Stereotiplerin İndüksiyonu – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Stereotiplerin İndüksiyonu – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

23 Temmuz 2021 Fotosensitif epilepsi Nedir Fotosensitif epilepsi tedavisi Göz kapağı miyoklonisi Işığa duyarlı epilepsi belirtileri Kinolon grubu antibiyotikler nelerdir Refleks epilepsi belirtileri 0
YAKLAŞIK NEDEN KURALI – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

Yetkili/Yüksek Statüdeki Yetişkinler Tarafından Mülakat Yapılması

Çocukların yasal süreçleri anlamaları, yasal personelin rol ve yetkilerini anlamalarına bağlıdır. Polis memurları söz konusu olduğunda, küçük çocukların (5 ila 9 yaş arası) bir polis memurunun statüsüne ilişkin algılarına üniforma hakimdir (Durkin ve Jeffery, 2000). Bir polis memuru ya da Gençlik ve Aile Hizmetleri müfettişi ya da cinsel istismar danışmanı tarafından görüşülen bir çocuk, yetkili kişinin duymak isteyeceğine inandığı ve muhtemelen kabul edeceği yanıtlar vererek böyle bir yetişkin figürü memnun etmek isteyecektir. Böyle bir yetişkinin iddia edilen bir olayla ilgili açıklaması önemlidir.

Stereotiplerin İndüksiyonu

Müstehcen görüşme, görüşmecinin bir çocuğa belirli bir kişinin ‘kötü şeyler yaptığını’ söylemesi şeklini alabilir. Bu tür bilgiler daha sonra çocuk tarafından o bireyle etkileşimi hakkında bir sonraki rapora dahil edilebilir.

Çocuk Tanık Etnisitesi

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Almanya ve Fransa gibi çok kültürlü toplumlarda, çocukların dahil olduğu istismar vakalarının raporlanmasındaki artışın etnik topluluklardan çocukları içermesi muhtemeldir.

Çocuk tanık araştırmalarında etnik köken ihmal edilmiştir. İngiliz araştırmacılar Sattar ve Bull (1999), Asyalı veya Kafkasyalı görüşmeciler tarafından görüşülen iki grup çocuğun (Asyalı ve Kafkasyalı) ifadelerini karşılaştırdılar. Katılan seksen bir çocuk 8 ila 11 yaşları arasındaydı ve bir sihir gösterisi hakkında röportaj yaptılar, bu sırada bir işbirlikçi araya girerek sihirbazdan bir kitap istedi. İki çocuk grubu arasında, serbest hatırlama doğruluğu veya görüşmecinin etnik kökenine bağlı olarak hiçbir fark bulunmadı. Ancak, yanıltıcı bir soru sorulduğunda Asyalı çocuklara cevabı bilmediklerini söyleme olasılıkları daha düşüktü, çünkü muhtemelen bunun görüşmeciye saygısızlık olduğunu düşündüler.

Anatomik Detaylı Bebeklerin Kullanımı

Anatomik olarak ayrıntılı bir oyuncak bebek yardımıyla görüşülen üç yaşındaki çocuklar, kimsenin onlara yapmamasına rağmen, dokunulduğunu ve/veya oyuncak bebeğin anal veya genital boşluklarına parmaklarını soktuğunu muhtemelen yanlış rapor edeceklerdir.

Göz kapağı miyoklonisi
Refleks epilepsi belirtileri
Göz epilepsisi Nedir
Yalancı epilepsi belirtileri
Fotosensitif epilepsi tedavisi
Kinolon grubu antibiyotikler nelerdir
Işığa duyarlı epilepsi belirtileri
Fotosensitif epilepsi Nedir

Kaynak İlişkilendirme Hataları

Kaynak atıf hatası olgusu önceki bölümde ele alınmıştı. Küçük çocuklar (6 yaşındakiler), gördüklerini kendilerine önerilenlerle karıştırmaya ve sonuç olarak yanlış raporlar vermeye karşı savunmasızdır.

Bruck ve Ceci (1995), düşündürücü görüşmeye tabi tutulan çocukların genellikle oldukça güvenilir göründüklerini ve iyi eğitimli profesyonelleri bile kandırabileceklerini ve ayrıca, bu tür görüşmelerin etkisinin “uzun süreli” olabileceğini eklemeye devam ederler.

Son olarak, çocukların telkin edilebilirliğini etkileyen faktörlerin karşılıklı ilişkilerinin karmaşık olduğu ve ‘ telkin edilebilirlik etkileri sağlam olsa da, etkilerin evrensel olmadığı sonucuna varıyorlar. Sonuçlar çalışmalar arasında farklılık gösterir ve çocukların davranışları çalışmalar içinde değişir’. Bruck ve Ceci ayrıca, ‘kötü görüşme prosedürlerinin gerçek istismarı tespit etmeyi zorlaştırdığını’ vurgulamaktadır.

Yetişkinlerin de önerilebilir olduğu gösterilmiştir. Telkin edilebilirliğin yaşa bağlı ve bir kişilik özelliği olduğuna dair yaygın inancın aksine, Gudjonsson ve Clark’ın (1986) sosyal psikolojik modelinde, telkin edilebilirlik, bir birey arasındaki karmaşık ve dinamik bir etkileşimin sonucu olarak düşünülür. Çevre ve bu ortamdaki diğer önemli kişilere bakılır.

Gudjonsson ve Clark, birini önde gelen sorulara duyarlı olmaya hazırlayan üç faktör olduğuna inanıyor: belirsizlik, kişiler arası güven ve beklentiler. Bununla birlikte, bir görüşmede bu faktörler mevcut olsa bile, bir tanık, görüşmeciden şüpheleniyorsa, muhtemelen düşündürücü sorgulamanın etkisine direnecektir.

Çocuklar için dört potansiyel öneri kaynağı şunlardır: (1) talep özellikleri; (2) yanıltıcı bilgilerin güvenilirliği; (3) tekrarlanan görüşmeler; ve (4) sorunun dilsel biçimi.

Bazı yazarlar özellikle okul öncesi çocukların artan önerilebilirliğine işaret ederken (Ceci ve Leichtman, 1992), diğerleri çocukların yönlendirici soruların etkisine direnme yeteneklerini vurgularken, diğerleri 6 yaşındakileri 8 yaşındakilerden daha fazla telkin edilebilir buldu.

Goodman et al. (1990), 3 ila 4 yaşındaki çocukların, olaydan sonraki bir yıla kadar cinsel istismar soruşturmalarında kullanılan türün müstehcen sorgulanmasına karşı koyabileceklerini bildirmiştir. Bir çocuğun müstehcen sorgulamanın etkisine direnme yeteneği, bir tanığın görüşmeciden şüphelenmesinin bir işlevi gibi görünmektedir.

Siegal ve Peterson tarafından Avustralya’da yapılan bir araştırma, okul öncesi ilk gününden önce çok hızlı tost yemekten midesi ağrıyan küçük bir kız hakkında bir hikayeden yararlanan 4 ve 5 yaşındakiler arasında telkine karşı direnci inceledi.

Önyargılı bilgilerde aktarılan imayı iptal etme gerekçesi ile çocuklara sunulmasının (orijinal detayların hikayenin doğru bir raporunu üretmekle alakasız olduğu), okul öncesi çocukların önerilebilirliğini azalttığı bulundu. Siegal ve Peterson, “çocuklar, güçlü bir bilgi tabanına sahip oldukları basit göze çarpan durumlarda, önerilere karşı kaçınılmaz olarak savunmasız değildir” sonucuna varmışlardır.

Bu görüşe destek Saywitz ve arkadaşlarının (1991)25 çocukları soruları yanıtlarken alternatif bir dizi beklenti ve inanca maruz bırakmanın yanıltıcı sorulara yanıt verirken hata yüzdesinde yüzde 26’lık bir düşüşle sonuçlandığını bulan çalışmasıyla sağlandı. 

Davies (1993b), çocukların özdeşleşmesine ilişkin ampirik literatürün mükemmel bir tartışmasını sunar. İncelemesine dayanarak, küçük çocukların (4 ila 8 yaş arası) ifadelerinin daha büyük çocuklarınki kadar doğru ve eksiksiz olmamasına rağmen, çocukların önemli potansiyel adli yararlılığa sahip kimlik bilgileri sağlayabileceği ancak bu tür bilgi, yetenekli görüşmeler ve uygun sorgulamalarla ortaya çıkarılmalıdır.

Daha spesifik olarak, çocukların kimlik belirleme görevlerinde yaş farklılıkları gösterme olasılığı en düşüktür, ancak bunu, bir şüphelinin boyunu veya kilosunu tahmin etmeleri veya polise birleşik bir yüz görüntüsü oluşturması için bir şüphelinin yüzünün bir tanımını vermeleri istendiğinde yapmaları daha olasıdır.

Son olarak, yetişkinler gibi çocukların da görgü tanığı olarak performansı durumsal taleplerden etkilenir. Başka bir deyişle, hem bilişsel gelişimleri hem de tanık olarak nasıl yaklaştıkları, görgü tanığı olarak doğruluklarında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, çocuk tanıklar üzerinde yapılan ampirik çalışmaların rapor ettiği bulguların grup doğruluk verilerine dayandığı unutulmamalıdır.

Bunun, herkes gibi açık mahkemede tanık olarak dinlenmeye ve değerlendirilmeye hakkı olan oldukça küçük yaştaki bir çocuğun potansiyel faydasını azaltmasına izin verilmemelidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir