .

Ancak Satanita’da verilen çeşitli hükümler, bunun özel olgulara bağlı özel bir durum olduğunu ve karara bu açıdan bakılması gerektiğini açıkça ortaya koymuştur.

Özetle, dava, yukarıda belirtilenler de dahil olmak üzere, katılımcıların hepsinin kabul etmesi gereken bir yat yarışını içeriyordu. Mahkeme, bunun yarışla değil, ticari bir macerayla uğraşan bir ticaret gemisinden çok farklı bir senaryo olduğunu kabul etti.

Örneğin, Lord Halsbury şunları söyledi:

ama ticaret gemilerinin seyir halleri ile yatların seyir halleri farklıdır. Tüccar gemileri, hem gündüz hem de gece, her zaman ve her hava koşulunda denizde olmalıdır ve insanları, deyim yerindeyse, gemilerini çalıştırdıkları riskleri azaltmaya sevk edecek düşünceler olabilir. aynı risklere maruz kalmadıkları ışık ve hava koşullarında yarışacakları tahmin edilen yatlar için geçerli olmayacaktır.

Bu nedenle, Danışma Meclisi The Cape Bari’de, 4. maddenin yalnızca BORCO’yu tazmin etme yükümlülüğünün kapsamını oluşturduğu, ancak bu tazminat hakkının sınırsız olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmediği sonucuna varmıştır. “Kurul görüşüne göre, taraflar maliklerin 1. madde uyarınca sorumluluklarını sınırlama hakkını kullanmalarına izin verilmemesi konusunda anlaşmaya niyet etselerdi, bunu sağlarlardı” ifadesine yer verildi.

Bu özdeyiş, eğer bu sonuca ulaşılacaksa, sınırlama hakkını hariç tutan açık ve açık bir ifadenin normal olarak gerekli olacağını ileri sürmektedir. Ancak Özel Konsey ayrıca şunları da belirtti:

Kurul, böyle bir sonuca açıkça yer verilmesinin gerekmediğini kabul etmekle birlikte, tarafların sınırlama hakkını hariç tutmak niyetinde olduklarının, maddenin içeriğinde yorumlanan dilinden açıkça anlaşılması gerekir.

Bununla birlikte, 1976 Sözleşmesi uyarınca sorumluluğu sınırlandırma hakkına sahip olan bir kişi bu hakkını kaybederse, normal olarak bunu açıkça söylemek gerekir, çünkü mevcut kamu politikası, sınırlama hakkını korumak gibi görünüyor Şüphesiz sınırlamaya yetkili kişi bu haktan vazgeçmeyi kabul etmiştir.

Böyle bir sonuç, 1976 Sınırlama Sözleşmesi kapsamında sınırlama hakkına sahip kişiler için şüphesiz iyi bir haberdir, çünkü artık bir Üyenin bir Üyenin sınır dışı etme olasılığının çok daha düşük olması gibi ek bir sonuçla sınırlama hakkından sözleşmeye dayalı olarak feragat etmek son derece zor görünmektedir. P&I sorumluluk kapsamına halel getirdiği kabul edilebilir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir