Vaka İncelemesi Nedir? (37) – GEÇERLİLİĞİN ARTIRILMASI – VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Süreli, online, quiz türü sınavlarda yardımcı olmuyoruz. Teklif etmeyin. - Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi Nedir? (37) – GEÇERLİLİĞİN ARTIRILMASI – VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

19 Ağustos 2020 Audittrail Dış Geçerlilik GEÇERLİLİĞİN ARTIRILMASI GEÇERLİLİK İç Geçerlilik Ödevcim Akademik Vaka analizi yapma Vaka analizi yapmak Vaka Analizi yaptırma Vaka İncelemesi Nedir? (37) – GEÇERLİLİĞİN ARTIRILMASI – VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma Yapı Geçerliliği 0
Vaka İncelemesi Nedir 37 – GEÇERLİLİĞİN ARTIRILMASI – VERİ ANALİZİ VE YORUMLAMA – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka analizi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka analizi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


GEÇERLİLİK

Bir çalışmanın geçerliliği, sonuçların güvenilirliğini ve sonuçların araştırmacıların öznel bakış açısından ne ölçüde önyargılı olmadığını gösterir. Analiz sırasında geçerliliğini değerlendirmek için elbette çok geç. Vaka çalışmasının tüm aşamalarında geçerlilik ele alınmalıdır. Ancak, analiz aşamasına kadar nihai olarak değerlendirilemeyeceği için geçerlilik bu bölümde tartışılmaktadır.

Literatürde geçerlilik yönlerini ve geçerliliğe yönelik tehditleri sınıflandırmanın farklı yolları vardır. Bu kitapta Yin tarafından da kullanılan ve genellikle yazılım mühendisliğindeki kontrollü deneylerde kullanılana benzer bir sınıflandırma şeması seçtik.

Örneğin Robson, esnek tasarım çalışmaları için farklı bir sınıflandırma şemasına sahip olma olasılığına (örneğin, güvenilirlik, aktarılabilirlik, güvenilebilirlik, onaylanabilirlik) atıfta bulunurken, bu şemayı esnek tasarım çalışmaları yerine işlevsel hale getirmeyi tercih ediyoruz. şartları değiştirmek. Bu şema, geçerlilik, yapı geçerliliği, iç geçerlilik, dış geçerlilik ve güvenilirliğin dört yönü arasında ayrım yapmaktadır.

Yapı Geçerliliği

Geçerliliğin bu yönü, incelenen işlemsel ölçütlerin, araştırmacının aklında ne olduğunu ve araştırma sorularına göre neyin araştırıldığını gerçekte ne ölçüde temsil ettiğini yansıtır. Örneğin, görüşme sorularında tartışılan yapılar araştırmacı ve görüşülen kişiler tarafından aynı şekilde yorumlanmazsa, yapı geçerliliğine yönelik bir tehdit vardır.

İç Geçerlilik

Nedensel ilişkiler incelendiğinde geçerliliğin bu yönü endişe vericidir. Araştırmacı, bir faktörün araştırılan bir faktörü etkileyip etkilemediğini araştırırken, araştırılan faktörün de üçüncü bir faktörden etkilenme riski vardır. Araştırmacı üçüncü faktörün farkında değilse ve / veya araştırılan faktörü ne ölçüde etkilediğini bilmiyorsa, iç geçerliliğe yönelik bir tehdit vardır.

Dış Geçerlilik

Geçerliliğin bu yönü, bulguları genellemenin ne ölçüde mümkün olduğu ve bulguların araştırılan vaka dışındaki diğer insanları ne ölçüde ilgilendirdiği ile ilgilidir. Dış geçerliliğin analizi sırasında araştırmacı, bulguların diğer durumlarla ne ölçüde ilgili olduğunu analiz etmeye çalışır. İstatistiksel olarak temsili bir örneğin alındığı bir popülasyon yoktur. Bununla birlikte, vaka çalışmaları için amaç, sonuçların ortak özelliklere sahip olan ve dolayısıyla bulguların ilgili olduğu, yani bir teoriyi tanımlayan vakalara genişletildiği analitik genellemeyi mümkün kılmaktır. Rapordaki bağlam tanımı, okuyucunun çalışmanın başka bir durumla ilgisini anlamasına yardımcı olabilir.

Güvenilirlik

Bu yön, verilerin ve analizin ne ölçüde belirli araştırmacılara bağlı olduğu ile ilgilidir. Varsayımsal olarak, daha sonra başka bir araştırmacı aynı çalışmayı yürütürse, sonuç aynı olmalıdır. Geçerliliğin bu yönüne yönelik tehditler, örneğin, toplanan verilerin nasıl kodlanacağı açık değilse veya anketler veya mülakat soruları açık değilse.

 GEÇERLİLİĞİN ARTIRILMASI

Yukarıda açıklandığı gibi, vaka çalışmasının geçerliliğini baştan değerlendirmek önemlidir. İyi bir metodoloji seçmenin ve kullanmanın tüm amacı, analizdeki tehditleri dikkate almaktır. Yani çalışmayı dikkatli bir şekilde tasarlayarak, verileri doğru şekilde toplayarak ve doğru analiz ederek tehditler azaltılır ve en ciddi tehditlerin önüne geçilebilir.
Geçerliliği artırmanın daha somut yolları, örneğin Robson ve diğer yazarlar tarafından listelenmiştir. Bazı önemli yaklaşımlar aşağıdaki gibidir:

Uzun süreli katılım. Çalışma uzun bir süre boyunca yürütülüyorsa veya araştırmacı ile kuruluş arasında başka bir tür uzun vadeli ilişki varsa, bu, araştırmacılar ve kuruluş arasında güvenilir bir ilişki kurulabileceği anlamına gelir. Bu, diğer şeylerin yanı sıra, araştırmacının, katılımcıların çalışmada kullanılan terimleri nasıl yorumladığını anlayacağı ve katılımcıların veri sağlamak için daha fazla zaman harcayabileceği anlamına gelir.

Bir araştırma grubunun farklı projelerde birkaç yıl boyunca bir kuruluşla işbirliği yapması veya çalışmanın gerçekleştiği kuruluşta bir araştırmacının görevlendirilmesi gibi farklı uzun ilişki biçimleri vardır. Önceki yazıda boylamsal çalışmalara daha fazla bakmalısınız

Uzun süreli katılım elbette ki çalışılan organizasyondaki insanların araştırmacıya güvenmesi, araştırmacının doğru verilere erişebilmesi vb. Konusunda olumlu bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, araştırmacının bağımsızlığını kaybetmesi veya organizasyona fazla dahil olması nedeniyle önyargılı olma riski de olabilir.

Nirengi. Bu, geçerliliğin tüm yönleri açısından bir çalışmanın geçerliliğini artırmak için önemli ve sıklıkla uygulanan bir yaklaşımdır. Örneğin, farklı kaynaklardan gelen verilerin kullanılması, farklı kaynaklar arasındaki çelişkilerin tanımlanabileceği anlamına gelir. Veri toplamaya birden fazla araştırmacı katılırsa, bir kişi tarafından önyargılı olma riski azalır ve bu da güvenilirliği artırabilir. Bölüm 2.3.3’te nirengi hakkında daha fazla bilgi edinin.

Akran bilgilendirmesi. Genellikle tek başına çalışmak yerine bir grup araştırmacı olarak vaka çalışması araştırması yürütmek bir avantajdır, çünkü bir araştırmacı tarafından önyargılı olma riskini azaltacaktır. Bir grup araştırmacıyı dahil etmek, katılımcılar tarafından anlaşılan terimlerin kullanılmasına da yardımcı olabilir, çünkü bir grup araştırmacı birlikte konu ve çalışılan bir organizasyon hakkında tek bir araştırmacı için mümkün olandan daha fazlasını bilebilir.

Akran bilgilendirmesi birkaç yolla sağlanabilir. Bunun bir yolu, araştırmayı birkaç araştırmacıdan oluşan bir ekip olarak ortaklaşa yapmaktır. Diğer bir yol, araştırma tasarımı gibi belgeleri gözden geçirmeye araştırma meslektaşlarını dahil etmektir.

Üye kontrolü. Çoğunlukla, bir çalışmanın katılımcıları tarafından materyalin gözden geçirilmesi mümkündür. Görüşmelerin transkriptleri geliştirildiğinde, görüşülen kişiye gönderilebilir. O zaman bu kişi hiçbir şeyi yanlış anlamadığınızı ve söylediklerinin hala doğru olduğunu ve şu anda yanlış hissettikleri bir şey olmadığını kontrol edebilir. Bazı durumlarda, görüşmelerde adı geçen ancak bir görüşme sırasında tam olarak hatırlanması zor olan ürün ve kuruluşlarla ilgili ayrıntıları kontrol etmek de mümkündür. Bu, örneğin, transkriptlerde hata olma riski azaldığı için güvenilirliği artırabilir. Elbette, görüşülen kişilerin açıklamalar, modeller, sonuçlar ve öneriler gibi analizden çıkan materyalleri incelemeleri de mümkündür, ancak bu şekilde analize katılmamaları gerekir.

Olumsuz durum analizi. Analizde alternatif açıklamalar ve teoriler formüle etmek analizi geliştirebilir. Bu, analizde değerli olan normal bir adımdır.

Audittrail

Bu, tüm verileri ve materyalleri sistematik bir şekilde takip etmek anlamına gelir. Bu tür bir araştırmada, araştırmacı genellikle geliştirme belgeleri ve transkriptler gibi büyük miktarda veriyi ve modellerin geliştirildiği, hipotezlerin ve sonuçların formüle edildiği analiz belgelerinin farklı sürümlerini incelemek ve takip etmek zorundadır. Bunların tüm versiyonlarını takip etmek, bir kanıt zinciri sunulduğunda değerlidir. Vaka çalışması protokolü bununla ilgili olarak önemlidir ve bir sürüm kontrol sistemi yardımcı olabilir.

Tüm yaklaşımlar önemlidir ve vaka çalışmasının türüne bağlı olarak farklı çalışmalarda farklı şekillerde yardımcı olabilirler. Bazı yaklaşım örnekleri için, düşürdükleri tehdit örnekleri yukarıda belirtilmiştir. Bununla birlikte, yaklaşımlar geniş ve genel olarak iyi uygulama olduğundan, tüm çalışmalar için geçerli olan yaklaşım ve tehdit arasında basit bir eşleştirme yoktur. Bu durumdan duruma düşünülmelidir.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka İncelemesi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir