Vaka İncelemesi – Sponsorlar Dahil Paydaşlara Raporlama – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi – Sponsorlar Dahil Paydaşlara Raporlama – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

4 Eylül 2020 herhangi bir çalışma Ödevcim Akademik Sponsorlar Dahil Paydaşlara Raporlama Vaka Çalışmasının Bağlamını Rapor Etme Vaka İncelemesi – Sponsorlar Dahil Paydaşlara Raporlama – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma Vakanın bu bağlamdan ayrılması Yazılım mühendisliği fenomeni 0
Vaka İncelemesi – Sponsorlar Dahil Paydaşlara Raporlama – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


Sponsorlar Dahil Paydaşlara Raporlama

Vaka çalışması araştırmacılarının paydaşlar için raporlar hazırlarken aşağıdaki eylemleri dikkate almalarını öneririz:

1.Paydaşları belirleyin ve önceliklendirin.

İlgili paydaşlar için özel önem taşıyan hedefleri ve sorunları ve diğer konuları açıklığa kavuşturun. Bu şu şekilde yapılabilir:

• Paydaşlara doğrudan ve açıkça sormak.
• Paydaşlar için hazırlanmış önceki raporları gözden geçirmek.
• Paydaşlarla zaman içinde etkileşim kurarak hedefleri öğrenmek, sorunları ve bu paydaşların endişelerini anlamak.
• Hedefleri belirlemek ve anlamak için aranan yayınlanmış literatürü gözden geçirmek,

Örneğin, 11. Uluslararası Çevik Yazılım Geliştirme Konferansı’nda, Freudenberg ve Sharp  konferans katılımcılarından uygulayıcıların araştırılmak isteyecekleri en acil soruyu veya sorunu belirleyip oylamalarını istedi. Yanıtlardan, Freudenberg ve Sharp en acil 10 sorunu çıkardılar.

Bu sorunlar daha sonra araştırmacıların Agile yöntemlerini araştırarak uygulayıcıların hedeflerini, sorunlarını ve endişelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.
Öncelikli paydaşların tercih ettiği rapor türlerini bulun. Bu şu şekilde yapılabilir:

• Paydaşlara doğrudan ve açıkça sormak.
• Paydaşlar için hazırlanmış önceki raporları gözden geçirmek. Öncelikli paydaşların endişelerini bu paydaşların tercih ettiği formatta ele alan hazırlayıcı raporlar.

Paydaşlara raporlama için örnek bir yapısı aşağıda verilmiştir.

Önceki bölümde endüstriyel ortaklarla ortak bir dizi hedef üzerinde anlaşmanın zor olabileceğini belirtmiştik. Vaka çalışmasının etkin bir şekilde takip edilen net bir hedefler dizisi olsa bile, örgütsel politikayla birlikte yine de çeşitli paydaş hedefleri ve sorunları olabilir. Vaka çalışmasının raporlarını hazırlarken bu çatışmaları hesaba katmak zor olabilir.

Örnek :

Taipale vd., yazılım testiyle ilgili araştırmaların nereye yönlendirilmesi gerektiğini daha iyi anlamak için bir çalışma yürüttü. Dört ana aşamanın özeti:

Yazılım Testinde Araştırma İçin Sorunları Belirleme ve Sıralama

1.Bir literatür taramasının yapılması ve eş zamanlı olarak uzmanlarla görüşmelerin yürütülmesi. Bu aşama, yazılım testi sorunlarının bir listesiyle sonuçlandı.
2.Aşama 1’deki yazılım testi sorunları listesini üç adımda birleştirin: (1) Araştırmacılar tarafından konsolidasyon. Endüstri ve araştırma temsilcilerinden oluşan 10 üyeli bir yönlendirme grubu tarafından gözden geçirilmiş konular listesinin gözden geçirilmesi. Sektör temsilcileri otomasyon, mühendislik ve telekomünikasyon şirketlerinden seçildi. Bu gözden geçirme, sorunların listesini birleştirdi, ancak ek sorunlar da ekledi.
3.Panel resmi olarak yapıldıktan sonra panelden gelen geri bildirimlere göre listeyi revize edin tanışmak gerekir.10 üyeli bir uzman paneli tarafından sorunların sıralaması. Panel yine, endüstri ve araştırma temsilcileri, ancak bu panel farklı şirket türleri arasında daha dengeli bir üyelik kompozisyonuna sahipti ve ayrıca küçük bir test şirketinin temsilcilerini de içeriyordu.
4.Sıralı sorunlar listesinin son incelemesi ve düzeltilmesi, çalışması aşağıda sunulmuştur. Çalışma, sıralı bir test sorunları listesi, yazılım geliştirme ile yazılım dinlenme arasındaki ilişkiyi netleştirme ihtiyacının farkına varılması ve daha ileri araştırmalara yön vermek için bir hipotez ile sonuçlanmıştır.

Vaka Çalışmasının Bağlamını Rapor Etme

Yazılım mühendisliği araştırma topluluğu bir süredir bağlamın araştırma çalışmalarının bulguları üzerindeki potansiyel etkilerini fark etmiştir. Örneğin, Kitchen- ham ve ark., yazılım mühendisliğinde deneysel araştırma hakkındaki ön yönergelerinde, araştırmacıları mümkün olduğunca endüstriyel bağlamı belirlemeye teşvik etmiştir. Ayrıca, bu kitapta kullandığımız bir vaka çalışmasının tanımı, bağlamın çalışılan vakadan kolayca ayrılamayacağını kabul eder.

Vakanın bu bağlamdan ayrılmasıyla birlikte bağlamın tam olarak belirlenmesi, vaka çalışması araştırmasının özellikle zorlayıcı yönleridir. Bununla birlikte, araştırmacı, yine de bağlamın özelliklerini tanımlamaya ve sınıflandırmaya çalışmalıdır çünkü bu özellikler muhtemelen çalışmanın bulgularının genelleştirilebilirliğini etkileyecek ve okuyucunun çalışmanın katkısını daha iyi takdir etmesine yardımcı olacaktır.

Yazılım mühendisliği fenomeni bağlamını karakterize etmek için iyi geliştirilmiş bir çerçevenin yokluğunda, burada, Petersen ve Wohlin tarafından önerilen yukarıdan aşağıya bir yaklaşımla birlikte Basili ve Shull tarafından savunulan aşağıdan yukarıya bir yaklaşımı kısaca ele alıyoruz. 

Basili ve Shull, farklı bağlamlarda süreçlerin etkililiği hakkında açıklamalarda bulunabilmenin iki zorluğunun farkındadır:

• Bir geliştirme bağlamı ile diğeri arasında birçok varyasyon kaynağı vardır.

• Belirli bir bağlamda bir sürecin etkililiğini hangi belirli faktörlerin etkilediği önceden açık değildir.

Basili ve Shull, bir ortamda veya başka bir ortamda bir sürecin uygulanmasının sonuçlarını hangi faktörlerin etkileyebileceğini önceden tahmin etmenin neredeyse imkansız bir görev olmasını beklemektedir. Öte yandan, Basili ve Shull, bu değişkenlerin var olduğunu ve araştırma topluluğunun, araştırmacılar kendi özel çalışmalarından “aşağıdan yukarıya” çalıştıklarında bunların etkileri hakkında akıl yürütebildiğini “biliyor”. Bu, Basili ve Shull’u, çalışmaların benzer ve çeşitli bağlamlarda benzer bir ilgi fenomenine baktığı çalışma aileleri için tartışmaya yönlendiriyor. Çalışma aileleri, bağlam değişkenlerinin fırsatçı tanımlamasını desteklemek için bir çerçeve sağlar.

Petersen ve Wohlin, endüstriyel araştırma bağlamını açıklamak için bir ön çerçeve önermişlerdir. Çerçeve, birkaç yöne ve ardından her boyutta birkaç öğeye göre düzenlenir. Petersen ve Wohlin, yönlerin ve unsurların eksik olduğunu ve daha fazla araştırmada iyileştirilmesi ve genişletilmesi gerekeceğini kabul ediyor.

Ayrıca, herhangi bir çalışma için, araştırmacının o çalışmanın tüm yönlerini ve tüm unsurlarını belirleyebilmesinin olası olmadığını da kabul ederler. Bu nedenle araştırmacının, hangi bağlamsal bilgiyi rapor edeceği konusunda bir yargıya varması gerekecektir. Bu çerçeve aşağıda özetlenmiştir.

Ürün

 • Olgunluk
 • Kalite
 • Boyut
 • Sistem türü Özelleştirme Programlama dili

Süreçler

 • Programlama dili Aktiviteleri
 • İş Akışı
 • Eserleri
 • Uygulamalar, araçlar, teknik

 

 • CASE araçları
  Uygulamalar ve teknikler

organizasyon

 • Genel organizasyon modeli
 • Kuruluş birimi
 • belgeleme
 • dağıtım

Market

 • Müşteri sayısı
 • Pazar segmentleri
 • strateji
 • Kısıtlamalar

Örnek :

IBM’deki Proje Yöneticisi vaka çalışmalarında, vaka çalışmaları olarak incelenen iki projenin sosyoteknik özellikleri olarak birkaç faktör rapor edilmiştir. Faktörler aşağıda özetlenmiştir.

 IBM Hursley Park’taki Projenin Sosyo-teknik Bağlamı

 • Destek ekibinin boyutu
 • Planlanan geliştirme ekibinin boyutu
 • Planlanan yönetim ekibinin boyutu
 • Destek ekibi ve geliştirme ekibi arasında işin atanması Proje liderinin rolleri
 • Ürünün stratejik değeri
 • Projenin amacı
 • Ürün tipi
 • Yayın boyutları
 • Özellik sayısı / tasarım değişikliği
 • platform
 • Proje durum toplantıları
 • Proje süresi (hafta olarak)
 • Ürün teslim haftası
 • Proje süresinin belirlenmesi
 • İş süreci
 • organizasyon
 • Yönetim ekibinin bileşimi
 • Proje başarısı

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir