Vaka İncelemesi Nedir? (35) – KALİTATİF VERİ ANALİZİ SÜRECİ – VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (35) – KALİTATİF VERİ ANALİZİ SÜRECİ – VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

19 Ağustos 2020 Analiz Adımları analiz birimi Hipotezlerle İlişki KALİTATİF VERİ ANALİZİ SÜRECİ  Ödevcim Akademik verilerin türü ve araştırılan araştırma soruları verinin analizi 0
Vaka İncelemesi Nedir 35 – KALİTATİF VERİ ANALİZİ SÜRECİ – VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Hipotezlerle İlişki

Hipotezlerle çalışırken, veri analizinin iki farklı bölümü vardır. Hipotez üretme teknikleri keşif amaçlı kullanılabilir ve hipotez doğrulama teknikleri açıklayıcı amaçlar için kullanılabilir.

Hipotez oluşturma, verilerden hipotezler bulmayı amaçlamaktadır. Bu tür teknikleri kullanırken, analiz yapılmadan önce çok fazla hipotez tanımlanmamalıdır. Bunun yerine araştırmacı, verilerde bulunacak hipotezlere karşı tarafsız ve açık olmaya çalışmalıdır. Bu tekniklerin sonuçları, bu tür hipotezlerdir. Teknik üreten hipotez örnekleri “sabit karşılaştırmalar” ve “çapraz durum analizi” dir.

Hipotez doğrulama teknikleri, örneğin daha fazla verinin analizi yoluyla bir hipotezin desteklendiğini doğrulamak için kullanılabilecek teknikleri belirtir. Üç dilli ve tekrarlama, hipotez onaylama yaklaşımlarının örnekleridir. Olumsuz durum analizi, hipotezleri reddeden alternatif açıklamalar bulmaya çalışır. Bu temel teknik türleri yinelemeli ve kombinasyon halinde kullanılır. Önce hipotezler üretilir ve ardından onaylanır. Hipotez oluşturma, bir vaka çalışmasının bir döngüsü içinde veya bir analiz biriminden gelen verilerle gerçekleşebilir ve hipotez onayı başka bir döngü veya analiz biriminden gelen verilerle yapılabilir.

KALİTATİF VERİ ANALİZİ SÜRECİ 

Niteliksel analizin nasıl yapılacağına dair ayrıntılı olarak basit bir açıklama yapmak mümkün değildir. Analiz, toplanan verilerin türü ve araştırılan araştırma soruları gibi bir dizi özelliğe bağlıdır. Bununla birlikte, tüm analiz teknikleri için genel olan birkaç şey vardır:

• Fikir, verilerden örüntüler, sıralar, ilişkiler vb. Açısından genellemeleri belirlemektir. Bu, verilerle çalışarak, örneğin özetleyerek, kodlayarak, kategorilere ayırarak ve yorumlayarak yapılır.

• Analiz, yinelemeli bir süreç olarak gerçekleştirilir. Bu, önceki bölümde açıklandığı gibi, materyali birkaç kez ve her seferinde kodlamaları, kategorileri vb. Belirlediğiniz veya ayarladığınız anlamına gelir. Bu, sistematik ve her adımda bir araştırma için önemlidir. Bu, okuyucu için bir “kanıt zinciri” tanımlamayı mümkün kılar, bu olmadan okuyucunun sonuçların güvenilir olduğunu anlamasının bir yolu yoktur.

Analiz Adımları

Başlangıç ​​noktası olarak, formüle edilmiş araştırma sorularına dayalı olarak araştırmacılar tarafından toplanan, örneğin görüşme transkriptleri, organizasyondan belgeler ve toplantı tutanakları şeklinde bir dizi veri vardır. Metinden farklı şekillerde verilere sahip olmak mümkündür, ancak bu tartışma için metin biçiminde olduğu varsayılmaktadır.

İlk adım olarak, materyal tipik olarak araştırmacılar tarafından ayrıntılı olarak incelenir. Materyal röportajlar, belge seçimi ve transkripsiyon sırasında zaten çalışılmış olsa bile, muhtemelen metinleri tekrar okumak gerekir.

Şimdi bir alternatif, araştırma için ilgi çekici olan bir dizi kodu formüle etmektir. Birden fazla araştırmacı varsa, bu formülasyonu bir grup etkinliği olarak yapmak genellikle yararlıdır. Araştırmanın amacı araştırma sorularında yer aldığından, kodların bunlara göre formüle edilmesi doğaldır. Ayrıca, kaynak gösterilmiş literatür ve alandaki tanımlanmış teoriler ve modeller gibi diğer materyaller de kodlar için temel olarak kullanılmaktadır.

Bundan sonraki adım, tüm metinleri okumak ve kodların içeriğe uyduğu yeri işaretlemek olacaktır. Bu süreç sırasında, bazı kodların yeniden formüle edilmesi gerektiği, belki daha fazla koda bölünmesi vb. Çoğu zaman açıktır. Bunun gerekli olduğunu görürseniz, tamamen yeni kodlar formüle etmek de mümkündür. Bu, sürecin yinelemeli olduğunun açıkça görüldüğü analizin bir parçasıdır. Yeni kodlar formüle ederseniz veya kodları değiştirirseniz, geri dönüp malzemeyi yeniden kodlamanız gerekir.

Bundan sonraki adım, sonuç çıkarmak için kodlanmış malzemeyi kullanmaktır. Bu birkaç yolla yapılabilir. Yapılabilecek bir şey, metni farklı kodlar için karşılaştırmaktır. Örneğin, bir türdeki tüm kodlar için ortak olan ancak bir başkası için olmayan bir tür ifade varsa, diğer tür için de beklenebilecek olsa bile, bu daha yakından incelenebilir.

Farklı kodlar da karşılaştırılabilir. Örneğin, bir kod görüşülen kişinin rolüyle ilgiliyse ve başka bir kod, görüşülen kişinin belirli bir olayla ilgili deneyimiyle ilgiliyse, farklı rollerin deneyimleri karşılaştırılabilir.

Bazı durumlarda, farklı bölümlerden oluşan bir raporda bulunanları özetlemek verimli olabilir. Buna Yin tarafından “Bir vaka tanımı geliştirme” denmektedir. Bu, örneğin, önce hangi bölümlerin sunulacağını belirleyerek, ardından her bölüm için hangi kodların uygun olduğunu belirleyerek ve daha sonra tüm malzemeyi okuyarak ve ilgili malzemeyi belirlemek için kodlamalara bakarak yapılabilir.

Yine, sürecin yinelemeli olduğu ve her zaman geri dönüp kodları, bölümleri, notları vb. Uyarlama ve değiştirme olasılığı olduğu unutulmamalıdır. Görüşülen kişilere geri dönüp tekrar görüşmek ve gerekirse yeni görüşülen kişileri belirlemek de mümkündür.

Aşağıda iki örnek sunulmuştur. Örnek 5.2, görüşme verilerinin analizinin nasıl yürütüleceğini göstermek için sağlanan temel bir varsayımsal örnektir. Örnek 5.3, XP vakasında analizin nasıl yürütüldüğünü kısaca gösterir ve bir sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Örnek :

Yazılım denetimleriyle ilgili bir vaka çalışmasının bu varsayımsal örneğinde, farklı katılımcının etkinlik gibi unsurları nasıl algıladığı ve denetimlerin bir organizasyondaki öğrenmeye nasıl katkıda bulunduğu hakkında araştırma soruları vardır. Araştırmacı, denetimler sırasında bulunan hataların kurumun öğrenmesini etkilediği ve gelecekte hangi süreç değişikliklerinin dikkate alınacağını etkilediği hipotezine sahip olabilir.

Teftişlerdeki katılımcıların teftişlerden sonra doğrudan görüşüldüğü görüşmeler bu çalışmada önemli bir veri kaynağıdır. Görüşme sorularına örnek olarak “Bana katıldığınız proje ve denetim hakkında daha fazla bilgi verin” ve “Ne tür hatalar bulundu?” Görüşmelerden sonra cevaplar bir metne dönüştürülür ve bir sütunda satır başına bir cümle ve diğer sütunlarda görüşülen kişinin kimliği ve kodlarıyla birlikte bir elektronik tabloya kaydedilir.

Örnek kodlar aşağıdaki gibidir:

Görünüm. Görüşülen kişinin denetimlerin uygunluğuna ilişkin görüşüne ilişkin metin için. Hata türü. Ne tür hataların bulunduğu hakkında metin için.
Öğrenme. Görüşülen kişinin teftiş sırasında neler öğrendiğiyle ilgili metin için.
Kodlama sırasında “Bu projede birkaç belgeyi incelemenin iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum” ve “Bir buluşma tarihi bulmak çok zaman aldı” gibi cümleler view-code ile kodlanabiliyordu. “Bulunan hatalardan bazıları, farklı gerçek zamanlı süreçlerin zamanlamasını ilgilendirdiği için bulmak zor olurdu” ve “Bu tür bir hatanın toplantıda çok uzun süre tartışılmaması gerekirdi” gibi cümleler hata ile sınıflandırılabilir. 

Öğrenme kodu ile kodlanabilecek cümle örnekleri “Gelecekte bu tür bir yazılımla zamanlama sorunlarına daha fazla zaman harcamamız gerektiğini düşünüyorum” ve “Muhtemelen gelecekte zamanlama hatalarından kaçınabileceğim için teftişte gördüklerimden. ” Son cümle ayrıca arıza tipi koduyla kodlanabilir.

Metin kodlandığında, analiz birkaç şekilde devam edebilir. Bir alternatif, farklı roller için kodlanmış metni görüntüleme koduyla karşılaştırmaktır. Daha sonra, örneğin yöneticiler ve geliştiriciler veya kod geliştiriciler ve testçilerin denetimler hakkında farklı görüşlere sahip olup olmadığı araştırılabilir.

Diğer bir alternatif, bir yöne odaklanmak olabilir, örneğin, denetimlerin ve öğrenmenin gelecekte gelişimin nasıl yürütüleceğini nasıl etkilediği. Bu durumda, öğrenme kodu ve / veya hata tipi kodu ile kodlanmış tüm metni okumak ve bu konu hakkında söylenenleri özetlemek mümkün olacaktır.

Analiz yapılırken, bazı durumlarda metni baştan sona manuel olarak okumak ve metnin ilgili kodlarla kodlanıp kodlanmadığının farkında olmak, önce metni kodlara göre sıralamaktan daha iyidir. Metin sıralanırsa cümlelerin bağlamlarının çok dışına çıkma riski vardır. Bununla birlikte, sıralama, ilgi alanlarını bulmak veya her konu hakkında ne kadar söylendiğini anlamak için başka durumlarda çok yararlı olabilir. Örnek 5.2’de, kodlar tek tek cümlelere verilmiştir; bu, tüm metni baştan sona okumanın bu durumda en iyi seçenek olarak görülebileceği anlamına gelir.

Bu süreç sırasında, daha fazla röportajın toplanmasının gerekip gerekmediğini ve kodların ve kodlamaların yeniden gözden geçirilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirmek gerekir. Örnek 5.2’de, örneğin, hangi hataların öğrenmeyi etkilediğine ilişkin çok farklı yanıtlar olabilir. O zaman bununla ilgili daha fazla röportaj yapmak gerekebilir. Bazı kişiler, testte bulunan kendi hatalarının, denetimde bulunan hatalardan daha öğrenme açısından daha önemli olduğunu söylüyor olabilir. Bu, geriye dönüp araştırma sorularını ve görüşme sorularını değiştirmek ve halihazırda yapılmış görüşmeleri tamamlamak için bir neden olabilir.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir