Sosyal Medya Yaklaşımları

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

 Sosyal Medya Yaklaşımları

3 Haziran 2023 türkiye'de medya okuryazarlığı Yeni medya okuryazarlığı 0
Yapay Veri Kümesi 

 Sosyal Medya Yaklaşımları

Sosyal medyanın son yıllarda artan popülaritesi, hem uygulayıcıların hem de akademisyenlerin iletişimsel ve ticari uygulamalarına olan ilgisini artırmıştır.

Seyahat dağıtım sisteminin önceki analizi, giderek daha kalabalık ve rekabetçi bir ortam tespit etti. Bu nedenle firmalar, özellikle müşterilerle iletişim kurmak, olası müşterileri çekmek ve satışları artırmak için sosyal medya kullanımını nasıl optimize edebileceklerini tartışıyorlar.

Seyahat operatörlerinin sosyal medyayı kullanma biçimlerine bakıldığında, çok basit ve hatta yüzeysel yöntemlerden daha karmaşık, bütünleşik ve yaygın yöntemlere doğru ilerleyen farklı yaklaşımlara işaret etmek mümkündür.

Görüşümüze göre, farklı yaklaşımları ilgili iki boyut temelinde haritalandırmak yararlı olabilir:

• müşterilerin katılım derecesi;
• sosyal medya ve iş stratejileri arasındaki entegrasyon düzeyi.

Etkileşim derecesi, müşterilerin davranışlarını yönlendirme gücüne sahip olduğu kabul edildiğinden bir değişken olarak tanımlanmıştır. Bir sonraki bölüm, müşteri bağlılığı kavramına kısa bir genel bakış sunacaktır.

İkinci değişken (sosyal medya ve iş stratejileri arasındaki entegrasyon seviyesi), genel stratejik davranış içindeki entegrasyonun hem kapsamını hem de entegrasyonunu anlamak için tanımlanmıştır. Bazı durumlarda, sosyal medya önemli bir iş aracını temsil ederken, bazılarında gerçekten güvenilir bir araçtan çok “sahip olunması gereken” bir araçtır.

Müşteriler arasındaki popülaritesine rağmen, firmalar genel olarak sosyal medyayı satış ve pazarlama stratejilerinin yanı sıra genel kurumsal strateji ile entegre etmede bazı zorluklar yaşamaktadır. Yayınlanan bir anket, görüşülen şirketlerin çok küçük bir kısmının sosyal medya stratejilerini resmileştirdiğini ve bu durumlarda bile şirketlerin bunları iş stratejisinin geri kalanıyla bütünleştirmede zorluklar yaşadıklarını bildirdi.

Literatür, sosyal medya ve iş stratejilerinin gerçek bir entegrasyonundan çok uzakta olduğumuzu gösterse de, araştırmalar, sosyal medyayı iletişim karışımına dahil eden Entegre Pazarlama İletişimi (IMC) yaklaşımına duyulan ihtiyacı giderek daha fazla vurgulamaktadır. Ayrıca, sosyal medya kullanıcıları tarafından gerçek zamanlı öğrenme fırsatı, firmaların stratejilerini rakiplerininkilerle uyumlu hale getirmelerine ve genel iş stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Müşteri Etkileşimine Odaklanma

Seyahat şirketlerinin sosyal medyayı kullanmak için kullandıkları çeşitli yaklaşımların analizine geçmeden önce, hem akademik literatürde hem de iş raporlarında giderek daha popüler hale gelen müşteri bağlılığı konusunu derinlemesine incelemenin yararlı olduğuna inanıyoruz.

Web 1.0’dan Web 2.0’a BT’nin gelişimi, firmaların web üzerinde müşterilerle iletişim kurma biçiminde bir değişiklik yarattı: esas olarak bilgi vermeyi amaçlayan tek yönlü iletişimden, iki yönlü iletişime dayalı, bilgi verme girişimine dayalı. etkileşimler, uzun vadeli ilişkiler ve müşteri bağlılığı yaratın.

Müşteri bağlılığı kavramının teorik temelleri, hizmet ağırlıklı mantıktadır ve popülaritesi, yeni teknoloji fırsatlarıyla bağlantılı ilişkisel pazarlamadaki son gelişmeler nedeniyle artmıştır.

Özellikle sosyal medya uygulamaları, müşterilerle (uzun vadeli ilişkileri ve sadakati teşvik eden) ve potansiyel müşterilerle (farkındalık yaratan) kolayca ilişki kurmaya olanak tanır. Bununla birlikte, müşteri bağlılığı, geleneksel ilişki pazarlaması kavramını genişletiyor ve “farkındalığın, satın almanın, tatminin, elde tutmanın ve sadakatin ötesine geçiyor gibi görünüyor”.

Müşteri bağlılığı, “odak hizmet ilişkilerinde bir odak aracı/nesne (örneğin bir marka) ile etkileşimli, birlikte yaratıcı müşteri deneyimi sayesinde ortaya çıkan psikolojik bir durum” olarak tanımlanabilir.


türkiye’de medya okuryazarlığı
Sosyal medya okuryazarlığı
medya okuryazarlığı” deyince ne anlamalıyız
Yeni medya okuryazarlığı
Medyayı okumak nedir
Medya okuryazarlığı temel kavramları
MEDYA OKURYAZARLIĞI
Medya okuryazarlığı ne işe yarar


Buna göre, müşteri bağlılığı, müşterilerin bir markaya, ürüne veya firmaya (satın almanın ötesinde) yönelik motivasyonel sürücülerden kaynaklanan davranışsal tezahürüdür (hem olumlu hem de olumsuz). Bu nedenle, müşteri katılımını teşvik eden şirketler, alıcılar ve satıcılar arasında “uzun vadeli ilişkilerde güven ve bağlılık oluşturmak için rakiplerinden daha üstün değer sağlayarak müşterileri memnun etmeye” odaklanmalıdır.

Bir şirketin tüketicileri meşgul etme yeteneği, iş üzerinde bazı olumlu etkiler yaratabilir. Aslında, ilgili müşterilerin topluluğa katılmaya devam etme olasılığı daha yüksektir, genellikle daha memnundurlar ve topluluğa karşı daha yüksek güven ve bağlılık gösterirler.

Müşteri bağlılık değerinin dört temel boyuta bağlı olduğunu savundu: işlemler (müşteri yaşam boyu değeri), yönlendiren davranış (müşteri tavsiye değeri), müşterinin diğer bireyleri bir satın alma işlemi yapmaya teşvik etmesi (müşteri değeri etkiler) ve fikirler için firmaya geri bildirimler ve ürün iyileştirmeleri ve yenilik (müşteri bilgi değeri) içermelidir.

Bu nedenle, müşteri bağlılığı müşterilerin katılımının uzun ömürlülüğünü etkiler, memnuniyeti ve marka sadakatini artırır, bu da toplulukta olumlu e-WOM’u artırır ve ardından topluluk katılımını daha da artırır. Ayrıca, kararlı üyelerin şirkete/markaya/ürüne karşı olumlu tutum ve davranışlar geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Örneğin, WOM etkinliği aracılığıyla yeni ürün veya hizmetleri geliştirmek veya yaratmak ve marka imajını ve itibarını geliştirmek için fikir verebilirler; sonunda sadık müşteriler haline gelebilir ve satın alımları artırabilirler.

Müşteri katılımının sağlayabileceği olası faydalar temelinde, seyahat şirketleri, müşteri ve potansiyel müşteri etkileşimi oluşturmak için doğru sosyal medya karışımını kullanmalıdır. Ancak şirketler müşteri katılımını nasıl teşvik edebilir? Bu davranışın ve psikolojik durumun öncülleri nelerdir?

Özellikle duygusal bağlılık ve sosyal/özelleştirme bağları, uzun vadeli ilişkilere yol açabilir ve katılım yaratabilir. Ancak, müşteriler ile firmalar ve müşteriler arasındaki ilişki alışverişi ve duygusal bağın derecesi zaman içinde değişebilir.

Tüketicilerin bağlılığa ulaşmak için üstlenebilecekleri farklı aşamaları belirleyebiliriz: bağlantı, etkileşim, memnuniyet, elde tutma, bağlılık, savunuculuk ve katılım (müşteri katılım döngüsü). Bağlılık, hem duygusal hem de ilişkisel bağlar güçlü olduğunda gerçekleşir.

Sosyal medya, seyahat tedarikçilerine hem müşterileri hem de potansiyel müşterileri ilgilendiren konuşma sırasında duygusal bağlar ve yakın ilişkiler kurma fırsatı sunar. Bazı olası eylemler, bir sosyal ağ sayfası oluşturmak, kurumsal bir blog oluşturmak, içerik topluluklarında veya wikilerde içerik yayınlamak, seyahat bloglarına katılmak ve çevrimiçi incelemelere yanıt vermek vb. olabilir.

Tüm bu faaliyetlerin farklı amaçları vardır ve uygun şekilde yönetilirlerse şirketlerin sosyal medya kullanıcılarını meşgul etmelerine yardımcı olabilir. Bu uygulamaların sonuçları, şirketlerin müşteriler ve potansiyel müşterilerle duygusal ve ilişkisel bağlar oluşturmaya yönelik yeteneklerine ve bağlılıklarına bağlıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir