Vaka İncelemesi – Değerlendirici Vaka Çalışmalarından Önerilerin Rapor Edilmesi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

0 (312) 276 75 93 @ İletişim İçin Mail Gönderin bestessayhomework@gmail.com - 7/24 hizmet vermekteyiz... @@@ Ödev Yaptırma, Proje Yaptırma, Tez Yaptırma, Makale Yaptırma, Essay Yaptırma, Literatür Taraması Yaptırma, Vaka İncelemesi Yaptırma, Research Paper Yaptırma, Akademik Makale Yaptırma, İntihal Oranı Düşürme, İstatistik Ödev Yaptırma, İstatistik Proje Yaptırma, İstatistik Tez Yaptırma, İstatistik Makale Yaptırma, İstatistik Essay Yaptırma, Edebiyat Ödev Yaptırma, Edebiyat Proje Yaptırma, Edebiyat Tez Yaptırma, İngilizce Ödev Yaptırma, İngilizce Proje Yaptırma, İngilizce Tez Yaptırma, İngilizce Makale Yaptırma, Her Dilde Ödev Yaptırma, Hukuk Ödev Yaptırma, Hukuk Proje Yaptırma, Hukuk Tez Yaptırma, Hukuk Makale Yaptırma, Hukuk Essay Yaptırma, Hukuk Soru Çözümü Yaptırma, Psikoloji Ödev Yaptırma, Psikoloji Proje Yaptırma, Psikoloji Tez Yaptırma, Psikoloji Makale Yaptırma, İnşaat Ödev Yaptırma, İnşaat Proje Yaptırma, İnşaat Tez Yaptırma, İnşaat Çizim Yaptırma, Matlab Yaptırma, Spss Yaptırma, Spss Analizi Yaptırmak İstiyorum, Ücretli Spss Analizi, İstatistik Ücretleri, Spss Nedir, Spss Danışmanlık, İstatistik Hizmeti, Spss Analizi ve Sonuçların Yorumlanması, Spss Ücretleri, Tez Yazdırma, Ödev Danışmanlığı, Ücretli Ödev Yaptırma, Endüstri Mühendisliği Ödev Yaptırma, Tez Yazdırma, Matlab Ödev Yaptırma, Tez Danışmanlığı, Makale Danışmanlığı, Dış Ticaret ödev YAPTIRMA, Makale YAZDIRMA siteleri, Parayla makale YAZDIRMA, Seo makale fiyatları, Sayfa başı yazı yazma ücreti, İngilizce makale yazdırma, Akademik makale YAZDIRMA, Makale Fiyatları 2022, Makale yazma, Blog Yazdırma, Blog Yazdırmak İstiyorum

Vaka İncelemesi – Değerlendirici Vaka Çalışmalarından Önerilerin Rapor Edilmesi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

4 Eylül 2020 araştırmacının düşünme tarzı araştırmacının vaka çalışması Değerlendirici Vaka Çalışmalarından Önerilerin Rapor Edilmesi Doğrusal Analitik Yapıyı Kullanan Vaka Çalışması Raporları için Önerilen Raporlama Yapısı gözlem ve analizden tasarım ve mühendis Ödevcim Akademik Vaka İncelemesi – Değerlendirici Vaka Çalışmalarından Önerilerin Rapor Edilmesi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma 0
Vaka İncelemesi – Değerlendirici Vaka Çalışmalarından Önerilerin Rapor Edilmesi – Ücretli Vaka İncelemesi Yaptırma

 

On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


“Sorgulamanın geçmişini” gezmek, kullanılan metodolojilerin salt raporlanmasından daha önemli düzeyde ayrıntı gerektirir, örneğin, “yarı yapılandırılmış görüşmeler kullanarak bir vaka çalışması yaptık.” Çalışmanın geçerliliği, neyin, kim tarafından ve nasıl yapıldığı ile büyük ölçüde ilişkili olduğundan, vaka çalışmasında alınan eylemlerin ve rollerin sırası rapor edilmelidir. Öte yandan, vaka çalışması davranışının her bir ayrıntısına yer yoktur ve bir denge bulunmalıdır.

Nitel bir çalışmada veriler bol miktarda toplanır ve analizin ana odağı, sonuçlara yönelik bir kanıt zinciri sağlamak için verileri azaltmak ve organize etmektir. Araştırmada güven oluşturmak için okuyucunun ham ve iyileştirilmiş verilerin sonuçları nasıl desteklediğine dair ilgili anlık görüntülere ihtiyacı vardır. Bu enstantane fotoğraflar örneğin alıntılar (tipik veya özel ifadeler), resimler veya anonim konularla anlatılar şeklinde olabilir. Ayrıca, veri sınıflandırmasında kullanılan ve belirli sonuçlara götüren kategoriler, okuyucunun kanıt zincirini takip etmesine yardımcı olabilir.

Son olarak, sonuçlar rapor edilmeli ve örneğin teoriler oluşturularak bir sonuç bağlamına yerleştirilmelidir. Bir vaka çalışması, istatistiksel bir popülasyonu temsil etme anlamında genelleştirilemez, ancak bilgiyi elde etmenin ve aktarmanın tek yolu bu değildir. Analitik genellemeyi alternatif bir yaklaşım olarak kullanarak, istatistikler olmadan sonuçlar çıkarılabilir ve bu sonuçlar yorumlanabilir ve diğer durumlarla ilişkilendirilebilir. Araştırma sonuçlarını teoriler açısından iletmek ve teoriye dayalı genelleme yapmak, gerekir.

Örnek :

Martin vd. küçük bir yazılım şirketinde test uygulamalarının etnografik bir vaka çalışmasını gerçekleştirdi. Raporlarında, şirket içindeki çeşitli diyalog dizileri açıklamaya “canlı” getiriyor.

Örneğin:

G “Biz asla 500 kullanıcıyla başka bir şey yapmayaçıklamayız.”
D “Hayır, testi artırabilirim ama bu uygun bir test değil …”
P “Hayır, … aslında bir program yazabilirsin, birkaç PC yükleyebilirsiniz. “

Deneyleri bildirmek için yönergeler Jedlitschka ve diğerleri tarafından önerilmişti. Çalışmaları, örneğin sistematik incelemeler yoluyla çapraz çalışma karşılaştırmalarını mümkün kılan deneyleri raporlamak için standartlaştırılmış bir yapı tanımlamayı amaçlamaktadır. Vaka çalışmaları için, aynı üst düzey yapı kullanılabilir, ancak vaka çalışmaları daha esnek bir tasarıma sahip olduğundan ve genellikle öncelikle nitel verilere dayandığından, vaka çalışmalarını raporlamak için düşük düzeyli yapıyı standartlaştırmaya çalışmak uygun değildir.

Jedlitschka ve diğerlerinin yönergelerini vaka çalışmalarına daha uygun hale getirmek için değiştirdik. Bu değişiklikleri yaparken, Kitchenham ve diğerlerinin  Jedlitschka ve diğerlerinin yönergelerine ilişkin değerlendirmesini hesaba katmanın yanı sıra kendi deneyimlerimizden de yararlandık.

Ortaya çıkan yapı aşağıda sunulmuştur. Bir vaka çalışmasında teori, analiz için bir çerçeve oluşturabilir; dolayısıyla, iki tür ilgili çalışma vardır:

(a) konuyla ilgili daha önceki çalışmalar ve

(b) mevcut çalışmanın dayandığı teoriler.

Tasarım bölümü vaka çalışması protokolüne karşılık gelir, yani çalışmanın geçerliliğini sağlamak için alınan önlemleri içeren vaka çalışmasının planlamasını rapor eder.

Vaka çalışması esnek bir tasarıma sahip olduğundan ve veri toplama ve analizi daha yakından iç içe olabileceğinden, veri toplama ve analiz bölümleri tek bir bölümde birleştirilebilir, ancak bazı ayarlamalara ihtiyaç vardır.

Örneğin, kodlama şeması genellikle doğal bir alt bölüm oluşturur ve karşılaştırmalı bir vaka çalışması için veri toplama ve analiz bölümü, karşılaştırılan durumlara göre yapılandırılabilir. Boylamsal bir çalışma için zaman ölçeği, veri toplama ve analiz bölümünün yapısını oluşturabilir. Sonuçlar bölümü ayrıca nihai sonuçların geçerliliğinin bir değerlendirmesini içerir.

Doğrusal Analitik Yapıyı Kullanan Vaka Çalışması Raporları için Önerilen Raporlama Yapısı

Giriş

 • Sorun bildirimi
 • Araştırma hedefleri
 • Bağlam

Alakalı iş

 • Daha önceki çalışmalar
 • Teori

Örnek olay tasarımı

 • Araştırma soruları
 • Vaka ve konu seçimi
 • Veri toplama prosedürleri
 • Analiz prosedürleri
 • Geçerlilik prosedür (ler) i

Sonuçlar

 • Uygulama, analiz ve yorumlama konularını kapsayan vaka ve konu açıklamaları
 • Örneğin kodlama şemasına göre yapılandırılabilen alt bölümler, her biri gözlemleri sonuçlara bağlar
 • Geçerliliğin değerlendirilmesi

Sonuçlar ve gelecekteki çalışma

 • Bulguların özeti Mevcut kanıtlarla ilişki Etki / çıkarımlar
 • Sınırlamalar
 • Gelecek iş

 Değerlendirici Vaka Çalışmalarından Önerilerin Rapor Edilmesi

Değerlendirmeye dayalı bir vaka çalışmasını diğer vaka çalışması türlerinden ayıran bir özellik, tavsiyelerin hazırlanması ve rapor edilmesidir. Öneriler hazırlarken, araştırmacılar inanılır, faydalı ve uygulanabilir önerilerde bulunma konusunda dikkatlice düşünmelidir. Tavsiyelerin güvenilirliği, iyi tasarlanmış ve yürütülen bir vaka çalışmasıyla kanıtlanabilir olmalıdır, ancak araştırmacının ayrıca vaka çalışmasının tasarımının ve yürütülmesinin sadece entelektüel açıdan titiz değil, aynı zamanda paydaşlar için de geçerli olmasını sağlaması gerekecektir. tavsiyelerle ilgileniyor. Bu açıkça bir vaka çalışması tasarım sorunu ve aynı zamanda bir raporlama sorunudur.

Tavsiyelerin faydaları ve uygulanabilirliği, araştırmacının bu tavsiyelerin uygulanacağı durum hakkında iyi bilgiye sahip olmasına bağlıdır. Bu, o durumda yapılabilecek değişikliklere ilişkin kısıtlamalar hakkında iyi bir bilgi ve paydaşların alabileceği kararlar ve eylemler üzerindeki kısıtlamalar hakkında iyi bir bilgi içerir.

Paydaşların, paydaşların ilgili rollerine dayanan farklı hedefleri olması muhtemeldir ve bu farklılıklar, paydaşlar arasında yararlı ve uygulanabilir kararların ve alınacak eylemlerin neler olduğu konusunda potansiyel olarak anlaşmazlıklara yol açabilir. Robson, araştırmacının her seçeneğin farklı açıklama ve yargılarla desteklendiği seçenekler açısından öneriler sunabileceğini önermektedir. Doğal olarak, her seçenek vaka çalışmasından elde edilen uygun bulgularla desteklenmelidir.

Örneğin, yazılım yöntemlerini değerlendirme bağlamında, Kitchenham ve Pickard, araştırmacının, değerlendirilen yöntemin performansını üç olası yoldan karşılaştırmasını önermektedir:

• Deneysel proje ve karşılaştırma projesinin benzer özelliklere sahip olduğu ve iki projenin organizasyondaki tipik projeler olduğu “kardeş” projeyi karşılaştırın.
• Uygun bir şirket temelini karşılaştırın. Bu yaklaşım, kuruluşun standart bir uygulama olarak projeler hakkında veri toplamasına dayanır.
• Uygun bileşenlerin veya faaliyetlerin rastgele bir örneğiyle karşılaştırın.

Robson ayrıca araştırmacının paydaşlardan “pay alması” gerektiğini tavsiye etmektedir. Çeşitli paydaş hedefleri ve sorunları olduğunda bu pratik ve etik açıdan zor olabilir. Bu durumlarda, araştırmacının vaka çalışmasının sponsorunun önceliklerine odaklanması gerekebilir. Yine, bu, araştırmacının örnek olay incelemesinin tasarımı sırasında, paydaşları taslak ve son halini almaya ve değerlendirmeye hazırlamak için vaka çalışması sırasında gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri göz önünde bulundurmak gibi, dikkate alması gereken bir konudur.  Rosemann ve Vessey, odak grup yöntemine dayanan ve uygulayıcılar için kritik önem taşıyan üç uygunluk boyutuna odaklanan Uygulanabilirlik Kontrolleri adı verilen sistematik bir yaklaşım önermektedir: önem, erişilebilirlik ve uygunluk.

Öneriler geliştirme sürecinde, araştırmacının düşünme tarzını genellikle gözlem ve analizden tasarım ve mühendisliğe değiştirmesi gerekecektir; veya farklı bir şekilde ifade edilirse, araştırmacının düşüncesini açıklama ve açıklamadan daha öznel ve değer yüklü reçete ve gerekçeye doğru değiştirmesi gerekecektir.


On yılı aşkın süredir ödev yapma desteği veren Ödevcim Akademik, size Vaka incelemesi yapmakta yardımcı olacaktır. Vaka Analizi yaptırma konusunda sizde Ödevcim Akademik destek olsun istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Öncelikle vaka incelemesi ve ödevlerinizle ilgili belgelerinizi akademikodevcim@gmail.com sayfamızdan gönderebilir ödevleriniz, tezleriniz, makaleleriniz ve projeleriniz ile ilgili destek alabilirsiniz.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir