ULUSLARARASI KURUMSAL HUKUK – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

ULUSLARARASI KURUMSAL HUKUK – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

11 Temmuz 2021 türkiye'de uluslararası hukuk bölümü olan üniversiteler türkiye'de uluslararası hukuk diploması veren üniversiteler Uluslararası Hukuk Bölümü Puanları Uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler 0
Deniz ve Kara Riskleri Arasındaki Ayrım – Deniz Hukuku – Hukuk Alanı – Hukuk Ödev Yaptırma Fiyatları – Ücretli Hukuk Ödevi – Hukuk Alanında Ödev Yaptırma

ULUSLARARASI KURUMSAL HUKUKA GİRİŞ

Yirmi birinci yüzyılın başında ister yurtdışındaki bir arkadaşına kartpostal göndermek, isterse yabancı bir ülkede üretilmiş bir televizyon satın almak olsun, insan hangi faaliyette bulunmak isterse istesin, bu faaliyetin büyük olasılıkla bir şekilde uluslararası bir hükümet kuruluşunun faaliyetleri tarafından düzenlenir.

Gerçekten de, bugünlerde uluslararası bir öğeye sahip olan ancak en az bir (ve çoğu zaman birden fazla) uluslararası örgütün faaliyetlerine konu olmayan çok az sayıda faaliyet vardır. Uluslararası örgütler yaygın bir fenomen haline geldiler ve çoğu hesaplamaya göre devletlerin sayısından bile fazladır.

İnsan faaliyetinin organize edildiği her yerde, kadim atasözü ubi societas, ibi jus’ta ifade edildiği gibi hukuk kuralları olacaktır. Kuralsız bir sosyal organizasyon, kelimenin tam anlamıyla düşünülemez. Dolayısıyla uluslararası kuruluşların faaliyetleri de hukuka tabidir ve hukuk doğurur. Her uluslararası örgütün kendi işleyişiyle ilgili bir dizi kuralı vardır, ancak böyle bir kurallar dizisi ne kadar ilkel olabilir

Ayrıca, uluslararası kuruluşlar bir boşlukta var olmadıklarından, faaliyetleri diğer hukuk sistemleri üzerinde de bir miktar etki yapmak ve bu tür sistemlerin etkisini özümsemek zorundadır. Uluslararası örgütlerin bireysel ulus-devletlerin hukukundan etkilenmeleri ve bunlar üzerinde etkide bulunmaları hiçbir şekilde imkansız olmasa da (Avrupa Topluluğu hukuku mükemmel bir örnektir), genellikle daha doğrudan ve etkili bağlantılar mevcuttur.

Bu nedenle, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, uluslararası hukukçular bu bağlantıları ve sonuçta ortaya çıkan kuralları ve onları en başta mümkün kılan yasal kavramları tanımlamaya ve analiz etmeye çalıştılar.

Bu çalışma, uluslararası örgütler hukukuna kapsamlı bir giriş sağlamaya çalışacak ve her şeyden önce genel hukuk konularına odaklanarak bunu yapmayı amaçlamaktadır. Böylece, bireysel organizasyonlar hakkında çok az tartışma ve bağlamından arındırılmış gerçeklerin oldukça az sunumu olacaktır. Bunun yerine amaç, uluslararası örgütlerin kurulması, işleyişi ve sona ermesi ile ilgili yasal sorunları tartışmaktır.

türkiye’de uluslararası hukuk bölümü olan üniversiteler
Uluslararası hukuk
Uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkiler
Uluslararası avukat nasıl olunur
Uluslararası hukuk – ekşi
Uluslararası Hukuk Bölümü Puanları
Uluslararası hukuk nedir
türkiye’de uluslararası hukuk diploması veren üniversiteler

Bu ders kitabının giriş niteliğinde olması gerçeğinin birçok anlamı vardır. En bariz olanı ayrıntı eksikliği olacaktır, ancak Schermers & Blokker’ın ansiklopedik cildi gibi mevcut çalışmalar yeterli tazminattan fazlasını sunuyor. Ayrıca, çeşitli bireysel uluslararası kuruluşlar üzerinde çok sayıda özel çalışma bulunmaktadır. Son yıllarda özellikle Birleşmiş Milletler, diğer birçok kuruluş gibi çeşitli zengin ve ayrıntılı çalışmalara4 konu olmuştur.

Bu, uluslararası örgütler hukuku hakkında bir ders kitabıdır ve neredeyse tanımı gereği, odak noktasının maddi hukuktan ziyade kurumsal hukuka dayanmasını gerektirir. Sonuçta, genel kural ve ilkelerin gelişebileceği en olası alan, uluslararası kuruluşların ortak noktalarının olduğu alanlardır. Genel olarak konuşursak, maddi kurallarından ziyade organize edilme biçimlerine gelince ortak noktaları olacaktır.

Ayrıca, bir dizi organizasyonun çeşitli maddi kanunları şöyle dursun, herhangi bir organizasyonun maddi hukukuna dikkat çekmek kesinlikle pratik olmayacaktır. Gerçekten de, bazı kuruluşlarla ilgili olarak, yazarlar eserlerini zaten maddi ve kurumsal çalışmalar olarak ayırmaktadır.

Bununla birlikte, kurumsal olanı maddi olandan ayıran kesin bir çizgi olmadığına işaret edilmelidir; Maddi hukuk kurallarına (hukuk filozofu H. L. A. Hart birincil kurallardan bahsederdi7) referanslar bol miktarda olacaktır, ancak kendi başlarına bir amaç olarak değil. Aksine, kurumsal sorunları açıklamaya ve aydınlatmaya hizmet edeceklerdir.

Her ne kadar üniversite öğrencileri için bir ders kitabı olarak düşünülse de, uygulayıcılar da bu değerli çalışmayı, belki de çoğunlukla belirsiz olan yasal hükümleri anlamada ve onlara daha fazla referans bulmalarında yardımcı olmada bir rehber olarak bulabilirler.

Bir ders kitabının giriş niteliğinde olması, daha fazla referanstan ve yeterli dipnottan vazgeçilebileceği anlamına gelmez. Tam tersi doğrudur: Uygun bir giriş okuyucuyu yalnızca söz konusu olan daha önemli yasal ilkelere alıştırmakla kalmaz, aynı zamanda çok az sayıda yasal kural ve ilkenin taşa oyulmuş olduğunu da açıkça ortaya koyar.

Bunlar emsal ve araştırmadan türetilmiştir ve bu nedenle emsal ve araştırmaya atıfta bulunulması mantıklıdır. Gerçekten de, özellikle, az çok eleştirel bir analiz tarzının, bu kitapta olduğu gibi, büyük eğitimsel değere sahip olduğu düşünüldüğünde, referans gerekliliklerinin herhangi bir şekilde gevşetilmesi entelektüel sahtekarlığı ortaya çıkaracaktır.

Eleştirel Hukuk Teorisi

Teorik meseleler söz konusu olduğunda, uluslararası örgütler hukuku hala biraz olgunlaşmamış durumda. Tek bir şey söylemek gerekirse, uluslararası örgütlerin uluslararası tüzel kişiliği hakkında ikna edici bir teoriye sahip değiliz. Ayrıca, bir uluslararası kuruluş yasal yükümlülüklerini yerine getiremezse, bırakın üye devletlerinin de bir sorumluluk üstlenip üstlenmediğini, sorumlu tutulup tutulmayacağından ve hangi durumlarda sorumlu tutulabileceğinden bile emin değiliz.

Ayrıca, yasal yetkilerin, belirli bir kuruluşa açıkça verilmese de, yine de ima edilebileceği olasılığına işaret etmekte hızlıyız, ancak bu tür zımni yetkilerin temeli konusunda daha az eminiz. Kısacası, birçok noktada, yasa kesinlikten yoksundur ve kesinlik aşikar olduğu ölçüde, genellikle “sorunların en iyi şekilde müzakereler yoluyla çözüldüğü” veya “adil bir çözümün istendiği” nispeten belirsiz türden bir kesinliktir.

Bu tür sorunlar, nihayetinde, uluslararası örgütlerle ilgili inandırıcı bir teorik çerçevenin eksikliğinden kaynaklanmaktadır ve uluslararası örgütler yaklaşık bir buçuk yüzyıldır bizimle olmasına rağmen, kuramsallaştırma konusunda çok az girişimde bulunulduğunu belirtmek şaşırtıcıdır. Özellikle uluslararası hukuk doktrini, uluslararası bir örgüt ile üyesi olan devletler arasındaki ilişkiyi anlamakta güçlük çeker.

İyimserler, bilim ilerledikçe, bu tür belirsizliklerin zamanla azalabileceğini kabul etse de, genel olarak hukuk ve özellikle uluslararası hukuk alanındaki son teorik çalışmalar, bu tür bir iyimserliğin yanlış yönlendirilebileceğini öne sürüyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir