Vaka İncelemesi Nedir? (36) – KALİTATİF VERİ ANALİZ ÖRNEKLERİ – VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (36) – KALİTATİF VERİ ANALİZ ÖRNEKLERİ – VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

19 Ağustos 2020 Açıklama binası Araç desteği Çapraz durum sentezi KALİTATİF VERİ ANALİZ ÖRNEKLERİ Mantık modelleri Niteliksel analiz Ödevcim Akademik Patternmatching Teknikler veri analizi için uzmanlaşmış olmaları Zaman serisi analizi 0
Vaka İncelemesi Nedir 36 – KALİTATİF VERİ ANALİZ ÖRNEKLERİ – VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


KALİTATİF VERİ ANALİZ ÖRNEKLERİ

Örnek 5.3:

XP çalışmasında, analiz, yinelenen bir dizi adımda gerçekleştirildi. Veri toplama aşamasında bir dizi görüşme kaydedilmiştir. Örnek 5.1’de belirtildiği gibi, analiz, metin düzenlenerek gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki adımlar yinelenmiştir:
• Görüşmeler metin dosyalarına aktarılır. Metin dosyaları, çalışma için ilginç görünen alıntıları işaretlemek mümkün.
• Alıntılar kodlanmıştır. Aşağıdaki kodlar kullanıldı: proje modeli, iletişim, planlama, takip, kalite, teknik sorunlar ve tutumlar.
• Alıntılar kodlara göre gruplandı.
• Bir dizi sonuç, bireysel konular üzerine metinler olarak formüle edildi.
konuyla ilgili olan gruplar. Bu, bir sonucun birden fazla grupla ilişkili olabileceği ve bir grubun birden fazla sonuçla ilişkili olabileceği anlamına gelir.

Sonuçlar, nihai sonuç seti formüle edilmeden önce, onlar hakkında yorum yapabilen katılımcılara gönderildi. Analiz, vakanın bir açıklamasını oluşturmaya odaklanır ve buna dayalı olarak sonuçları formüle eder. Daha fazla ayrıntı için Bölüm 10’a bakın.

Teknikler

Yukarıda özetlenen süreç boyunca, yararlı olabilecek bir dizi teknik ve faaliyet vardır. Yin [217] aşağıdaki spesifik teknikleri tanımlamaktadır:

Patternmatching

Bu yaklaşımla deneysel olarak gözlemlenen model, bir yüklem modeliyle karşılaştırılmıştır. Anlaştıklarında, kalıbın doğru olduğunu destekler. Desen eşleştirmesi rakip açıklamalara dayanabilir. Aynı sonuca sahip birkaç vakanız varsa, bu sonuç için bir dizi rakip açıklama formüle etmek mümkündür. Daha sonra olayları araştırmak ve olayları en iyi anlatan açıklamalardan hangisinin olduğunu belirlemek mümkündür. Yazılım mühendisliğinden basit bir örnek, belirli bir denetim tekniğinin uygulanmasının başarılı olduğu birkaç durumunuz varsa olabilir.

Daha sonra farklı açıklamalar formüle edilebilir, örneğin personelin motivasyonuna dayalı olan ve kodun yapısıyla ilgili olan bir açıklama. Daha sonra, kodun çok farklı şekillerde yapılandırıldığını, bazılarının muhtemelen incelenmesi kolay ve bazılarının muhtemelen incelenmesinin daha zor olduğunu görürseniz, motivasyon her durumda çok benzer görülse de, bu, motivasyona dayalı açıklamanın büyük olasılıkla olduğunu gösterir. doğru olmak için.

Açıklama binası. Bu tür analizlerde neden-sonuç ilişkilerine göre kalıplar belirlenir ve altta yatan açıklamalar aranır. Örneğin, bir sistemin mimari yapısı ile belirli bir tür projede arızaların test aşamalarından operasyonel aşamalara kaymasına izin verme eğilimi arasında bir ilişki tespit etmek ve açıklamak mümkün olabilir.

Zaman serisi analizi. Bir zaman serisi, zaman içinde meydana gelen bir dizi olayı ifade eder. Bu tür bir analizdeki zaman serisi analizi, bir arıza yönetim sistemindeki bir arızanın farklı aşamalarında neler olduğunu analiz etmek gibi bir durumda zaman içinde ne olduğunu analiz etmeyi ifade eder.

Mantık modelleri. Analiz, daha karmaşık neden-sonuç ilişkileri dizisini açıklayan mantıksal modellere dayalı olarak gerçekleştirilebilir. İlgili olayların teorik tahminleri, ampirik gözlemlerle karşılaştırılabilir. Bunun bir örneği, önce proje yönetiminde neden-sonuç ilişkilerinin açıklamalarını türetmek ve ardından bunları gerçek projelerden elde edilen deneysel verilerle karşılaştırmak olabilir.
Çapraz durum sentezi. Bu tür bir analiz, çoklu bir vaka çalışması yapılmışsa yapılabilir. Bu durumda farklı durumlar karşılaştırılabilir.

Bu teknikler, belirli bir vaka çalışmasında analizin nasıl yapılacağına karar vermek için kullanılabilir. Genel bir tavsiye olarak, çoğu durumda analizi çok karmaşık hale getirmemek iyi olsa bile, başlamadan önce analizi dikkatlice tartışmanın önemli olduğu söylenebilir. Analiz seçimi, verilerden ilginç sonuçlar çıkarma olasılığını etkiler ve yukarıda açıklandığı gibi, analizin değerlendirme aşamasında da yaratıcı olma ihtiyacı vardır.

Örnek 5.4:

Denizci ve Basili, teftiş toplantılarında tartışmaların rolünü inceledi. 23 denetim toplantısı gözlemlediler ve ek yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirdiler ve analizlerini açıkladılar:

Verilerin ilk nitel analizi, veri toplamanın yaklaşık yarısında başladı. İlk analiz, Glaser ve Strauss tarafından açıklanan “sabit karşılaştırma yöntemine” ve  Eisenhardt tarafından önerilen karşılaştırma yöntemine benzerdi. Yöntem, teftiş toplantılarının özellikleri arasındaki örüntüleri ortaya çıkarmak için durum bazında (toplantı bazında) karşılaştırmadan oluşuyordu. Bu ilk analizin amacı, değişkenler arasındaki olası ilişkileri önermekti. Önerilen bu ilişkiler daha sonra uygun olduğu yerde nicel olarak daha fazla araştırılacaktır.

Örnek :

Racheva vd. çevik projelerde gereksinim önceliklendirmesi üzerine çapraz durum çalışması yürüttü. Analizlerine temelli bir teori yaklaşımı uyguladılar. Bununla birlikte, çalışmaya şu şekilde tanımladıkları analize odaklanmaya yardımcı olan dört kesin araştırma sorusuyla başladılar:

Önce görüşme transkriptlerini okuduk ve metnin bir kısmına bir kodlama kelimesi ekledik – bir cümle veya bir paragraf. Kodlama kelimeleri, görüşme metninin ilgili bölümünün incelenen olgunun belirli bir bölümü ile olan ilişkisini yansıtacak şekilde seçilmiştir. Bu bir kavram (ör. “Değer”, “yöntem”) veya bir etkinlik (ör. “Tahmin”) olabilir.

Kodlardan bazıları, sürecin standart yönleri tartışıldığı için görüşmelerin kompozisyonunun mantıksal bir devamı niteliğindedir, örn. “Takımın büyüklüğü” veya “karar alıcı”. Diğer kategoriler ve sırasıyla kodlar, tahmin etmediğimiz gözlemler sonucunda ve ankette açıkça belirtmediğimiz sürecin kavramları ve yönleriyle ilgili olarak kodlama sürecinde ortaya çıktı. Bunlar, örneğin, “geliştiricilerin süreç sırasında karşılaştığı sorunlar”, “çalışma şekli hakkında hisler” veya “kaliteden ödün verme – program”. Tutarlı ve sistematik bir şekilde analiz etmek için aynı kodla ilgili tüm metin parçalarını grupladık.

Araç desteği

Niteliksel analiz, büyük ölçüde mülakat transkriptleri, proje planları gibi proje dokümanları, ihtiyaçlar gibi ürün dokümanları ve QA dokümanları ve toplantı tutanakları şeklinde metinle çalışmak anlamına gelir. Analiz, yukarıda açıklandığı gibi metinle çalışmayı içerir, bu da bir tür metin tabanlı araç desteğinin gerekli olduğu anlamına gelir.

Bu tür bir araçla metni düzenleyebilmek ve açıklama ekleyebilmek ve kodlamalarla çalışmak gerekir. Bunun için standart metin editörleri kullanmak mümkündür. Daha sonra metni bir veya birkaç belgede saklayabilir ve ayrı stillerde ve yazı tiplerinde ek açıklamalar ve kodlar düzenleyebilir ve ekleyebilirsiniz.

Bir elektronik tablo kullanmak ve metnin farklı hücrelerde bir sütunda olması ve diğer sütunlara kodlar ve açıklamalar eklemek de mümkündür. Bir elektronik tablonun sıralama yeteneği, analizde faydalı olabilir. İncelenen metin bir sütunda ve kodlar başka bir sütunda ise, aynı şekilde kodlanmış tüm metni görmek için verileri sıralamak mümkündür. Bununla birlikte, bir metne birden fazla kod verilmesi gerekiyorsa, malzemenin nasıl kodlanacağına karar vermenin bazen zor olabileceği unutulmamalıdır.

Kalitatif analiz için birkaç özel araç da mevcuttur. Bu tür bir aracın avantajı, veri analizi için uzmanlaşmış olmaları ve bu nedenle kodlama, açıklama vb. İçin belirli işlevlere sahip olmalarıdır. Dezavantajları maliyeti ve araştırmacının aşina değilse yeni bir araç öğrenmesi gerektiğidir. NVivo1 ve Atlas2, mevcut ticari araçlara örnektir.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir