Ticari Web Siteleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Ticari Web Siteleri – Pazarlama Stratejileri – Pazarlama Alanı – Pazarlama Alanında Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Pazarlama Ödevi – Pazarlama Stratejileri – Ödev Yaptırma

9 Kasım 2022 E-ticaret sitesi Kurmak E-ticaret sitesi Kurmak maliyeti Ücretsiz e-ticaret sitesi 0
Pazarın Doğası

İşletmeden İşletmeye Medya

Gerçekçi olarak B2B pazarlamacılar için mevcut medya yelpazesi, tüketici pazarına kıyasla biraz sınırlı olsa da, medya seçimiyle ilgili kararlar karmaşık olabilir. Mevcut birçok ortamdan altı ana sınıf tanımlanabilir. Bunlar yayın, baskı, dış mekan, yeni, mağaza içi ve diğer medya sınıflarıdır.

Bu sınıfların her birinde belirli medya türleri vardır. Örneğin, yayın sınıfında televizyon ve radyo, matbaa sınıfında ise gazete ve dergiler bulunmaktadır. Her araç türü içinde, bir reklamverenin mesajını taşımak için seçilebilecek çok sayıda farklı medya aracı vardır.

Örneğin, basılı olarak iş odaklı dergiler vardır ve ayrıca giderek artan sayıda uzman dergiler vardır. Bu nedenle, üç tür medya vardır: sınıflar, türler ve araçlar.

Kuruluşlar, planladıkları mesajları bir dizi hedef kitleye iletmek için çeşitli medyaları kullanır. Genel bir kural olarak, ticari pazarlamacılar, iletmek istedikleri mesajların bilgi niteliğinde olması ve hedef kitlelerinin boyutu ve coğrafi dağılımı nedeniyle, yayın medyası yerine basılı medyayı kullanır. Tek bir ortam seçmek oldukça basit olsa da, ortamları birleştirmek ve sinerjik etkiler yaratmaya çalışmak kolay olmaktan çok uzaktır.

Anahtar görevlerden biri, mesajı hedef kitleye ulaştırmak için hangi araç kombinasyonunun seçilmesi gerektiğine karar vermektir. İlk olarak, medya planlama kararlarının bir mantık ve gerekçeye dayandırılabilmesi için her medya türünün temel özelliklerini göz önünde bulundurmak gerekir.

Temel özellikler, bir iletişimle ilişkili maliyetler, teslimat ve izleyici profili ile ilgilidir ve bunlar özetlenmiştir. Her medya türünün, reklam verenin mesajını iletmesine yardımcı olan veya engelleyen çeşitli özellikleri olduğu görülebilir. Buna ek olarak, her medya aracı, mesajların iletilme ve alınma şeklini de etkileyecek ayrı bir dizi özelliğe sahiptir.

Yayın medyası genellikle tüketici pazarlama faaliyetleriyle ilişkilendirilir, ancak genel bir iş hedef kitlesine ulaşmak için kullanılabilir. Hem Hewlett Packard hem de IBM, kampanyalar başlatmak ve kurumsal itibar oluşturmak için televizyon ve radyodan geniş ölçüde yararlandı.

Dış mekan posterlerinin belirli karayolu ve demiryolu sitelerinde ve havaalanlarında kullanılması, bulunması zor alıcılara ulaşmada etkili olabilir. Ayrıca küçük ve orta ölçekli kuruluşlar genel bir farkındalık düzeyi oluşturup diğer yöntemlerle ulaşılması zor olan alıcılara ulaşabilirler.

Yukarıda belirtildiği gibi, basılı medya B2B iletişiminin önemli bir parçasıdır. Alıcılara ve tasarımcılara makul derecede ayrıntılı bilgilerin iletilmesini sağlar. Ticaret dergileri, iş dergileri ve endüstri tabanlı dizinler yaygın medyadır. Web tabanlı materyaller de indirilebilir ve yazdırılabilir.

Satış destek literatürü, olası satışları takip etmek ve kişisel satış çabasını desteklemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Satın alma sürecinin başlarında kullanıldığında, özellikleri ve faydaları netleştirmenin önemli bir yolu olabilir ve ayrıca müşteriler, olası tedarikçilerin kısa listelerini karşılaştırırken, karşılaştırırken ve oluştururken bir organizasyonu farklılaştırabilir. Her biri belirli hedeflere ulaşmak için kullanılması gereken bir dizi farklı satış desteği literatürü vardır.

Ürün broşürleri ve katalogları sadece detaylı bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda bir satış ziyaretinden sonra bırakılabilecekleri için iletişim sürecine değer katar. Normalde bu broşürler, standart ürün ve ekipman çeşitleri hakkında bilgi içerir ve siparişleri anında vermek için kullanılabilir. Bu iletişim cihazları, işlemsel bir ilişkinin ayrılmaz bir parçası olabilir.

Tedarikçi organizasyonu ve onun genel kapasitesini yansıtan kurumsal temelli broşürlerin, müşterinin belirli bir sorunu olduğu ve belirli bir projede ortak veya ortak aradığı durumlarda kullanım olasılığı daha yüksektir.

Tedarikçinin genel teknik kabiliyetine ek olarak, güvenilirliği, genellikle referanslar ve üçüncü taraf referansları kullanılarak sunulur. Bu, teknik veri sayfaları, bağımsız test raporları ve vaka geçmişleri kullanılarak desteklenebilir. Bu yaklaşım, kuruluşlar arasındaki ilişkinin daha ilişkisel ve dolayısıyla işbirlikçi olduğu durumlarda en iyi şekilde kullanılır.

Bu bilgilerin büyük bir kısmı, şu anda, bilgilerin anında erişilebilir olması ve düzenli olarak güncellenebilmesi başlıca avantajlarının olduğu şirket web sitelerinde bulunmaktadır.


dünyadaki e-ticaret siteleri
E-ticaret sitesi Kurmak
E-ticaret sitesi Kurmak maliyeti
bireysel e-ticaret siteleri
popüler e-ticaret siteleri
Ücretsiz e-ticaret sitesi
e-ticaret siteleri listesi
en çok ziyaret edilen e-ticaret siteleri


İnternet ve B2B Pazarlama İletişimi

Daha önce bahsedildiği gibi, çevrimiçi olarak kullanılan çeşitli geleneksel promosyon araçlarına ek olarak, İnternet, etkileşime izin veren bir ortamdır ve muhtemelen kişisel satış dışında pazarlama iletişimi diyalogunun en saf biçimidir.

Elektronik iletişim iki yönlüdür ve çok hızlıdır, işletmelerin ve bireylerin bazı geleneksel iletişim uygulamaları ve alışverişlerinin yeniden yapılandırılacağı şekilde bilgi bulmasına ve değişim işlemlerine girmesine olanak tanır.

İşletmeler arası bağlamlarda Web ile ilgili çeşitli güçlü ve zayıf yönleri sıraladı. Bunlar gösterilmiş olsa da, makalenin yazılmasından bu yana teknoloji ilerledikçe bazı olumsuz unsurların zaten üstesinden gelindiğini belirtmek gerekir.

İnternet, diğer medyanın birçok güçlü yönünü bir araya getirir. Örneğin, metin (basılı), işitsel (radyo), görsel (televizyon) ve göstergebilim/görüntü (dış mekan) bir araya toplar. İnternet bu nedenle çeşitli medyaların bir karışımıdır ve reklam, satış promosyonları, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama ve kişisel satış faaliyetlerini kapsayan birleşik bir tanıtım aracı olarak çalışır.

Ancak, B2B pazarlamada, özellikle kurumsal web sitelerinin ve e-posta iletişimlerinin genel kullanımında özellikle yararlı olan belirli promosyon yöntemleri vardır.

Ticari Web Siteleri

Ticari web siteleri ilk geliştirildiğinde trend, onları çevrimiçi broşürler olarak tasarlamaktı. Bu statik ve pasif yaklaşım, etkileşimin sağladığı fırsatlar tanındıkça ve teknik olarak daha geniş bir organizasyon yelpazesine erişildikçe değişti.

Sonuç olarak zengin medya içeriği ortaya çıktı, e-ticaret siteleri gelişti ve çift yönlü iletişim kuruldu. Web sitesi tasarımı ve etkileşimli iletişime girme yeteneği artık kuruluşların özel, bireysel olarak yönlendirilmiş bilgileri özgürce sağlayan müşteriler için özelleştirilmiş içerik ve kişisel çözümler geliştirmesine izin veriyor.

Bir web sitesinin tasarımına müşteri odaklı bir yaklaşım, performansını artırmalıdır. Örneğin, bir sitenin erişilebilir ve gezilebilir olması yalnızca site ziyaretçileri için olumlu bir faktör olmakla kalmayacak, aynı zamanda bilgi arama maliyetlerini de azaltacaktır. Bununla birlikte, bilgili ve deneyimli alıcılar bu özellikleri özellikle alakalı bulamayabilirler.

Web sitesi çekiciliği birçok unsurun bir işlevidir, ancak önemli bir tanesi, bir site ziyaretçisinin deneyimlediği etkileşim ve katılım derecesi ile ilgilidir. Ses, müzik, grafik, metin ve videoyu etkinleştiren multimedya olanaklarının geliştirilmesi, müşterilerin bir web sitesinin sunumunun ilgili bölümlerine odaklanmasına yardımcı olabilir.

Bunun da arama maliyetlerini düşürmesi ve etkileşim düzeylerini iyileştirmesi gerekir. Medya açısından zengin içeriğin bir sitenin çekiciliğini artırdığını ve B2B markalaşması daha önemli hale geldikçe bu yönün daha önemli hale gelebileceğini savunun.

Bir web sitesinde keşfedilen içerik, alakalı, uyarıcı olmalı ve ziyaretçi için yeni bir şey içermelidir. İçerik yelpazesi açısından, B2B web sitelerinin içeriğinin şirketin kimliğini ve itibarını vurgulaması ve ayrıca müşteri ile ilgili bilgi alışverişine yardımcı olması gerektiğini savunuyor.

Şirketle ilgili bilgiler, alıcı riskinin azaltılmasına yardımcı olurken, değişim, müşterinin iletişim akışına katılımını teşvik eder ve dolayısıyla alıcı kontrolünü artırır. Bu unsurların her ikisinin de web tabanlı satışların önemli itici güçleri olduğu bulundu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir